Image
Opiskelijat luennolla

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Miksi valita Vaasan yliopiston kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi

Liiketalousosaamiselle on yrityksissä alati kasvava kysyntä kaikenlaisilla aloilla ja monenlaisissa tehtävissä. Tarjoamme monipuolisesti kauppatieteiden opintoja, ja meillä onnistuu myös eri oppiaineiden opintojen yhdistely urasi tueksi. Kauppatieteiden opiskelijoistamme 96 % on työelämässä vuosi valmistumisen jälkeen.

Maailmalla tunnettu

Olemme kansainvälisissä vertailuissa menestynyt ja maailmalla arvostettu kauppatieteellisen alan toimija. Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella kaksoistutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Palkittua opetusta

Meillä on Suomen yksi palkituimmista yliopistotason koulutuksista kauppatieteissä, ja olemme Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Menestymme myös kansainvälisesti – olemme sijalla 18 liiketaloustieteissä Shanghai Rankingin GRAS-yliopistovertailussa. Saat siis taatusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Kauppatieteiden monipuoliset opinnot

Haaveiletko työskentelystä yritysten, julkishallinnon tai järjestöjen erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä tai kenties yrittäjyydestä? Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutamme kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä työskentelemään nopeasti muuttuvan ja kansainvälisen yritys- ja elinkeinoelämän haastavissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Olemme myös Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Meiltä valmistuvat tunnetaan maailmalla kansainvälisinä ja työelämään valmiina liike-elämän asiantuntijoina.  Koulutusohjelmamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vastaamaan liike-elämän tarpeisiin. Opiskelemalla kauppatieteitä Vaasassa saat kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkinnon. Kauppatieteet sopivat sinulle, joka haluat oppia kehittämään uudenlaista liiketoimintaa ja yrittäjyyttä vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti digitalisaation tuomien muutosten keskellä.

Yhden vuoden yhteisten kauppatieteiden opintojen jälkeen valitset opintosuunnan, johon syvennyt kaksi vuotta. Tämän jälkeen siirryt maisterivaiheen opintoihin ja valmistut kauppatieteiden maisteriksi. Voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi myös tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmasta.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Digitaalinen markkinointi valmistaa monipuoliseksi kansainväliseksi osaajaksi

Digitaalisen markkinoinnin opintosuunnassa yhdistyvät markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta ja viestintätieteet. Digitaalisen markkinoinnin opinnot valmistavat sinut työskentelemään digitaalisen talouden pyörteissä. Ohjelma tarjoaa tutkimukseen perustuvaa ja työelämän kannalta relevanttia digitaalisen markkinoinnin koulutusta, jossa painotetaan laaja-alaista markkinointistrategiaa ja -suunnittelua, digitaalista analytiikkaa ja sisällön luomista. Opetuskieliä ovat suomi ja englanti.

Siirryt kandidaattiohjelman jälkeen opiskelemaan:

Kasva kanssamme tulevaisuuden johtajaksi

Johtamisen pääaineessa perehdyt erityisesti liiketoiminnan organisointiin ja kehittämiseen niin strategisen johtamisen kuin henkilöstöjohtamisenkin näkökulmasta. Johtamisesta valmistuneet työllistyvät muun muassa liiketoiminnan kehittäjiksi, henkilöstöammattilaisiksi, kouluttajiksi, konsulteiksi sekä yrittäjäksi. Opinnoissa hyödynnetään laajasti yhteistyötä yritysten kanssa, joten opiskelu ei ole pelkkää teoriaa vaan myös on hyvin käytännönläheistä.

Kandidaattiopintojen jälkeen voit syventää osaamistasi tarjoamissamme maisteriohjelmissa:

Palkittu opintosuunta antaa avaimet kansainvälisen liiketoiminnan ymmärtämiseen

Kansainvälisyys on keskeinen osa liike-elämän työtehtäviä, minkä vuoksi yksi työelämän avaintaidoista on navigoiminen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ohjelmamme palkitut professorit ja opettajat, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten yritysten kanssa, auttavat sinua kehittämään itsestäsi kansainvälisen johtamisen ja markkinoinnin taitajan.

Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma on johtamisen sekä markkinoinnin ja viestinnän yksiköiden yhteistyönä järjestämä monitieteinen koulutus. Keskeisiä osa-alueita ovat markkinoinnin suunnittelu ja toteutus kansainvälisille markkinoille, monikulttuurisen henkilökunnan johtaminen sekä monikansallisten yritysten johtaminen. Halutessasi voit suorittaa kaksoistutkinnon jo kandidaattivaiheessa Saksassa Berliinin lähellä sijaitsevassa Viadrina European University –yliopistossa tai Tšekissä, Prahan kauppakorkeakoulussa.

