Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Miksi valita Vaasan yliopiston tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Työnantajat tutuiksi

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti yritysmaailman yhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Yhteistyö tuo opintoihin työelämän globaaleja näkökulmia.

Saat ainutlaatuista osaamista

Meillä kauppatieteellinen koulutus yhdistyy tekniikkaan ainutlaatuisella tavalla. Jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti, tarvitaan myös kaupallista osaamista.

Tulevaisuuden tehtäviin

Työmarkkinoilla on kysyntää, sillä tulevaisuuden uudet työtehtävät mm. myynnissä, tuotannossa, taloushallinnossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon prosessien hallintaa sekä osaamista tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta.

Lue valmistuneiden tarinat

Mira Holmroos-Kolari
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Mira Holmroos-Kolari
Kehitys- ja tietohallintojohtaja

Mira Holmroos-Kolari haluaa ja saa työltään merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta ja sopivaa vaihtuvuutta. Digi- ja väestötietoviraston kehitys- ja tietohallintojohtajana hän on mukana kehittämässä ja varmistamassa yhteiskunnalle kriittisten…

Tiina Ritari
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Tiina Ritari
Brand Manager

Tiina Ritari muistaa hyvällä opiskeluajoista kauniin ja kotoisan kampuksen, rennot ja asiantuntevat opettajat, lineaarialgebran tuskan, Tritonian kahvion sekä Vaasan virkistävän tuulen ja kaupungin kaksikielisyyden. Yliopistossa hän oivalsi, että…

Vesa-Jukka Vornanen
Kauppatieteet
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Vesa-Jukka Vornanen
Ylläpitopäällikkö

Vesa-Jukka Vornanen opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Nyt hän työskentelee Seinäjoen kaupungin ylläpitopäällikkönä sekä valmiusryhmän puheenjohtajana johtaen tukipalvelun ja ylläpitopalvelujen tulosyksikön toimintaa

Terhi Pettersson
Kauppatieteet
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Terhi Pettersson
Senior Development Manager

Terhi Pettersson opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Opinnot yliopistossa avasivat Terhille tien mieluisten työtehtävien pariin jo opiskeluaikana.

Kuva
Kauppatieteiden kandidaatti

Kauppatieteiden opinnot tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden pääaineessa ovat sinua varten, jos

  • olet kiinnostunut sekä tekniikasta että kauppatieteistä ja haluat opiskella molempia
  • suunnittelet verkkokaupan perustamista
  • olet kiinnostunut tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista
  • haluat ratkoa tuotannon kysymyksiä teollisuudessa
  • haluat kehittää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita taloudellisesti
  • haluat saada monipuoliset tiedot liiketoiminnan eri osa-alueista

Yhteiskunta digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Sen vuoksi tietojärjestelmäosaaminen on kriittistä niin liike-elämässä kuin julkisella sektorillakin. Myös tulevaisuudelle yhä tärkeämpi energia-ala tarvitsee asiantuntijoita. Työmarkkinoilla on siis kysyntää alan osaajille.

Opit kehittämään tuotannon prosesseja, tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiin perustuvia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. Tuotantoyritykset tarvitsevat asiantuntijoita, jotka hallitsevat tuotannon prosessit ja laatukysymykset sekä osaavat kehittää tietojärjestelmiä ja johtaa IT-projekteja. Lisäksi vaaditaan kaupallista osaamista, jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti.

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Opintoihin kuuluu luento- ja verkkokursseja, luentotehtäviä, ryhmätöitä, case-harjoituksia ja projektitöitä, kirjallisuustenttejä, vierailevia luennoitsijoita sekä yritysvierailuja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opiskelu

Koulutusohjelmalla on ASIIN-laatuleima, joka varmistaa, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit ja tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin. Tietojärjestelmätieteen osalta ohjelmalla on myös Euro-inf-laatuleima, joka varmistaa, että koulutus on sisällöltään laadukasta.

Image
ASIIN accreditation logo
Image
Euro-inf bachelor logo

Hae ohjelmaan

Hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Sähköposti

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511