CoDoc-yhteistyömalli

Image

CoDocCollaborative Doctoral Partnership Model on Pohjanmaan liiton rahoittama hanke, jossa rakennetaan Vaasan yliopiston väitöskirjatutkijan ja yrityksen tai yhteisön välistä yhteistyömallia. CoDoc-yhteistyömalli mahdollistaa väitöskirjatutkimuksen, jonka aihe nousee erityisesti alueen yritysten tarpeista sekä tutkimusintresseistä. Tutkimusaiheen räätälöinti yhdessä väitöskirjatutkijan kanssa varmistaa myös kilpailukyvyn kannalta merkittävän tutkimusdatan tuotannon, johon yritys saa aikaisen pääsyn. Yhteistyöyritys rahoittaa väitöskirjatutkimuksen yhdessä Vaasan yliopiston kanssa. 

Yhteistyömallin myötä väitöskirjatutkija sitoutuu yhteistyöyrityksen ja Vaasan yliopiston yhdessä rahoittamaan neljän vuoden valmistumistavoitteeseen. Yhteistyössä toteutettu väitöskirjatutkimus tarjoaa houkuttelevan urapolun vaativiin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin, ja väitöskirjatutkija pääsee osaksi aitoa yritysmaailmaa. Yrityksen osallisuus väitöskirjaprosessissa takaa väitöskirjatutkijalle vahvan tukiverkoston ja tutkimusalan asiantuntijan, joka voi myös toimia yhtenä väitöskirjan ohjaajista. 

Mallin kehittämiseksi käydään alueen yritysten kanssa heidän tarpeisiinsa ja toimintaansa perustuvaa vuoropuhelua sekä järjestetään match-making tapahtumia. Näiden keskustelujen myötä tullaan kartoittamaan 2-5 sopivaa yrityksen kehittämis- ja tutkimusaihetta. Tämän jälkeen ensimmäisten yhteistyösopimuksien laatiminen on mahdollista. 

Lisätietoja löydät myös alla olevasta leafletista ja CoDoc-yhteistyömallin hankekortista.

Document
Image

Yhteistyön perusta

Image

CoDoc-yhteistyömallin perusta

 • Väitöskirjatutkijan ja kumppanin yhteistyö kilpailukyvyn kasvattamiseksi
 • Yhteinen sitoumus neljän vuoden väitöskirjatutkimukseen ja valmistumistavoitteeseen
 • Mahdollisuudet vaikuttaa tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin 
 • Tutkimus, joka perustuu yhteistyökumppanin tarjoamaan dataan
 • Varhainen pääsy tutkimustuloksiin

Tuoretta tietoa ja kilpailukykyä 

CoDoc-yhteistyömalli tarjoaa väitöskirjatutkijoille mahdollisuuden tarttua kestävään liiketoimintaan, energiaan ja yhteiskuntaan liittyviin konkreettisiin haasteisiin. Ulkopuolisen, yhteiset intressit jakavan kumppaniorganisaation tuki, resurssit ja data tekevät sen mahdolliseksi. Tutkimushankkeet pohjautuvat aina kumppanin konkreettisiin tarpeisiin, ja luovat uutta tieteellistä tietoa tuoden mukanaan kilpailukykyä ja tuoreita tulevaisuuden ratkaisuja. 

Yhteistä tutkimus- ja kehitystyötä 

Yhteistyömalli tuo yhteen kunnianhimoiset ja innovatiiviset väitöskirjatutkijat ja yhteistyöorganisaatiot. Malli tarjoaa mahdollisuuden päästä uusimman huippututkimustiedon lähteille, saada varhaisen pääsyn tuloksiin sekä yhdistää oma tutkimus- ja kehitystyö validoituun riippumattomaan tieteelliseen tutkimukseen. Samalla syntyy tiivis yhteys tohtoritason erikoisosaajaan tulevaisuuden rekrytointointeihin. 

Yhteistyökumppaneille

CoDoc-yhteistyömalli luo yrityksille ja yhteisöille erinomaisen mahdollisuuden päästä vaikuttamaan oman alansa huippututkimustuloksiin, jotka ovat suorassa yhteydessä kilpailukyvyn vahvistamiseen. Malli nivoutuu maakunnan yritysten tarpeisiin, ja tutkimushankkeiden aiheet nousvat nimenomaan yrityksiltä. Tutkimusaiheen räätälöinti yhdessä väitöskirjatutkijan kanssa varmistaa merkittävien tutkimustuloksien tuottamisen. Yrityksen osallisuus väitöskirjaprosessissa puolestaan takaa väitöskirjatutkijalle vahvan tukiverkoston ja tutkimusalan asiantuntijan, joka voi toimia yhtenä väitöskirjan ohjaajista. 

Mahdollisia CoDoc-yhteistyökumppaneita ovat yksityiseltä sektorilta yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt. Julkisen sektorin yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kaupungit, kunnat ja yhteisöt. Yhteistyöyritys osallistuu väitöskirjatutkimuksen rahoitukseen yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. 

CoDoc-yhteistyömalli tuo yhteen maakunnan yritykset sekä motivoituneet ja innovatiiviset Vaasan yliopiston väitöskirjatutkijat vastuullisen tutkimuksen tuottamiseksi. Väitöskirjatutkijan sitoutuminen neljän vuoden valmistumistavoitteeseen takaa yritykselle varhaisen pääsyn oman alansa huippututkimustuloksiin. Yhteistyössä tuotettu tutkimus voi myös tarjoa yritykselle ainutlaatuisen mahdollisuuden yliopiston laboratorioiden sekä muiden tutkimusympäristöjen hyödyntämiseen väitöskirjaprosessin aikana. 

