Image
Opiskelijat seisovat kampusrakennuksen seinustalla.

Viestinnän monialainen maisteriohjelma, FM

Miksi valita Vaasan yliopiston viestintätieteet

Valmiina työelämään

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.

Omannäköinen tutkinto

Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, jota voit täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla.

Ääni kuuluviin

Vaasan yliopiston luonnonläheisellä kampuksella pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan ja arvostetaan.

Viestintäammattilainen on ratkaisukeskeinen

Viestintäammattilaisen työ on vastuullista ja merkityksellistä, sillä viestinnällä vaikutetaan ihmisten käytökseen ja valintoihin. Viestinnän maisteriopintojen jälkeen olet vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen ammattilainen. Tunnet viestintätieteiden teoreettiset lähestymistavat, osaat tuottaa itse alalle tieteellistä tietoa ja kykenet toimimaan ratkaisukeskeisesti media- ja viestintätyön mielenkiintoisissa ja haasteellisissa tehtävissä.

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA) on tarkoitettu sinulle, joka haluat monipuolisen ja monitieteisen tutkinnon: sellaisen pohjakoulutuksen, joka taipuu monenlaisiin viestintätehtäviin. Ohjelmassa voit erikoistua suuntautumalla joko organisaatioiden viestintään tai digitaaliseen mediaan.

Suuntautumisvaihtoehdossa organisaatioiden viestintä tarkastellaan viestinnän keskeistä merkitystä organisaatioiden toiminnassa. Opinnoissa perehdytään siihen, miten organisaatiot toteuttavat tehtäväänsä, edistävät tavoitteitaan ja luovat merkityksiä muuttuvassa viestintä- ja mediaympäristössä. Kursseilla käsitellään työelämälähtöisten esimerkkien kautta esimerkiksi organisaation identiteetin ja maineen rakentamista, suhteita sidosryhmiin sekä organisaatioiden viestintäongelmia ja keinoja niiden ennakoimiseksi ja selvittämiseksi. Organisaatioiden viestintää tarkastellaan mm. strategisen viestinnän, muutos- ja kriisiviestinnän, vastuullisuusviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista.

Suuntautumisvaihtoehto digitaalinen media antaa sinulle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja tekoälyä hyödyntäviin työtehtäviin. Opinnoissa käsitellään digitaalisen työn ja someviestinnän ajankohtaisia ilmiöitä osana median ja yhteiskunnan laajempia kehityskulkuja. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja kursseilla perehdytään muun muassa sosiaaliseen mediaan, alustatalouteen ja digitaalisiin pelikulttuureihin.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Viherkangas ja kamera

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

HOPS- lomake maisteriohjelman hakemuksen liitteeksi

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin