Image
Opiskelijoita ulkona kampuksella

Markkinoinnin johtaminen, KTM

Miksi valita Vaasan yliopiston kauppatieteet

Asiakasymmärrys liiketoiminnan ytimessä

Yritykset kaipaavat osaajia, jotka kykenevät johtamaan asiakaskokemusta muuttuvassa toimintaympäristössä. Markkinoinnin johtamisen opinnoissa opit, miten asiakasymmärrys tuodaan liiketoiminnan strategisen päätöksenteon ytimeen.

Yritysyhteistyö avaa ovia

Markkinoinnin johtamisen projektikursseilla pääset työskentelemään aitojen yrityshankkeiden parissa. Kehityshankkeissa saat vahvistusta omalle osaamisellesi ja opit tuomaan asiantuntijuuttasi esille niin yrityksen sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittäjä

Markkinoinnin ja asiakasymmärryksen merkitys kasvavat jatkuvasti markkinoiden muuttuessa yhä nopeammin. Markkinointi tarjoaa valmiudet liiketoiminnan asiakaslähtöiseen johtamiseen, muuttuvien markkinoiden mukana pysymiseen ja liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen. Tämän takia markkinoija onkin yrityksissä haluttu resurssi. Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmassa markkinoinnin osaamistasi syvennetään ja haastetaan ajankohtaisista näkökulmista. Pääset tutustumaan niin yritysten kohtaamiin todellisiin markkinoinnin haasteisiin kuin tuoreimpiin teoreettisiin työkaluihin näiden ongelmien ratkaisussa. 

Markkinoinnin maisteriohjelman opintojaksoilla keskitytään markkinoinnin strategiseen johtamiseen ja sitä tukeviin prosesseihin. Opinnoissa perehdyt esimerkiksi innovaatioiden ja brändien johtamiseen, kulttuurisiin kulutusympäristöihin sekä digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen. Kursseilla opit, miten markkinamurrokset, kuten vastuullisuus ja digitaalisuus, tulee huomioida asiakaskokemuksen johtamisessa, ja miten markkinointi vastaa murrosten tuomiin haasteisiin.

Markkinoinnin opintojaksoilla sovelletaan luontevasti digitaalisia ja lähiopetukseen perustuvia opetusmenetelmiä. Opintojaksot ovat vahvasti työelämälähtöisiä.

markkinoinnin maisteriopiskelijat

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman suoritettuasi osaat:

  • kehittää ja käyttää omaa asiantuntijuuttasi yrityksen liiketoiminnan uudistajana
  • tuottaa yrityksen strategiselle päätöksenteolle asiakasymmärrykseen pohjautuvia ratkaisuja
  • analysoida ja arvioida markkinatietoa monipuolisilla menetelmillä
  • viestiä selkeästi ja asiantuntevasti sekä tehdä yhteistyötä erilaisissa tiimeissä

Markkinoinnin maisteriohjelman opinnot kehittävät myös erilaisia työelämävalmiuksia, kuten ideointikykyä, ryhmätyötaitoja, esiintymistaitoja, analytiikkataitoja ja kirjallisia taitoja, joiden avulla voi esittää perusteltuja liiketoiminnan kehitysehdotuksia. Markkinoinnin opinnot kehittävät valmiuksiasi toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi tuote-, asiakkuus- viestintä-, brändi- tai markkinatasolla.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

markkinoinnin maisteriopiskelijat luennolla

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8162