Image
Opiskelija pitää esitelmää.

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Miksi valita Vaasan yliopiston tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Yhteyksiä yritysmaailmaan ja verkostoihin maailmalla

Opetuksessa hyödynnämme monipuolisesti yritysmaailman yhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Yhteistyö tuo opintoihin työelämän globaaleja näkökulmia.

Saat ainutlaatuista osaamista

Meillä kauppatieteellinen koulutus yhdistyy tekniikkaan ainutlaatuisella tavalla. Jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti, tarvitaan myös kaupallista osaamista.

Tulevaisuuden tehtäviin

Tulevaisuuden uudet työtehtävät mm. myynnissä, tuotannossa, taloushallinnossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon prosessien hallintaa sekä osaamista tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta. Alan osaajille on kysyntää työmarkkinoilla – lähes 100 % opiskelijoistamme on työelämässä vuosi valmistumisen jälkeen.

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede valttikortteja työelämässä

Oletko kiinnostunut tekniikasta ja kauppatieteistä etkä tiedä kumman valitsisit? Haluatko ratkoa tuotannon kysymyksiä teollisuudessa? Oletko kiinnostunut tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista? 

Vaasan yliopistossa sinun ei tarvitse valita vaan voit yhdistää eri alat samaan ainutlaatuiseen tutkintoon. Saat osaamista tekniikasta, kauppatieteistä sekä projektijohtamisesta, mikä on valtti tulevaisuuden työmarkkinoilla niin liike-elämässä kuin julkisella sektorilla. Myös tulevaisuudelle yhä tärkeämpi energia-ala tarvitsee asiantuntijoita, jotka hallitsevat tuotannon prosessit ja laatukysymykset sekä osaavat kehittää tietojärjestelmiä ja johtaa IT-projekteja sekä hallitsevat kaupallisen osaamisen. 

Kandidaatintutkinto koostuu tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen yhteisistä opinnoista (140 op) sekä opintosuuntaopinnoista (40 op). Opintosuunnan valitset kiinnostuksesi mukaan opintojen aikana. Tällaista pakettia et saa mistään muualta Suomessa.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Opintosuunnat

Tuotantotalous yhdistää teknologian ja kaupankäynnin

Tuotantotalouden opinnoissa opit kehittämään yritysten tuotantoa, logistiikkaa ja palveluita tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla. Opintojen painopisteitä ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Meillä opit yrityksen tuotannon prosessien tehostamisesta, teollisen tuotannon kehittämisestä kestävämmäksi ja yrityksen tuotekehityksen johtamisesta. Luomme sinusta tekijän, joilla on taitoja ja valmiuksia kehittää niin tuotteita kuin palveluitakin paremmaksi.

Kandidaattiohjelman jälkeen jatkat kauppatieteiden maisteriksi kansainvälisessä Industrial Management -opintosuunnassa.

Tietojärjestelmätieteen opinnoilla uuden teknologian rakentajaksi

Tietojärjestelmätieteen ammattilaisena kytket digitalisaation palvelemaan liiketoiminnan tavoitteita. Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologioiden mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä yritysten toiminnan tueksi. Annamme sinulle tarvittavat työkalut teknologian arvioimiseen, suunnittelutyöhön ja rakentamiseen. 

Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Projektinhallintaan liittyvät kurssit valmentavat sinut tekemään projektijohtamisen IPMA-F-tason sertifikaatin (omalla kustannuksella).

Tietojärjestelmätiedettä opiskelleet jatkavat kauppatieteiden maisteriksi tietojärjestelmätieteen opintosuunnassa. 

Opintojen rakenne

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.

Suurin osa kandidaatin tutkinnon opinnoista on kaikille ohjelman opiskelijoille yhteisiä. Tutkinnon loppuvaiheessa opintosuunnan aineopinnoissa erikoistut joko tuotantotalouteen tai tietojärjestelmätieteeseen. 

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Opintoihin kuuluu luento- ja verkkokursseja, luentotehtäviä, ryhmätöitä, case-harjoituksia ja projektitöitä, kirjallisuustenttejä, vierailevia luennoitsijoita sekä yritysvierailuja.

Vaasan yliopiston Hakijan päivä 2022: Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Katso video

Hae ohjelmaan

Hakukohteiden tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Uramahdollisuudet

Tulevaisuuden työtehtävät mm. myynnissä, tuotannossa, taloushallinnossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon prosessien hallintaa sekä osaamista tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta. Ohjelma antaa valmiudet päätöksentekoon ja johtamiseen liittyviin tehtäviin sekä käytännön asiantuntijatyöhön esimerkiksi energia-alan yrityksissä ja organisaatioissa.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opinnoista valmistuneiden nimikkeitä ovat olleet esimerkiksi:

 • purchase manager
 • development manager
 • laatupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotekehitysjohtaja
 • supply chain analyst
 • purchaser
 • operational excellence
 • sourcing manager
 • director
 • business developer
 • tuotekehittäjä
 • ohjelmistokehittäjä
 • tietohallintojohtaja
 • ohjelmistosuunnittelija
 • tietojärjestelmä-asiantuntija
 • managing director
 • verkkopalveluiden suunnittelija
 • käytettävyysasiantuntija
 • ohjelmistosuunnittelija
 • toimittaja
 • tietojärjestelmien suunnittelija
 • tekninen viestijä
 • www-toteuttaja

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511