Image
Students at campus

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Miksi valita Vaasan yliopiston tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Työnantajat tutuiksi

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti yritysmaailman yhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Yhteistyö tuo opintoihin työelämän globaaleja näkökulmia.

Saat ainutlaatuista osaamista

Meillä kauppatieteellinen koulutus yhdistyy tekniikkaan ainutlaatuisella tavalla. Jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti, tarvitaan myös kaupallista osaamista.

Tulevaisuuden tehtäviin

Työmarkkinoilla on kysyntää, sillä tulevaisuuden uudet työtehtävät mm. myynnissä, tuotannossa, taloushallinnossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon prosessien hallintaa sekä osaamista tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta.

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede valttikortteja työelämässä

Oletko kiinnostunut tekniikasta ja kauppatieteistä etkä tiedä kumman valitsisit? Vaasan yliopistossa sinut ei tarvitse valita vaan voit yhdistää eri alat samaan ainutlaatuiseen tutkintoon. Saat osaamista tekniikasta, kauppatieteistä sekä projektijohtamisesta, mikä on valtti tulevaisuuden työmarkkinoilla niin liike-elämässä kuin julkisella sektorillakin. Myös tulevaisuudelle yhä tärkeämpi energia-ala tarvitsee asiantuntijoita, jotka hallitsevat tuotannon prosessit ja laatukysymykset sekä osaavat kehittää tietojärjestelmiä ja johtaa IT-projekteja sekä hallitsevat kaupallisen osaamisen.

Kandidaatintutkinto koostuu tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen yhteisistä opinnoista (140 op) sekä opintosuuntaopinnoista (40 op). Opintosuunnan valitset kiinnostuksesi mukaan opintojen aikana. Tällaista pakettia et saa mistään muualta Suomessa.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Tuotantotalous yhdistää teknologian ja kaupankäynnin

Vaasan yliopiston tuotantotalouden painopisteitä ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Meillä opit yrityksen tuotannon prosessien tehostamisesta, teollisen tuotannon kehittämisestä kestävämmäksi ja yrityksen tuotekehityksen johtamisesta. Luomme sinusta tekijän, joilla on taitoja ja valmiuksia kehittää niin tuotteita kuin palveluitakin paremmaksi.

Kandidaattiohjelman jälkeen jatkat kansainväliseen Industrial Management -maisteriohjelmaan.

Tietojärjestelmätieteen opinnoilla uuden teknologian rakentajaksi

Tietojärjestelmätiedettä opiskelleet työllistyvät tehtäviin, joissa keskitytään IT-alan tekniseen kehitykseen ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Opinnoissa perehdyt siihen, miten tietojärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään yritysten toiminnan tueksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Annamme sinulle tarvittavat työkalut teknologian arvioimiseen, suunnittelutyöhön ja rakentamiseen.

Tietojärjestelmätiedettä opiskelleet jatkavat joko tietojärjestelmätieteen tai teknisen viestinnän maisteriohjelmassa.

Koulutusohjelmalla on ASIIN-laatuleima, joka varmistaa, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit. Tietojärjestelmätieteen osalta ohjelmalla on myös Euro-inf-laatuleima.

Image
ASIIN accreditation logo
Image
Euro-inf bachelor logo
Vaasan yliopiston Hakijan päivä 2022: Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Katso video

Hae ohjelmaan

Hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511