Vaasan yliopistolle tunnustusta inspiroivana ja vastuullisena työympäristönä

Image
Vaasan yliopisto on saanut tunnustusta tutkijoiden työoloihin ja tutkijanuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Kyseessä on Euroopan komission HR Excellence in Research -laatuohjelman (HRS4R) ulkoinen arviointi, josta yliopisto suoriutui menestyksekkäästi. Arviointiryhmä antaa kiitosta sille, että Vaasan yliopistosta on luotu inspiroiva työpaikka sekä turvallinen ja ystävällinen ympäristö eri puolilta maailmaa Suomeen tuleville kansainvälisille tutkijoille.

Tunnustuksen saaminen osoittaa, että Vaasan yliopistossa kiinnitetään systemaattisesti huomiota tutkimuksen teon ja tutkijoiden työn tekemisen edellytysten parantamiseen. Tunnustus vahvistaa hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttamista Vaasan yliopistossa sekä tutkijoiden työolojen, tutkimusinfrastruktuurin ja tutkimuksen tukipalveluiden jatkuvaa kehittämistä. Ensimmäisen kerran laatuleima myönnettiin yliopistolle 2014, ja ulkoisen arvioinnin läpäisemisen jälkeen yliopistolla on oikeus jatkaa HR Excellence -laatuleiman käyttöä.

– Vaasan yliopisto tarjoaa mahdollisuuden menestyksekkään yliopistouran rakentamiseen kansainvälisessä ja monimuotoisessa yhteisössä. Haluan kiittää koko henkilöstöämme, sillä yliopistomme vahvuus ja tulokset perustuvat erityisesti lahjakkaiden ja työstään innostuneiden työntekijöidemme työpanokseen. Siksi henkilöstömme hyvinvointi ja työympäristön kehittäminen on meille erittäin tärkeää, kertoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

– Sen lisäksi, että HR Excellence -ohjelma on erinomainen väline yliopiston kehittämisessä, se antaa meille mahdollisuuden luoda työympäristö, joka edistää tutkimusta ja tukee koko henkilöstön uralla kehittymistä, Martikainen jatkaa.

Laatuleiman saamisen edellytyksenä on, että yliopisto sitoutuu yhteisiin eurooppalaisiin suosituksiin ja periaatteisiin tutkijoiden työolojen parantamiseen tähtäävissä käytännöissään. Laatuleimaa tavoittelevan yliopiston on käytävä läpi strategiaprosessi, jossa tarkastellaan oman toiminnan nykytilaa suhteessa komission tavoitteisiin, ja laaditaan toimintasuunnitelma, jolla vastataan tunnistettujen kehityskohteiden tarpeisiin.

Arviointiryhmän mukaan laatuohjelman toteuttaminen viimeisten 10 vuoden aikana on tuonut Vaasan yliopistolle monia etuja. Esimerkiksi kansainvälistymisen lisäämiseen tähtäävä toiminta on houkutellut useampia tutkijoita ja opiskelijoita ulkomailta. He ovat antaneet hyvää palautetta toimista, joiden tarkoituksena on toivottaa uudet työntekijät ja heidän perheensä tervetulleiksi. Ryhmä pitää huomionarvoisena myös sitä, miten yliopistossa pyritään parantamaan työ- ja yksityiselämän tasapainoa sekä työoloja, kuten kampuksen uudistaminen.

– Arviointiryhmän mukaan monet yliopiston esittämistä toimenpiteistä voisivat olla esimerkkejä parhaista käytännöistä ja niitä voitaisiin suositella muille organisaatioille kaikkialla Euroopassa, Martikainen iloitsee.

Mitä mieltä olit jutusta?