Edullista ja puhdasta energiaa

Uutisia ja artikkeleita, joiden kategoria on Edullista ja puhdasta energiaa

Uutishuoneen etusivulle

Energia-alan tutkimus ja opetus ovat Vaasan yliopiston painopistealueita. Muun muassa VEBIC-tutkimusalustalla tehtävä tutkimus auttaa kehittämään entistä parempia tapoja tuottaa, varastoida ja jakaa energiaa. Tämä vähentää samalla riippuvuutta haavoittuvista energialähteistä. Energia-alan tutkimus ja opetus mahdollistavat osaamisen siirtymisen tuleville sukupolville. Vaasan yliopistossa koulutetut ammattilaiset edistävät alaa kehittämällä ja soveltamalla uutta tietoa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä oman toimintansa seurauksena. Haasteisiin tarttuu YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030, jolla on kova tavoite: kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi teemme töitä myös Vaasan yliopistossa.