Tietoa sivustosta

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Vaasan yliopiston ylläpitämään uwasa.fi -verkkopalveluun ja verkkopalvelussa esitettyyn aineistoon. Käyttäessäsi verkkopalvelua hyväksyt jäljempänä mainitut ehdot sinua sitoviksi.

Käyttöehdot

1. Sivujen käyttötarkoitus

Vaasan yliopiston julkisten verkkosivujen tavoitteena on kertoa ympäröivälle yhteiskunnalle yliopiston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista sekä palvella opiskelemaan hakevia, opiskelijoita, yhteistyökumppaneita, alumneja, median edustajia ja yliopiston tutkimuksesta kiinnostuneita.

Verkkopalvelu pitää sisällään esimerkiksi Vaasan yliopiston toimintaan liittyviä uutisia, artikkeleita ja blogikirjoituksia. Sivusto palvelee suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi, joista suomenkielinen osio on laajin.

Sivustoa uudistetaan vaiheittain ja kehitetään käyttäjäpalautteen ja -kokemuksen perusteella. Sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia voi lähettää osoitteeseen www-tuki@uwasa.fi.

2. Käyttöoikeus

Sivujen käyttäjänä voit jakaa sivuilla olevia sisältöjä ulkopuolisissa verkkoyhteisöissä ja palveluissa näiden ja niihin sovellettavien erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja, käyttöön sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. Käyttäjän itse jakaessa sisältöä tämän sivuston ulkopuolella, Vaasan yliopisto ei ole vastuussa kolmansien tahojen käyttöehtojen alaisesta tietojenkäsittelystä.

Käyttäjä voi kopioida, levittää ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivustolla olevien valokuvien käyttö on kuitenkin kielletty. Sivuston sisällön tai sen osan myynti on nimenomaisesti kielletty. Sivuston sisällön tai sen osan käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty.

3. Tekijänoikeudet

Uwasa.fi -verkkopalvelussa olevan aineiston ja sisällön omistusoikeudet kuuluvat Vaasan yliopistolle, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa, johon Vaasan yliopistolla on ainoastaan käyttöoikeus. Tällaisten sivustolla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun kolmansien materiaalin tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat materiaalin tekijöillä tai rekisteröinnin haltijoilla.

Vaasan yliopisto pidättää kaikki oikeudet rekisteröidyn immateriaalioikeuksiensa hyödyntämiseen. Tällaisten oikeuksien hyödyntäminen edellyttää aina Vaasan yliopiston etukäteistä kirjallista suostumusta.

4. Sisältövastuut

Vaasan yliopiston verkkopalvelun vastaava päätoimittaja on yliopiston viestintäpäällikkö. On kuitenkin huomioitava, että Vaasan yliopiston yksiköt tuottavat itse verkkosivujensa ja -julkaisujensa sisällön. Jos yksikön sivulla ei ole muuta ilmoitettu, vastaa yksikön johtaja sivujen sisällöstä. Katso yksiköiden yhteystiedot Yliopiston organisaatio -sivulta.

Vaasan yliopiston verkko-osoitteissa on myös yliopiston opiskelijoiden, henkilöstön tai näiden muodostamien yhteisöjen verkkosivuja. Näiden sivujen sisällöstä vastaa sivujen ylläpitäjäksi merkitty henkilö. Kyseisellä henkilöllä tulee myös olla käyttöoikeudet yliopiston verkkoon.

Yksittäisiin Vaasan yliopiston verkkosivustoihin tai -palveluihin saattaa liittyä käyttöä rajaavia ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla tai kyseisessä palvelussa.

5. Vastuuvapaus

Vaasan yliopiston verkkosivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Vaasan yliopisto ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Vaasan yliopisto ei takaa sivujensa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Vaasan yliopisto ei vastaa sivujen saatavuudesta. Vaasan yliopisto pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Vaasan yliopisto ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Vaasan yliopisto ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Vaasan yliopistolla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan.

Uwasa.fi -sivustolla on Vaasan yliopiston itse ylläpitämien verkkoyhteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Vaasan yliopiston hallinnassa eikä Vaasan yliopistolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Vaasan yliopisto ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

6. Tietosuoja

Uwasa.fi -sivuston tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa https://www.uwasa.fi/fi/tietosuoja.

7. Käyttöehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 24.5.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vaasan yliopisto pidättää oikeuden muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa uwasa.fi ja ne astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

8. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin uwasa.fi -sivustosta, sen sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintasäännöksiä.

Näitä käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 31.1.2022.