Kandidaattiopintojen jälkeen voit jatkaa maisteriopintoihin seuraavissa ohjelmissa:

Laskentatoimen tai rahoitusalan huippuammattilaiseksi

Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoista saat valmiudet toimia yrityksen taloushallinnon, rahoituksen ja tilintarkastuksen tehtävissä. Opinnoissa voit suuntautua laskentatoimeen ja tilintarkastukseen tai rahoitukseen. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnot keskittyvät yrityksen taloushallintoon ja tilintarkastukseen. Rahoituksen opinnot taas keskittyvät yrityksen rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin.

Kandidaattiopintojen jälkeen siirryt valintasi mukaan:

Sinulla on lisäksi mahdollisuus koota itsellesi HTM- ja KHT-ammattitilintarkastustutkintoihin vaadittava opintokokonaisuus.

Hanki osaamista liiketoiminnan vastuullisesta ja asiakaslähtöisestä johtamisesta

Markkinoinnin opinnot tarjoavat ymmärrystä ja käytännön osaamista liiketoiminnan asiakaslähtöisestä johtamisesta kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla digitalisaation ja kestävän kehityksen tuomien muutosten keskellä. Markkinoinnin opiskelu avaa mahdollisuuksia toimia erilaisissa markkinoinnin johtotehtävissä esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, brändien, viestinnän tai innovaatioiden parissa. Markkinoinnin asiantuntijat työllistyvät hyvin sekä Suomessa että ulkomailla, sillä yritykset tarvitsevat taitavia liiketoiminnan kehittäjiä.

Markkinoinnin kandidaatintutkinnon jälkeen voit jatkaa:

Laki- ja veroekonomit ovat liiketalouden juridiikan moniosaaja

Talousoikeuden keskipisteenä on yritystoiminnan liiketaloudellinen suunnittelu juridiikkaa hyödyntämällä. Valmiuksien hankkimisen ytimessä ovat muun muassa sopimussuunnittelu, yrityksen organisaation valta- ja vastuusuhteiden juridinen muotoilu sekä verosuunnittelu. Talousoikeuden opinnot valmistavat kauppatieteen maisterista laki- tai veroekonomin, joille on kysyntää elinkeinoelämässä sekä valtion- ja kuntahallinnossa. Lakiekonomi toimii asiantuntijana muun muassa sopimusten tekemisessä sekä markkina- ja kilpailuoikeudellisten säännösten tuntemisessa, yhtiö- ja työoikeudellisissa asioissa tai informaatioteknologiaan ja viestintään liittyvässä ICT-juridiikassa.

Kandidaattiohjelman jälkeen siirryt:

Palkittu taloustieteen opintosuunta valmistaa ekonomistiksi

Taloustiede tutkii, selittää ja ennustaa talouden ilmiöitä sekä yritysten ja kotitalouksien toimintaa ja vuorovaikutusta. Vaasan yliopiston opetuksessa painottuvat erityisesti kansainvälinen talous, rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tuntemus sekä julkinen talous ja energiatalous. Opettajina toimivat tunnetut talouspolitiikan vaikuttajat ja monilla kursseillamme on asiantuntijavierailijoita. Taloustieteessä tutkinnon suorittaneet sijoittuvat liike-, investointi- ja yksityispankkeihin sekä liike-elämän palveluihin ja teollisuuteen. Taloustieteen opintojen tavoitteena on ekonomistin ammattipätevyys.

Kandidaattiohjelman jälkeen siirryt opiskelemaan:

Opintojen rakenne ja tavoitteet

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ytimenä on kattava liiketoimintaosaaminen, jonka opetus perustuu tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Kauppatieteistä löydät oman syventymiskohteesi, olitpa sitten kiinnostunut laskentatoimesta, markkinoinnista, johtamisesta tai vaikkapa talousoikeudesta. 

Kandidaatin tutkinnon voit päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa. Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyvät moduuli-, opintokokonaisuus- ja sivuaineopinnot voit valita joko Vaasan yliopiston tarjoamista opinnoista tai laajojen kansainvälisten vaihto-opintomahdollisuuksien kautta.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon opinnot rakentuvat pääsääntöisesti saman alan kandidaatin tutkinnon päälle. Maisterin tutkinnon suorittaneena kykenet johtamaan asioita ja ihmisiä sekä työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä sekä kotimaisessa että kansainvälisessä työympäristössä. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet saavat samalla myös ekonomin arvon.

Vaasan yliopisto Hakijan päivä 2022: Kauppatieteet
Katso video

Hae ohjelmaan

Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Näkymät työmarkkinoilla

Kauppatieteen alalta valmistuneita kuvaavat seuraavat ominaisuudet: oma-aloitteisuus, innovatiivisuus, yhteistyökyky ja ongelmanratkaisukyky. Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen mahdollisia työnimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • yrittäjä
 • liiketoiminnan kehittäjä
 • tutkija
 • osakemeklari
 • controller
 • tilintarkastaja
 • strategia- ja markkina-analyytikko
 • brändijohtaja
 • henkilöstöpäällikkö
 • talousjohtaja
 • markkinointipäällikkö
 • rahoituspäällikkö
 • myynti-insinööri
 • laatupäällikkö
 • suunnittelija

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8162