Image
Julkaisuja kirjastossa

Julkaisut

Hae Vaasan yliopiston julkaisuja ja tutkimuksen tuloksia

Julkaisut tutkimus- ja asiantuntijatietokannassa

Voit hakea tutkijoiden eri foorumeilla julkaisemia teoksia tutkijakohtaisesti yliopiston tutkimus- ja asiantuntijatietokannasta. Löydät tietokannasta julkaisujen lisäksi myös tutkijoiden asiantuntijatehtävät.

Avoin julkaisuarkisto Osuva

Osuva on Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto. Osuva sisältää Vaasan yliopiston omat julkaisut ja väitöskirjat, opinnäytteet ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteet. Osuvaan sisältyy julkaisujen viitetietoja, tiivistelmiä ja kokotekstejä.

Yliopiston omat julkaisut

Vaasan yliopistolla on neljä julkaisusarjaa, väitöskirjasarja Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia, Vaasan yliopiston raportteja sekä Levón-instituutin tutkimuksia -sarja. Voit hakea sarjojen julkaisuja Osuva-julkaisuarkistosta.

Kirjaston Finna-portaali

Vaasan yliopiston Finna-portaali sisältää tiedot kirjaston kokoelmiin sisältyvistä painetuista aineistoista ja Vaasan yliopistolle hankituista e-aineistoista. Finna-portaalista löydät myös tiedot Vaasan yliopiston opinnäytetöistä (väitöskirjat, lisensiaatintyöt, diplomityöt, pro gradu –tutkielmat). Finna-portaalin kautta voi hakea myös Vaasan yliopiston tutkijoiden kansainvälisissä lehdissä julkaisemia artikkeleita Vaasan yliopiston saatavilla olevista tietokannoista.