Liiketoimintaorientoitunut monialainen tiedeyliopisto

Yliopiston strategiset painoalat ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Opiskelijoita on noin 5 000, ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita yli 300.

Kuva
Julkaisut
Kuva
opiskelijat
Kuva
henkilöstöluvut
Kuva
Rahoitus
Kuva
Hakijat

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2020

Vastuullinen sijoittaminen

Vaasan yliopiston sijoitustoiminnassa huomioidaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vastuullisena sijoittajana noudatamme voimassa olevaa lakia ja oikeudellisesti
sitovia määräyksiä ja hyvää hallintotapaa.

Tavoitteemme on lisätä tuottopotentiaalia ja vähentää tuottoriskiä ottamalla huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Käytämme varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä vastuullisuus on keskeinen tekijä. Edistämme vastuullista sijoittamista myös tutkimuksessamme sekä kauppatieteellisessä koulutuksessamme.

Vaasan yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.
Lisätietoja: professori Sami Vähämaa, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, puh. 029 449 8455