Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Safeguarding Welfare in Times of Pandemics: Towards Collaborative Governance of Syndemics (WELGO) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
KOMPASSI - Verkko-oppimisympäristö riskienhallinnan ja täydentävien digitaalisten taitojen kehittämiseksi työllisyyttä tukemaan - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Muutoskyvykäs yritys - Kompleksisuustutkimus, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen
Seuraavan teollisen vallankumouksen hallinta: Tuote-palveluratkaisuista kohti autonomisia järjestelmiä (MIDAS) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa - Viestintätieteet, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
5G HUB Vaasa - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
CHEK - deCarbonising sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
NatuReach - Nature accessible to all - Digitaalinen talous, InnoLab, Markkinointi ja viestintä, Hallintotieteet
Filmklipp om arbetslivet - LingInno
Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan/Optinen mittaustekniikka metsätalouden arvoketjussa (OMIS) - Digitaalinen talous

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?