Markkinoinnin johtaminen, KTM

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan asiantuntija

Syvennä osaamistasi

Markkinoinnin ja asiakasymmärryksen merkitys kasvavat jatkuvasti markkinoiden muuttuessa yhä nopeammin. Markkinointi tarjoaa valmiudet liiketoiminnan asiakaslähtöiseen johtamiseen, muuttuvien markkinoiden mukana pysymiseen ja liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen. Tämän takia markkinoija onkin yrityksissä haluttu resurssi. Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmassa markkinoinnin osaamistasi syvennetään ja haastetaan ajankohtaisista näkökulmista. Pääset tutustumaan niin yritysten kohtaamiin todellisiin markkinoinnin haasteisiin kuin tuoreimpiin teoreettisiin työkaluihin näiden ongelmien ratkaisussa.

3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

Asiakasymmärrys liiketoiminnan ytimessä

Yritykset kaipaavat osaajia, jotka kykenevät johtamaan asiakaskokemusta muuttuvassa toimintaympäristössä. Markkinoinnin johtamisen opinnoissa opit, miten asiakasymmärrys tuodaan liiketoiminnan strategisen päätöksenteon ytimeen.

Yritysyhteistyö avaa ovia

Markkinoinnin johtamisen projektikursseilla pääset työskentelemään aitojen yrityshankkeiden parissa. Kehityshankkeissa saat vahvistusta omalle osaamisellesi ja opit tuomaan asiantuntijuuttasi esille niin yrityksen sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

”Markkinointia kannattaa opiskella, jos on kiinnostunut asiakkaan ymmärtämisestä ja asiakkaan näkökulman tuomisesta liiketoiminnan keskiöön. Asiakasymmärrys antaa myös vahvaa osaamista yhteiskunnallisesti tärkeiden arvojen edistämiseen. Markkinointiosaaminen on mielestäni yksi tärkeimmistä avaimista esimerkiksi vastuullisen liiketoiminnan edistämiselle.”

KTT Hanna Leipämaa-Leskinen, markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman vastaava

Työelämään valmis asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittäjä

markkinoinnin maisteriopiskelijat

Markkinoinnin maisteriohjelman opintojaksoilla keskitytään markkinoinnin strategiseen johtamiseen ja sitä tukeviin prosesseihin. Opinnoissa perehdyt esimerkiksi innovaatioiden ja brändien johtamiseen, kulttuurisiin kulutusympäristöihin sekä digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen. Kursseilla opit, miten markkinamurrokset, kuten vastuullisuus ja digitaalisuus, tulee huomioida asiakaskokemuksen johtamisessa, ja miten markkinointi vastaa murrosten tuomiin haasteisiin.

Markkinoinnin työtehtävissä painottuu kyky tehdä yhteistyötä niin yrityksen sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tämän vuoksi maisteriohjelmaan on suunniteltu erityisiä profiilikokonaisuuksia, joiden avulla voit kehittää omaa osaamistasi tietyillä liiketoiminnan osa-alueilla ja saada kokemusta monialaisesta tiimityöskentelystä.

Profiilikokonaisuudet ovat:

 • Sustainability as a Service Logic
 • Innovaatioiden kaupallistaminen
 • Digitaaliset markkinapaikat

Markkinoinnin opintojaksoilla sovelletaan luontevasti digitaalisia ja lähiopetukseen perustuvia opetusmenetelmiä. Opintojaksot ovat vahvasti työelämälähtöisiä: esimerkiksi profiilikokonaisuuksiin kuuluvilla projektikursseilla ratkotaan yritysten liiketoiminnan haasteita asiakaslähtöisen ymmärryksen näkökulmasta.

 

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman suoritettuasi osaat:

 • kehittää ja käyttää omaa asiantuntijuuttasi yrityksen liiketoiminnan uudistajana
 • tuottaa yrityksen strategiselle päätöksenteolle asiakasymmärrykseen pohjautuvia ratkaisuja
 • analysoida ja arvioida markkinatietoa monipuolisilla menetelmillä
 • viestiä selkeästi ja asiantuntevasti sekä tehdä yhteistyötä erilaisissa tiimeissä

Markkinoinnin maisteriohjelman opinnot kehittävät myös erilaisia työelämävalmiuksia, kuten ideointikykyä, ryhmätyötaitoja, esiintymistaitoja, analytiikkataitoja ja kirjallisia taitoja, joiden avulla voi esittää perusteltuja liiketoiminnan kehitysehdotuksia. Markkinoinnin opinnot kehittävät valmiuksiasi toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi tuote-, asiakkuus- viestintä-, brändi- tai markkinatasolla.

Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet löydät Opintopolusta.

markkinoinnin maisteriopiskelijat luennolla

Tuleva työurasi voi olla esimerkiksi

♥ toimitusjohtaja ♥ markkinointijohtaja ♥ social media manager ♥ brand manager ♥ viestintäjohtaja ♥ business designer ♥ tuotepäällikkö ♥ customer experience manager ♥ digital marketing strategist ♥ sales manager ♥  business development manager ♥

Lue valmistuneiden tarinat

Risto Mäkinen
Kauppatieteet
Risto Mäkinen
KHT-tilintarkastaja

Risto Mäkinen arvostaa erityisesti Vaasan yliopiston käytännönläheistä opetusta. Niistä opeista on ollut paljon hyötyä työelämässä. Opiskelijaporukasta löytyi myös joukko elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa yhteyttä pidetään edelleen.

Kukka Lehtimäki
Kauppatieteet
Kukka Lehtimäki
Business Controller

Kukka Lehtimäki valitsi tilintarkastuksen opintosuunnakseen peruskurssilla heränneen mielenkiinnon perusteella. Valinta antoi kimmokkeen antoisalle viiden vuoden matkalle tilintarkastustyöhön sekä nykyiseen tehtävään business controllerina.

Klaus Koskela
Kauppatieteet
Klaus Koskela
Accountant

Klaus Koskelan työpaikalla Wärtsilässä puhutaan päivittäin liki kolmeakymmentä eri kieltä. Monipuoliset työtehtävät taloushallinnon parissa sekä kansainvälinen työympäristö innostavat oppimaan töissä joka päivä jotain uutta. Yliopisto on antanut…

Samuli Manninen
Kauppatieteet
Samuli Manninen
Co-founder

Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut ja vuoden alumniksi 2018 valittu Samuli Manninen luo uraa pakkausten internetiin keskittyvällä Magic Add -yrityksellään.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta. Kevään 2021 yhteishaun tiedot päivitetään Opintopolkuun ja tälle sivulle lokakuun loppuun mennessä.

Valintaperusteet lyhyesti

Sisäänotto

Noin 26

Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. 

Ko. hakijoiden hyväksyntä tutkintoon on ehdollinen siten, että lopullinen opinto-oikeus myönnetään vasta, jos opiskelija saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä kopion yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 30.7.2021
mennessä ja jos hakijan valintaperusteiden mukaisesti saavuttama pistemäärä
on vähintään sama kuin kevään 2021 maisterivalinnassa kyseessä olevaan maisteriohjelmaan viimeiseksi hyväksytyllä hakijalla.

Valintaryhmät

 1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
 2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet 

Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 op markkinoinnin opintoja. Valinnassa huomioitavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden sekä motivaatiokirjeestä saamiensa pisteiden yhteenlasketun summan perusteella (yhteensä enintään 34 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 12 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 12 pistettä)
 3. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä
  (10-50 op, enintään 8 pistettä).
 4. Hakijan motivaatio (motivaatiokirjeen pisteytys) 0-2 pistettä

Tasapistetilanteessa painotetaan markkinoinnin opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella
voida tehdä, ei hyväksytä ketään tasapisteissä olevista hakijoista.

2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmaan valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto.

Valinnassa huomioon otettavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden sekä motivaatiokirjeestä saamiensa pisteiden yhteenlasketun summan perusteella (yhteensä enintään 34 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 12 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 12 pistettä)
 3. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana
  (4-5, enintään 8 pistettä).
 4. Hakijan motivaatio (motivaatiokirjeen pisteytys) 0-2

Tasapistetilanteessa painotetaan markkinoinnin opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan koko tradenomin tutkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella
voida tehdä, ei hyväksytä ketään tasapisteissä olevista hakijoista.

 

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

Koordinaattori
puh: 029 449 8162
Sähköposti: neuvonta.kauppatieteet(at)uwasa.fi