Twin Revolution

Euroopan unionin osarahoittama
Providing digital and green competences for textile and furniture sectors

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (The Green Deal, Euroopan komission suunnitelma työskennellä kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa) odotetaan muuttavan EU:n resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi. Suunnitelmassa hahmotellaan digitaaliteknologioiden olevan ratkaiseva tekijä EU:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Samoin uusi teollinen ja digitaalinen strategia Shaping Europe’s Digital Future kuvastaa tarvetta ottaa käyttöön uusia teknologioita tämän muutoksen mahdollistamiseksi. Vihreän ja digitaalisen kaksoissiirtymän nopeuttaminen ei edellytä vain uusia tekniikoita, vaan se on riippuvainen uudelleen koulutetusta työvoimasta. Euroopassa on vahvoja perinteisiä teollisuusaloja, jotka eivät ole syntyneet digitaalisesti eivätkä sopeutuneet vihreään talouteen. Näiden toimialojen kaksoissiirtymä vaatii siksi suuria investointeja innovaatioihin ja samalla henkilöstön uudelleenkoulutusta onnistuneen muutoksen varmistamiseksi. Vaikka tekstiili- ja huonekalusektorilla panostetaan yhä enemmän digitaaliseen ja kestävään innovaatioon, näiden kahden teollisuuden muutospotentiaalin saavuttamisessa on edelleen silmiinpistävä aukko. Koska huonekalu- ja tekstiiliteollisuus perustuu yleensä perinteisiin pk-yrityksiin, joilla on alhaisempi innovaatiokapasiteetti ja ikääntyvä työvoima, on välttämätöntä rakentaa uutta kapasiteettia ja ottaa käyttöön innovatiivisia käytäntöjä kaksoissiirtymässä, jotta voidaan tuottaa ja suunnitella pienemällä jätemäärällä sekä uusilla kestävillä materiaaleilla.

TwinRevolution-projektin päätavoitteena on kehittää innovatiivinen koulutuskurssi, joka kehittää huonekalu- ja tekstiiliteollisuuden oppijoita tarjoamalla heille tarvittavat tiedot, taidot ja kompetenssit teollisuuden 4.0:n keskeisistä mahdollistavista teknologioista kiertokululliseen ja vihreään siirtymään.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
310 591€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
72 792€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi ja viestintä
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat