Tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoiset heijastusvaikutukset ja rajoitukset työssä, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa (SYNTHETICA)

Suomen akatemia

SYNTHETICA-konsortio tutkii tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoisia heijastusvaikutuksia ja rajoituksia työelämän, liiketoiminnan ja yhteiskunnan konteksteissa. Hanke keskittyy nykyaikaisiin datavetoisiin organisaatioihin niiden ICT-kehitys- ja sovelluskäytäntöjen sekä diskursiivisten rakenteiden kautta. Rajoja käsitellään poikkileikkaavasti, ja ne sisältävät teknologisen, inhimillisen, sosiokulttuurisen ja kommunikatiivisen ulottuvuuden. Näitä ulottuvuuksia tarkastellaan kolmessa toisiinsa kietoutuneessa työpaketissa, jotka keskittyvät tekoälyyn (ohjelmistot), merkityksellistämisen rajoittuneisuuteen (viestintä) sekä algoritmisen ja inhimillisen vuorovaikutukseen (sosiaalinen verkostoanalyysi). SYNTHETICAn tavoitteena on rakentaa uusi tutkimusparadigma, joka ei pelkästään tuo esiin rajoituksia vaan ottaa käyttöön uusia keinoja keskustella niistä sosiaalisissa, poliittisissa ja tieteellisissä yhteyksissä. Hanke on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
345 170€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Viestintätieteet
Markkinointi ja viestintä
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat