Image
Tritonia

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö on aidosti monitieteinen yhteisö, jossa liiketalouden ja yhteiskunnan haasteita tarkastellaan yksilön, kulttuurin ja yritystoiminnan lähtökohdista. Tutkimuksemme ja koulutuksemme keskittyy kolmelle alueelle: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet.

Digitalisaation, globalisaation ja kestävyysvajeen paineistamassa toimintaympäristössä organisaatioiden menestys edellyttää asiakaslähtöisiä ja vuorovaikutteisia toimintamalleja. Yksikössämme markkinoinnin tehtäväkentän nähdään ulottuvan yksittäisiä asiakassuhteita laajemmin myös ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentamiseen. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ovat näkökulmiamme liiketoimintaan. Ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta  tarkastelemme käyttäjäkokemuksen, diskurssien sekä jatkuvan muutoksen lähtökohdista.

Yksikössämme toimii kolme tutkimusryhmää:

Tutkimuksissamme tartumme usein yhteiskunnan ja/tai liiketoiminnan murrostilanteisiin liittyviin haasteisiin ratkaisukeskeisesti ja tieteidenvälisessä yhteistyössä. Niinpä digitaalisuus, vastuullisuus, innovaatiot, arvon (yhteis)luonti, systeemisyys ja kestävä kehitys ovat vahvasti edustettuja näkökulmia tutkimuksissamme. Tutkimustoimintamme on kansainvälisesti verkottunutta, tuloksellista ja tiedeyhteisön arvostamaa.

Koulutusohjelmat

Koulutuksemme kivijalat ovat viimeaikaisin tutkimustieto, työelämän käytännöt ja edistykselliset pedagogiset menetelmät. Kansallisesti palkitun opetuksemme erityispiirteitä ovat kokemukselliseen oppimiseen sekä monitieteiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuvat kurssit. Tutkintomme kehittävät työelämärelevantteja taitoja ja erikoistunutta asiantuntemusta.

Painotamme luovaa ongelmanratkaisua, vastuullista päätöksentekoa ja analyyttistä ajattelua. Nämä kyvykkyydet mahdollistavat menestyksellisen työuran rakentamisen vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä viestinnän, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan lukuisilla erikoisaloilla.

Uutiset ja tapahtumat

Akateemisen yksikön tutkimusprojektit

Hanke Kesto Toimijat
Tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoiset heijastusvaikutukset ja rajoitukset työssä, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa (SYNTHETICA) - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä
Boosting Space Business – the Aurora Region Space Economy Ecosystem - Digitaalinen talous, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Markkinointi ja viestintä
Kestävä ja vastuullinen ruokaprovinssi - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville - InnoLab, Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinto, Markkinointi ja viestintä
Tunnekokemus yksityisyydestä ja etiikasta jokapäiväisessä sulautetussa tietotekniikassa (BUGGED) - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä, Digitaalinen talous
Lyhytvideot nuorten uutislähteenä - Markkinointi ja viestintä, Viestintätieteet
Twin Revolution - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
REDISET - Resilient Digital Sustainable Energy Transition - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Biokiertomoduuli – Liiketoimintaa hajautettuun ruokajärjestelmään - VEBIC, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen