Avainluvut

2022

Liiketoimintaorientoitunut monialainen tiedeyliopisto

Yliopiston strategiset painoalat ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Opiskelijoita on noin 5 000, ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita yli 300.

Kuva
Vaasan yliopiston JUFO-julkaisut

Vaasan yliopiston tieteellinen julkaisutoiminta on kehittynyt vuoden 2022 aikana strategiassa määriteltyyn suuntaan eli laadukkaiden, Julkaisufoorumiluokituksen (JUFO) saaneiden julkaisujen painoarvo korostuu ja suunta julkaista JUFO 2 ja 3 -luokan lehdissä ja kustantajilla jatkuu edelleen. JUFO 2 -luokassa julkaisuja oli 184 kappaletta ja JUFO 3 -luokassa 85 kappaletta. Julkaisujen kokonaismäärä (687 julkaisua vuonna 2022) on edelleen hyvässä kasvusuunnassa. 

Kuva
Vaasan yliopiston opisklijamäärät 2022

Vaasan yliopistossa hyväksyttiin vuoden 2022 aikana 578 ylempää korkeakoulututkintoa, 420 alempaa korkeakoulututkintoa ja 25 tohtorin tutkintoa. Perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 5090 opiskelijaa. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli 235 eli 4,6 prosenttia perustutkinto-opiskelijoista. Jatkotutkinto-opiskelijoiden määrä oli 293 opiskelijaa.

Kuva
Henkilöstömäärät 2022

Vuoden 2022 lopussa Vaasan yliopiston henkilöstömäärä oli 611 henkilöä. Heistä 133 oli kansainvälistä henkilöstöä. Työsuhteisen kansainvälisen henkilöstön osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä oli 31 prosenttia.

Kuva
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus 2022

Vuonna 2022 kilpailtua tutkimusrahoitusta käytettiin 5 077 392 euroa. Kasvua vuodesta 2021 on 29 prosenttia.

Kuva
Hakijamäärät 2022

Kandidaattiohjelmiin haki kevään yhteishaussa 5928 hakijaa. Avoimen yliopiston väylän kautta hakijoita oli 122. Maisteriohjelmien hakijamäärät kasvoivat sekä suomenkielisissä että kansainvälisissä maisteriohjelmissa edelleen. Suomenkielisiin maisteriohjelmiin oli 1591 hakijaa ja kansainvälisiin maisteriohjelmiin 2018 hakijaa.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022

Vastuullinen sijoittaminen

Vaasan yliopiston sijoitustoiminnassa huomioidaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vastuullisena sijoittajana noudatamme voimassa olevaa lakia ja oikeudellisesti
sitovia määräyksiä ja hyvää hallintotapaa.

Tavoitteemme on lisätä tuottopotentiaalia ja vähentää tuottoriskiä ottamalla huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Käytämme varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä vastuullisuus on keskeinen tekijä. Edistämme vastuullista sijoittamista myös tutkimuksessamme sekä kauppatieteellisessä koulutuksessamme.

Vaasan yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.
Lisätietoja: professori Sami Vähämaa, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, puh. 029 449 8455