Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Pandemiakriisin opetukset - Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
Spontaani vapaaehtoisuus maanpuolustuksessa (SPOVA) - Julkinen toiminta ja hallinto
Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine-Learning for Environmental Accounting - Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Auditing and control in accounting
Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (DigiPaikka) - Johtaminen, Henkilöstöjohtaminen
STOPP - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla - Digitaalinen talous, InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoiset heijastusvaikutukset ja rajoitukset työssä, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa (SYNTHETICA) - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä
Strengthening Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) in Education and SME Management (DEI4SME) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen, InnoLab
DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina - VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
LuontoMieli – Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta - InnoLab

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?