Alueellinen yhteistyö

Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä = EnergyVaasa

Vaasan yliopisto toimii keskellä Pohjoismaiden suurinta energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää, EnergyVaasaa. Energia-alan osaamista kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa energiaklusterin kanssa niin koulutuksen, tutkimuksen kuin henkilöstön liikkuvuudenkin osalta. Tärkeässä roolissa on erityisesti tutkimusalusta VEBIC, joka pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin.

EnergyVaasa

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyö alueen muiden korkeakoulujen kanssa on myös aktiivista. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota iloa ja hyötyä kaikille osapuolille, parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta ja laajentaa osapuolten toimintaa. 

Vaasan korkeakoulukonsortio on Vaasassa toimivien korkeakoulu- ja yliopistoyksiköiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tehostaa ja kehittää korkeakoulujen voimavarojen hyödyntämistä. Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ja Vaasan yliopisto ovat strategisia kumppaneita, ja yliopisto on osakkaana Vaasan ammattikorkeakoulua ylläpitävässä osakeyhtiössä muiden seudun toimijoiden kanssa. 

Lukioyhteistyön avulla lukiolaisten edellytykset päästä myöhemmin opiskelemaan tutkintoa Vaasan yliopistoon kasvavat. Lisätietoa avoimen yliopiston verkkosivuilta. 

VY ja VAMK yhteistyö
Tritonia

Tritonia on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen tiedekirjasto.

Tritonia tarjoaa kirjastopalveluita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkisena tieteellisenä palvelulaitoksena se on avoin kaikille. Kirjaston kokoelmat palvelevat ensisijaisesti kolmen emokorkeakoulun opetus- ja tutkimusaloja.

Yliopistokeskukset Kokkolassa ja Seinäjoella

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen toiminnallisesti yhteinen yliopistokeskus Kokkolassa. Yliopistokeskus on Jyväskylän yliopiston erillislaitos. Kokkolassa on Vaasan yliopiston professorin johdolla tehty liiketaloustieteen tutkimusta ja kehittämistä.

Vaasan yliopiston avoin yliopisto tarjoaa Kokkolassa opetusta alueen yhteistyökumppaneiden kanssa. Vaasan yliopisto aloitti vuonna 2017 Liiketoiminnan kehittämisen -maisteriohjelman järjestämisen Kokkolassa. 

Vaasan yliopisto on myös yksi Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivista yliopistoista. Seinäjoen yliopistokeskukseen kuuluvat Vaasan yliopiston lisäksi myös Tampereen ja Helsingin yliopistot sekä Taideyliopisto. Yhteistyöhön osallistuvat lisäksi Turun yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, alueen kehittäjäorganisaatioita sekä mittava joukko yrityksiä, jotka yhdessä muodostavat Epanet-verkoston.  

Vaasan yliopistolla on Seinäjoen yliopistokeskuksessa neljä professuuria, joiden johdolla tehdään tutkimusta yrittäjyydessä, kuluttajakäyttäytymisessä, logistiikassa ja puurakentamisen liiketoiminnassa. Vuosittain Seinäjoen yliopistokeskuksessa opiskelee noin 2 500 aikuisopiskelijaa. Vaasan yliopisto järjestää Seinäjoella kasvuyrityksen maisteriohjelman, englanninkielisen Strategic Project Management -maisteriohjelman ja avoimen yliopiston opetusta.

VYY

Vaasan ylioppilaskunta

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY:n jäseniä ovat kaikki Vaasan yliopistossa perustutkintoaan suorittavat opiskelijat (kandidaatin ja maisterin tutkinnot). Myös jatko- ja vaihto-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseneksi. Jäsenyys oikeuttaa valtakunnallisiin ja paikallisiin etuihin ja opiskelija-alennuksiin. VYY toimii opiskelijoiden edunvalvojana, on mukana yliopiston hallinnossa ja järjestää uusien opiskelijoiden tuutorointia, juhlia sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintaa.

Vaasan yliopistosäätiö

Vaasan yliopistosäätiö on perustettu vuonna 1961. Yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Säätiö avustaa taloudellisesti Vaasan yliopiston kehittämistä ja laajentamista.Yliopistosäätiö tukee apurahoin yliopistossa harjoitettavaa perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä myöntää matka- ja muita apurahoja sekä avustuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Yliopistoja lähellä olevat säätiöt eivät  voi osallistua yliopistojen vastinrahalliseen varainhankintakampanjaan.

Vaasan yliopistoseura 

Vaasan yliopistoseura ry edistää yliopiston ja sen ympäristön yhteistyötä ja tekee yliopiston toimintaa tunnetuksi muun muassa erilaisten tilaisuuksien kautta. Yhdistys ylläpitää stipendirahastoa. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yliopiston ystävä. Liity jäseneksi