CoDoc-yhteistyömallin väitöskirjatutkimuksissa tutkimustulosten tuottamiseksi hyödynnetään tieteellisiä menetelmiä, ja yhteistyön pääpainona on akateemisen ja julkisen väitöskirjan tuottaminen yhteistyössä yrityksen tai yhteisön kanssa. 

Image

Mitä odottaa yhteistyöltä

 • Yhteistyön päätavoitteena on tuottaa akateeminen väitöskirja
 • Korkealaatuista, tieteellistä ja akateemista tutkimusta
 • Väitöskirjatutkimuksessa hyödynnetään tieteellisiä menetelmiä
 • Tutkimustulokset eivät välttämättä täytä odotuksia
 • Tutkimustulokset asetetaan julkisesti saataville
 • Tutkimusprosessilla on ensisijaisesti ei-kaupallinen tavoite
 • Väitöskirjatutkimuksen valmistumiselle asetetaan neljän vuoden tavoiteaika
 • Yhteistyökumppani rahoittaa väitöskirjatutkimuksen yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa

Väitöskirjatutkijalle

CoDoc-yhteistyömalli tarjoaa väitöskirjatutkijalle mahdollisuuden yhdistää tutkimusprosessinsa todellisiin ja konkreettisiin yritysmaailman aiheisiin, jotka ovat yhteydessä muun muassa kestävään liiketoimintaan, energiaan sekä yhteiskuntaan. Yhteistyössä toteutettu väitöskirjatutkimus avaa houkuttelevan mahdollisuuden pitkäjänteiseen yritysyhteistyöhön sekä lopulta urapolun vaativiin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. 

CoDoc-yhteistyömallissa väitöskirjatutkija sitoutuu neljän vuoden valmistumistavoitteeseen. Koska väitöskirjatutkimus toteutetaan yhteistyössä yrityksen kanssa, on sen tarpeiden sekä pyyntöjen huomioiminen prosessissa erityisen tärkeää. Valmiissa väitöskirjassa yhdistyvät sekä akateemiset että kaupalliset intressit. 

Mitä yritysyhteistyö voi tuoda väitöskirjatutkimukseesi? 
Image
 • Rahoitusta 
 • Konkreettinen tutkimusaihe yritysmaailmasta 
 • Merkittävää tutkimusaineistoa yhteistyöyritykseltä
 • Kolmas väitöskirjaohjaaja yhteistyöyrityksestä
 • Uramahdollisuuksia yliopiston ulkopuolella
 • Mahdollisuus vaikuttaa yritysyhteistyön kautta 

Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, keskustelethan mahdollisuudesta väitöskirjasi ohjaajan kanssa. 

Väitöskirjan ohjaajalle

Säännöllinen ohjaaminen on olennainen osa CoDoc-yhteistyömallia. Väitöskirjatutkijalle nimetään hyväksymispäätöksen yhteydessä kaksi ohjaajaa, jotka ovat palvelussuhteessa Vaasan yliopistoon. Yhden ohjaajista tulee kuitenkin olla professori tai professorin pätevyyden omaava tutkija. Vastuullisena ohjaajana toimii professori, professorin pätevyyden omaava henkilö, dosentti tai apulaisprofessori (associate professor). Toisena ohjaajana voi toimia väitellyt, alaan perehtynyt tutkija. 

Väitöskirjatutkijalle voidaan nimetä myös kolmas ohjaaja, joka CoDoc-yhteistyömallissa voi tulla yrityksestä. Säännöllisen ohjauksen järjestäminen on olennainen osa yhteistyömallia. 

Lisätietoja väitöskirjan ohjaamisesta löydät täältä.

Roolit ja vastuu

Yrityksen ja yhteisön vastuut 

 • Väitöskirjatutkimuksen yhteisrahoitus Vaasan yliopiston kanssa
 • Asianmukaisen tutkimusaiheen innovoiminen väitöskirjatutkijan kanssa
 • Kolmas ohjaaja väitöskirjatutkimukseen 

Väitöskirjatutkijan vastuut 

 • Sitoutuminen neljän vuoden valmistumistavoitteeseen
 • Joustavuus - yhteistyöyrityksen tarpeiden ja pyyntöjen huomioiminen väitöskirjatutkimuksessa
 • Akateemisten ja kaupallisten intressien yhdistäminen
 • CoDoc-yhteistyömallin omaksuminen laukaisualustana työelämään 

Ohjaajan vastuut 

 • Sopivan yrityksen ja väitöskirjatutkijan yhdistäminen
 • Säännöllinen ohjaus ja vastuu akateemisten vaatimusten täyttymisestä väitöskirjatutkimuksen aikana
 • Yrityksen tarpeiden täyttäminen 
 • Väitöskirjatutkijan onnistuneeseen ja oikea-aikaiseen valmistumiseen tähtääminen
Image

Ota yhteyttä

Kuva
Mika Grundström

Mika Grundström

Vararehtori
Yliopistopalvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498786
Avaa profiilisivu
Kuva
Virpi Juppo

Virpi Juppo

Tutkimuspalveluiden päällikkö
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498111
Toimisto
Torni 5. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Philipp Holtkamp

Philipp Holtkamp

Erityisasiantuntija, Innovaatiotoiminta
Yliopistopalvelut, Innovations and Ecosystems
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498585
Avaa profiilisivu
Kuva
Niklas Lundström

Niklas Lundström

Tutkijakoulutuksen erityisasiantuntija
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498381
Toimisto
Torni 5. krs
Avaa profiilisivu