Image
ranking

Rankingit, akkreditoinnit ja arvioinnit

Saavuttaaksemme tavoitteemme ja kehittääksemme yliopistoamme, arvioimme säännöllisesti koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä niitä tukevien palveluiden laatua ja tuloksellisuutta ulkoisten ja sisäisten arviointien avulla. 

Rankingit

Times Higher Education (THE) World University Ranking 2024
Figure value
401-500
The Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2023: Business Administration
Figure value
18
Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2023: Economics
Figure value
251-300

Rankingit ovat yksi tapa arvioida yliopistoja ja asettaa niitä paremmuusjärjestykseen. Vertailuissa mitataan ensisijaisesti tutkimuksen tuloksellisuutta, sillä tutkimuksen korkeaa tasoa arvostetaan. Yliopistoja vertaillaan usein vertaisarviointien sekä tieteellisissä julkaisuissa tehtyjen siteerausten määrän kannalta. Erilaiset rankingit mittaavat lisäksi mainetta, tieteen ja opetuksen tasoa, tutkintojen määrää, kansainvälisyyttä ja nobelisteja. Kaikki rankingit käyttävät erilaisia aineistoja ja laskentamalleja. On olemassa sekä yliopistorankingejä että tieteenalakohtaisia rankingejä.

Ranking-tulokset antavat yliopistolle tärkeää tietoa siitä, mitkä ovat vahvuuksiamme. Vaasan yliopiston vahvuuksia ovat erityisesti henkilöstön tieteellisten julkaisujen määrä, viittaukset tieteellisiin artikkeleihin eli julkaisujen vaikuttavuus sekä kansainväliset yhteisjulkaisut.

Alla lisätietoja rankingeista, joissa Vaasan yliopisto on sijoittunut.

THE (Times Higher Education) World University Rankingissa arvioidaan yliopistoja viidellä osa-alueella, jotka ovat opetus, tutkimusympäristö, tutkimuksen laatu, kansainvälisyys sekä yritysyhteistyö.

Vaasan yliopisto sijoittui kansainvälisessä vertailussa sijaluokkaan 401-500 vuoden 2024 THE World University Rankingissa, jossa arvioitiin 1904 yliopistoa. Vaasan yliopisto menestyi erityisen hyvin tutkimuksen laatua, tutkimusympäristöä sekä kansainvälisyyttä mitattaessa.

Listauksessa oli mukana kymmenen suomalaista korkeakoulua. Kansallisessa vertailussa Vaasan yliopiston kokonaissijoitus oli 7. Vaasan yliopisto sijoittui suomalaisista yliopistoista kolmanneksi tutkimuksen laadussa sekä kansainvälisyydessä.

Lue uutinen aiheesta

Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject -ainekohtaisessa ranking-listauksessa Vaasan yliopisto ylsi kauppatieteiden alalla sijalle 251-300. Tekniikan alalla ylsimme sijalle 301-400 ja yhteiskuntatieteiden alalla sijalle 501-600.

Vaasan yliopisto sai hyvät pisteet erityisesti tutkimuksen laatua ja kansainvälisyyttä mittaavissa osa-alueissa. Kauppatieteissä olimme tutkimuksen laadussa Suomen toiseksi parhaita ja kansainvälisyydessä Suomen kolmanneksi parhaita. Tekniikan alalla olimme tutkimuksen laadussa Suomen parhaita.


THE World University Rankingin ainekohtainen listaus käyttää samoja tulosindikaattoreita kuin THE World University Ranking 2024, mutta menetelmät on kalibroitu uudelleen yksittäisille aloille sopiviksi.
 

Lue uutinen aiheesta.

Vuoden 2024 THE Young University Rankings arvioi 673 yliopistoa eri puolilta maailmaa ja Vaasan yliopisto oli sijalla 73. Pohjoismaisten yliopistojen joukossa Vaasan yliopisto oli 6. sijalla. 

THE Young University Rankings listaa maailman parhaita yliopistoja, jotka on perustettu korkeintaan 50 vuotta sitten. Siinä sovelletaan samaa metodologiaa kuin World University Rankingsissa, mutta arviointikohteiden painotuksia on muokattu vastaamaan erityisesti nuorten yliopistojen profiileja.

Rankingissa arvioidaan yliopistoja viidellä osa-alueella, jotka ovat tutkimuksen laatu, yritysyhteistyö, kansainvälisyys, tutkimusympäristö ja opetus.

Lue uutinen aiheesta.

Vaasan yliopiston sijoittui liiketaloustieteessä sijalle 18 Shanghai Rankingin julkaisemassa Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) -yliopistovertailussa. Vuonna 2023 vertailussa oli mukana 1 900 yliopistoa ja 55 eri tieteenalaa.

Rankingissa tarkastellaan erityisesti julkaisujen määrää, vaikuttavuutta, kansainvälistä yhteistyötä, laatua (ts. huippujulkaisuja) sekä kansainvälisiä akateemisia palkintoja. Vertailu käsitti 55 tieteenalaa luonnontieteiden, tekniikan, elämäntieteiden, lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden aloilta.

Lue uutinen aiheesta.

Image

Vaasan yliopisto on sijalla 18 maailman parhaiden pienten yliopistojen joukossa Times Higher Education (THE) Small Universities Rankingissa. Pohjoismaisten yliopistojen joukossa Vaasan yliopisto oli 4. sijalla. Vuoden 2023 THE Small Universities Ranking arvioi 81 yliopistoa eri puolilta maailmaa.

THE Small Universities Ranking nostaa esiin yliopistot, jotka ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia suhteellisen pienellä opiskelijamäärällä ja jotka täyttävät kaikki THE World University Rankingin kriteerit.

Lue uutinen aiheesta.

Times Higher Educationin (THE) Impact Rankingissa mitataan yliopistoja maailmanlaajuisesti sen mukaan, miten hyvin ne edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (sustainable development goals, SDG). 

Vuoden 2024 Impact Rankingissa Vaasan yliopistoa arvioitiin yhteensä kuudessa kategoriassa, joista kolmessa se sijoittui 300 parhaan yliopiston joukkoon. Nämä kolme kategoriaa ovat linjassa yliopiston mission ”Kestävä liiketoiminta, energia ja yhteiskunta” kanssa: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8), Ilmastototekoja (SDG 13) sekä Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16). Vaasan yliopisto sijoittui kokonaistuloksissa 801-1000 parhaan joukkoon, ja kokonaispistemäärä parani 55,3 pisteestä 62,6 pisteeseen. 

Lue uutinen aiheesta.

Akkreditoinnit

Akkreditoinnit ovat laatuleimoja, joita yliopistot voivat kansainvälisellä tasolla hakea opetukselleen. Vaasan yliopisto käyttää pätevyyttä edustavia akkredointeja yhtenä keinona parantaa toimintansa laatua. Tavoitteena on, että kaikille yliopiston koulutusohjelmille saadaan tulevaisuudessa kansainvälinen laatuleima.

  • Olemme tiivis ja kansainvälinen yliopistoyhteisö.
  • Vaikutamme innovatiivisesti ja vastuullisesti ympäröivään yhteiskuntaan.
  • Edistämme toiminnassamme kestävää kehitystä.

EFMD on laatuleima kansainvälisyyttä korostaville kaupallisen alan ja johtamisen koulutusohjelmille.

Vaasan yliopiston EFMD-akkreditoidut kansainväliset kauppatieteelliset maisteriohjelmat:  

Image

Kauppatieteellisen alan AACSB-akkreditointiprosessi käynnistyi Vaasan yliopistossa syksyllä 2017 ja päättyy vuonna 2024. Yliopisto on tällä hetkellä itsearvioinnissa tunnistettujen kehittämistoimien toimeenpanovaiheessa.

Image

Tutkimuksen arvioinnit

Vaasan yliopisto arvioi tutkimuksensa laatua, tutkimusympäristöään ja tutkimustoimintansa edellytyksiä säännöllisesti ulkopuolisen kansainvälisen vertaisarvioinnin avulla. Arvioinnin tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen laatua kansainvälisesti, edistää tutkimuksen akateemisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä kehittää edelleen tutkimuksen tekemisen edellytyksiä. 

Tutkimuksen kokonaisarvioinnit on toteutettu vuosina 2022, 2015 ja 2010. Monimuotoisuus, merkityksellisyys ja keskittyminen tulevaisuuteen olivat tärkeitä piirteitä viimeisimmässä kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa (Research Assessment Exercise, Report 2023). 

Siinä arvioitiin tutkimustoimintaa monipuolisesti mukaan lukien julkaisutoiminta, tutkimusrahoitus, tutkimusyhteistyö ja tutkimusympäristö sekä tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Arvioinnin mukaan monet yliopiston tutkimusryhmistä ovat korkealla kansainvälisellä tasolla. Ajankohtaiset tutkimusalamme mahdollistavat kehittymisen kohti yhä laadukkaampaa kansainvälistä tutkimusta. Yliopiston alueellinen yhteistyö on edelleen hyvin vahvaa muun muassa yhteisten tutkimushankkeiden muodossa.

Lue uutinen aiheesta: Vaasan yliopiston tutkimus arvioitiin: useat tutkimusryhmät korkealla kansainvälisellä tasolla

Vaasan yliopistossa kiinnitetään systemaattisesti huomiota tutkimuksen teon ja tutkijoiden työn tekemisen edellytyksiin. Yliopisto on saanut myös tunnustusta tutkijoiden työoloihin ja tutkijanuraan liittyvästä kehittämistyöstä. 

Yliopisto on mukana Euroopan komission laatuohjelmassa (HRS4R), joka myönsi ulkoisessa arvioinnissaan yliopistolle HR Excellence in Research laatuleiman ensimmäisen kerran vuonna 2014. Laatuleiman saamisen edellytyksenä on, että yliopisto sitoutuu yhteisiin eurooppalaisiin suosituksiin ja periaatteisiin tutkijoiden työolojen parantamiseen tähtäävissä käytännöissään.

Keväällä 2023 suoritetusta uudelleen arvioinnista yliopisto suoriutui jälleen menestyksekkäästi. Arviointiryhmän mukaan Vaasan yliopisto tarjoaa mahdollisuuden menestyksekkään yliopistouran rakentamiseen kansainvälisessä ja monimuotoisessa yhteisössä.

Lue uutinen aiheesta: Vaasan yliopistolle tunnustusta inspiroivana ja vastuullisena työympäristönä

Uutisia