Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
PEAK - Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Johtaminen
VEPE - Vetytalous Etelä-Pohjanmaalla - VEBIC
Journalismituotteen kehittäminen ja markkinointi 30-50-vuotiaille käyttäjäymmärryksen perusteella - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä
Pandemiakriisin opetukset - Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
Spontaani vapaaehtoisuus maanpuolustuksessa (SPOVA) - Julkinen toiminta ja hallinto
Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine-Learning for Environmental Accounting - Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Auditing and control in accounting
Distributed AI for enhanced security in satellite-aided wireless navigation (RESILIENT) - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (DigiPaikka) - Johtaminen, Henkilöstöjohtaminen
STOPP - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla - Digitaalinen talous, InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?