Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Asiantuntemusta ja oivalluksia vastuulliseen liiketoimintaan ja viestintään

Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus ja kansainvälisyys ovat näkökulmia, joista tarkastelemme liiketoimintaa, toimijaverkostoja, kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Dekaani
Pirjo Laaksonen
Pirjo Laakosonen

Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö on aidosti monitieteinen yhteisö, jossa liiketalouden ja yhteiskunnan haasteita tarkastellaan yksilön, kulttuurin ja yritystoiminnan lähtökohdista. Tutkimuksemme ja koulutuksemme keskittyy kolmelle alueelle: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet.

Digitalisaation, globalisaation ja kestävyysvajeen paineistamassa toimintaympäristössä organisaatioiden menestys edellyttää asiakaslähtöisiä ja vuorovaikutteisia toimintamalleja. Yksikössämme markkinoinnin tehtäväkentän nähdään ulottuvan yksittäisiä asiakassuhteita laajemmin myös ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentamiseen. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ovat näkökulmiamme liiketoimintaan. Ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta  tarkastelemme käyttäjäkokemuksen, diskurssien sekä jatkuvan muutoksen lähtökohdista.

Yksikössämme toimii kolme tutkimusryhmää:

Tutkimuksissamme tartumme usein yhteiskunnan ja/tai liiketoiminnan murrostilanteisiin liittyviin haasteisiin ratkaisukeskeisesti ja tieteidenvälisessä yhteistyössä. Niinpä digitaalisuus, vastuullisuus, innovaatiot, arvon (yhteis)luonti, systeemisyys ja kestävä kehitys ovat vahvasti edustettuja näkökulmia tutkimuksissamme. Tutkimustoimintamme on kansainvälisesti verkottunutta, tuloksellista ja tiedeyhteisön arvostamaa.

Koulutusohjelmat

Koulutuksemme kivijalat ovat viimeaikaisin tutkimustieto, työelämän käytännöt ja edistykselliset pedagogiset menetelmät. Kansallisesti palkitun opetuksemme erityispiirteitä ovat kokemukselliseen oppimiseen sekä monitieteiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuvat kurssit. Tutkintomme kehittävät työelämärelevantteja taitoja ja erikoistunutta asiantuntemusta.

Painotamme luovaa ongelmanratkaisua, vastuullista päätöksentekoa ja analyyttistä ajattelua. Nämä kyvykkyydet mahdollistavat menestyksellisen työuran rakentamisen vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä viestinnän, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan lukuisilla erikoisaloilla.

Uutiset ja tapahtumat

Vox cordis
18.08.2021 - Tutkimus

Kansainvälisten kontaktien solmiminen kannattaa

Professori Jorma Larimo on yliopiston kansainvälistymisen pioneeri, jonka kansainvälisen liiketoiminnan tapaamiset keräävät Vaasaan alansa huippututkijoita maailmalta.
Vox cordis
05.07.2021 - Vox cordis

Kuluttaja datan armoilla

Sosiaalinen media on oiva keino kuulua kiinnostaviin yhteisöihin, pitää yhteyttä ystäviin, käydä kauppaa tai seurata oman suosikkibrändin julkaisuja. Tietovuotokeskustelut kuitenkin tuovat turvattomuuden tunnetta –…