Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
ELVIS - Evolving innovation space, RDI policies and impact evaluation - InnoLab
OK Työmarkkinoilla - Executive Education
Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) - Auditing and control in accounting, Kompleksisuustutkimus, Laskentatoimi ja rahoitus, Johtaminen
Korona Co-Creation: Ratkaisuja etätyön tulokselliseen johtamiseen ja digitaalisen työympäristön kehittämiseen koronakriisin aikana ja sen jälkeen - Henkilöstöjohtaminen
MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät - Johtaminen
Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Sustainable Industry Ecosystem (SIE) - Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Networked value systems NeVS
Talent Coastline Employment - LingInno
FAIR – Finding innovations to accelerate implementation of eletric regional aviation - InnoLab, Johtaminen, Hallintotieteet
Tehoa lohkoketjuista -koulutushanke - Digitaalinen talous

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?