Hanna Niemi-Korpi

Toimitusjohtaja, Dynamo Närpes
Kauppatieteiden maisteri 2023, Strategic Business Development
Hanna Niemi-Korpi

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa? Koska aloitit opiskelun, koska valmistuit? 

Opiskelin Vaasan yliopistossa kauppatieteitä. Aloitin opiskeluni syksyllä 2022 ja valmistuin jouluna 2023. Opiskeluni aikana olin kokopäivätöissä ja pääsin usein hyödyntämään tuoreita oppejani työssä. Tosin meno oli ajoittain melkoista palapeliä aikataulujen kanssa, mutta samalla se tarjosi mahdollisuuden sovittaa opinnot osaksi arjen rutiineja. 

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista? 

Muistan erityisen hyvällä opinnoista käytännönläheisiä tehtäviä, jossa ei keskitytty pelkästään teoreettiseen opintokokonaisuuteen. Tehtävissä teoria integroitiin osaksi käytännön esimerkkejä sekä case-tutkimuksia. Nämä mahdollistivat oppimisen realistisen tapausten kanssa ja innostivat myös aktiiviseen keskusteluun. Uskon vahvasti, että tällainen käytännönläheinen opetus on tehokkain tapa valmistella opiskelijat työelämään. 

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Työnkuvasi, nimikkeesi, työpaikkasi

Tällä hetkellä toimin toimitusjohtajana Dynamo Närpeksellä, missä vastaan muun muassa yrityksen operatiivisesta johtamisesta ja strategisesta suunnittelusta. Työnkuvaani kuuluu monipuolisesti erilaisia tehtäviä kuten liiketoiminnan kehittämistä, henkilöstön johtamistä sekä yritysneuvonnan tarjoamista. 

Yritysneuvonta on merkittävä osa työnkuvaani. Olen aktiivisesti mukana tarjoamassa neuvontaa sekä uusille yrityksille niiden perustamisvaiheessa että auttamassa jo toimivia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Työ on mielekästä, sillä se tarjoaa minulle mahdollisuuden sekä hyödyntää että kehittää omaa osaamistani. 

Millaista työsi on? 

Työni on monipuolista ja jokainen työpäivä on erilainen. Erilaiset päivät pitävät pään virkeänä ja vaatii myös osaamista tehtävien tehokkaassa priorisoinnissa. Viestintätaitojen merkitys on myös suuressa roolissa, sillä yhteistyö sekä tiimin että muiden sidosryhmien kanssa on keskeistä. Kaiken kaikkiaan työni tarjoaa jatkuvasti uusia oppimisen ja kasvun mahdollisuuksia, ja se edellyttää jatkuvaa itsensä kehittämistä ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. 

Mikä työssäsi on parasta? Entä ikävintä? Huippukohtia työssä? 

Työssäni on parasta sen monipuolisuus ja mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa monien eri ihmisten ja sidosryhmien kanssa. Moniulotteinen työympäristö tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita ja oppimisen mahdollisuuksia, mikä tekee työstäni innostavaa ja antoisaa. Ikävimmät hetket työssäni ovat ne tilanteet, joissa joutuu priorisoimaan eri tehtäviä tai tapahtumia, joilla kaikilla on merkitys, mutta joista on pakko valita toinen.  

Huippukohta työssäni on ehdottomasti se, kun sain kokea, että jo ensimmäisenä työpäivänä minut otettiin lämpimästi vastaan työyhteisöön. Muutenkin työpaikan hyvä ilmapiiri ja yhteisöllisyys ovat merkittäviä voimavaroja työpaikalla. 

Tärkein oivalluksesi tai oppisi yliopistossa? 

Yksi tärkeimmistä oivalluksista yliopisto-opintojeni aikana oli ymmärrys siitä, että oppiminen on jatkuvaa ja tapahtuu monella eri tavalla. Vaikka kurssit tarjosivatkin vahvan teoreettisen pohjan ja käytännön työkaluja, todellinen oppiminen tapahtui usein vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa sekä soveltamalla teoriaa käytäntöön erilaisissa projekteissa ja harjoitustöissä. Yliopisto-opinnot eivät myöskään ole pelkkää tiedon hankkimista, vaan ne ovat myös mahdollisuus kehittää kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä soveltaa oppimaansa erilaisissa tilanteissa.  

Mitä muuta haluaisit kertoa? 

Opiskelu kannattaa aina, ja täytyy muistaa, ettei oppiminen rajoitu luokkahuoneeseen tai oppikirjoihin, vaan se jatkuu koko elämän ajan ja voi tapahtua monissa eri ympäristöissä ja tilanteissa. Jatkuvasti muuttumassa maailmassa täytyy myös ylläpitää omaa osaamista, tämän vuoksi pyrin kehittymään ja oppimaan uusia asioita sekä kannustamaan muita tekemään samoin.