Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Silent Engine - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
Tunnekokemus yksityisyydestä ja etiikasta jokapäiväisessä sulautetussa tietotekniikassa (BUGGED) - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä, Digitaalinen talous
Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH) - Hallintotieteet, Digitaalinen talous, Johtaminen
Media Pluralism Monitor 2022 - InnoLab
Lyhytvideot nuorten uutislähteenä - Markkinointi ja viestintä, Viestintätieteet
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
CIRP-5G - Älykkäitä keskitettyjä ja resilienttejä suojausratkaisuja tulevaisuuden sähköverkkoihin 5G tietoliikennettä hyödyntäen - Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
REDISET - Resilient Digital Sustainable Energy Transition - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Biokiertomoduuli – Liiketoimintaa hajautettuun ruokajärjestelmään - VEBIC, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) - Talousoikeudellinen informaatio, Laskentatoimi ja rahoitus

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?