Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Kestävä ja vastuullinen ruokaprovinssi - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine - VEBIC, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
Tohtorikoulutettavan ja yritysten yhteistyömalli AKKE -
PERIL – Teknologiademonstraatioita ilmastonmuutoksen riskien hallintaan - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä - Julkinen toiminta ja hallinto, Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
ORBIT - Ostrobothnian Regional space Business and InnovaTion - Digitaalinen talous, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Yliopistopalvelut
Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli) - InnoLab
Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen (BESS) - Julkinen toiminta ja hallinto
TOIVO – Toimivilla sopimuksilla sujuvaa ja vastuullista TKI-toimintaa - Talousoikeudellinen informaatio, Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous
UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla -

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?