Image
Kestävä kehitys

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme

Vaasan yliopistolla muiden mukana on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen ja monien muiden kriisien lieventämisessä. Teemme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muun muassa vastuullisuustoiminnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Tähtäämme hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vastuullisuus- ja kestävän kehityksen työ integroidaan kaikkeen toimintaamme. Vastuullisuustyö on jatkuvaa ponnistelua ja kehittämistä eri alueilla: tutkimushankkeissa, opetuksessa ja yhteistyössä yliopiston kumppaneiden kanssa.

Tavoitteena houkutteleva, ajanmukainen ja hiilineutraali kampus

Haluamme olla rohkea suunnannäyttäjä ja vahvistaa aktiivisella toiminnallamme alueen elinvoimaisuutta ja Vaasan mainetta korkeakoulukaupunkina. Käynnistimme laajamittaisen kampusalueen uudistuksen vuonna 2019. 

Kampuskehityshankkeen tavoitteena on rakentaa merikampuksestamme vireä ja vetovoimainen kohtaamispaikka kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään rakennusten ja tilojen uudistamiseen, mutta muutokseen liittyy myös toimintatapojen kehitys ja muutos. 

Vaasan yliopiston kampus
EnergyVaasa

Meillä on alueella yhteinen tavoite: ilmastonmuutoksen torjuminen

Toimimme keskellä Pohjoismaiden suurinta energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää, EnergyVaasaa. Kehitämme energia-alan osaamista alueen energiaklusterin kanssa. Tavoitteenamme on vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa energiaklusterin kanssa niin koulutuksen, tutkimuksen kuin henkilöstön liikkuvuudenkin osalta. Tärkeässä roolissa on erityisesti tutkimusalusta VEBIC, joka pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä oman toimintansa seurauksena. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja yhteiskuntien eriarvoistuminen ovat globaaleja kriisejä, jotka vaativat sekä paikallisia että maailmanlaajuisia ratkaisuja. Niiden eteen teemme töitä myös Vaasan yliopistossa. Tutkimuksemme ja koulutuksemme edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteista erityisesti seuraavia:

Toimintatapaohje

Vaasan yliopiston toimintatapaohjeen tarkoituksena on selkeyttää, mitä yliopiston arvojen – rohkeuden, yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden – mukainen toiminta tarkoittaa. Haluamme vaalia yliopistoa vastuullisesti ja eettisesti toimivana yhteisönä. Lisäksi haluamme varmistaa tutkimuksen, koulutuksen ja opetuksen kansainvälisesti korkean tason eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Toimintatapaohje koskee kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä – opettajia, tutkijoita ja muita työntekijöitä sekä opiskelijoita ja hallituksen jäseniä – riippumatta heidän asemastaan tai tehtävästään organisaatiossa. Edellytämme hyvän toimintatavan periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme.

Yliopistot kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäjinä

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävänä ratkaisuna Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Eduskuntapuolueiden yhteisen linjauksen mukaisesti Suomi aikoo toteuttaa sellaisia ilmastotoimia, joilla EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Sen saavuttamiseksi nopeutetaan päästövähennyksiä ja vahvistetaan hiilinieluja.

Ilmastonmuutos ei ole ainoa huolenaihe kestävyyshaasteiden joukossa. Pelkästään ympäristöongelmiakin on paljon. Kriisien ja huoltenaiheiden paljouden vuoksi on monialainen osaaminen ja kokonaisuuksien ymmärtäminen välttämätöntä.

Korkeakouluilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ja muiden kriisien lieventämisessä. Korkeakoulut tuottavat uutta tietoa ja kouluttavat eri alojen osaajia ja tiedostavia kansalaisia. Siten korkeakoulut luovat edellytyksiä turvalliselle ja vakaalle yhteiskunnalle.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on määritellyt yliopistoille yhteiset periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi. Taustalla on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, suomalainen Sitoumus 2050 ja Pariisin ilmastosopimus. Tavoitteena on, että suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut saavuttavat hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. 

Tutustu Unifin kestävän kehityksen teeseihin.

Vaasan yliopisto on allekirjoittanut vastuullisen johtamiskoulutuksen periaatteet

PRME (Principles for Responsible Management Education) sitouttaa yliopistoja ja kauppakorkeakouluja antamaan tuleville johtajille taitoja, joita tarvitaan taloudellisten ja kestävyystavoitteiden tasapainottamiseen. Samalla kiinnitetään huomiota YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) ja YK:n Global Compact -verkoston työhön.

PRME:n jäsenenä yliopistomme on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä, vastuullisuutta ja eettisyyttä opetuksessa, tutkimuksessa ja johtamisessa. PRME-yhteisöön kuuluu yli 800 korkeakoulua noin sadasta maasta.

Lisätietoja: www.unprme.org

PRME Signatory Member logo

Vaasan yliopisto sitoutuu työskentelemään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

SDG Accord on YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuneiden korkeakoulujen, tutkimusyksiköiden ja oppilaitosten kansainvälinen verkosto. Sen tavoitteena on vahvistaa koulutuksen roolia kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Yliopistot ja korkeakoulut eri puolilla maailmaa haluavat yhdessä korostaa kestävyystavoitteiden merkitystä eri maille, yrityksille ja yhteiskunnille.

Vaasan yliopisto allekirjoitti SDG Accord -sitoumuksen ja liittyi verkostoon vuonna 2021.

SDG Accord -jäsenet sitoutuvat työskentelemään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, raportoimaan vuosittain omasta edistymisestään ja jakamaan oppimaansa muiden kanssa. Saavutettuja tuloksia esitellään vuosittain YK:n korkean tason poliittisessa foorumissa.

SDG Accordin vuosikertomuksessa 2023 on tutkimusta koskeva esimerkkitapaus Vaasan yliopistosta (s. 17).

SDG Accord

Vaasan yliopiston Scopus-julkaisut ja SDG:t

Vaasan yliopisto on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:tä). Keskitymme erityisesti tavoitteisiin, jotka vastaavat asiantuntemustamme ja joilla on suurin potentiaali myönteisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Erityistavoitteemme ovat SDG:t 7, 8, 9, 11, 12 ja 16. Alla olevassa taulukossa esitetään Scopus-tietokannasta haettujen, valittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien julkaisujen määrä. SciVal-analyysin mukaan myös SDG 13 (ilmastotoimet) liittyy vahvasti tutkimustoimintaamme.

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteetJulkaisujen määräAlakohtaisesti painotettu viittausvaikutusKansainvälinen yhteistyö
Tavoite20222020-202220222020-202220222020-2022
SDG 7: Edullista ja puhdasta energiaa1012882.952.4781226
SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua36893.402.482558
SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja571562.282.3141110
SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt18421.582.131428
SDG 12: Vastuullista kuluttamista22652.282.251543
SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto7181.011.60412
SDG 13: Ilmastotekoja31784.252.582554

Yhteyshenkilöt

Vastuullisuus- ja eettisyysjohtaja Tommi Lehtonen

Kuva
Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen

Johtaja, vastuullisuus ja eettisyys
Innovation and Entrepreneurship InnoLab
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498379
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu