Image
opiskelija

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Miksi valita Vaasan yliopiston viestintätieteet

Valmiina työelämään

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä. Pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan ja arvostetaan. Viestinnän ammattilaisia tarvitaan kaikkialla –viestintätieteiden opiskelijoistamme 91 % on työelämässä vuosi valmistumisen jälkeen.

Laaja-alainen viestinnän koulutus

Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, johon voit valita kiinnostuksesi mukaan viestinnän opintoja ja hankkia yksilöllisen tutkinnon.

Uusimmat suuntaukset ja trendit haltuun

Osaamme ennustaa viestinnän alan muutokset ja tuomme alan megatrendit osaksi opiskelua. Siksi opiskelijoillamme on valmistuessaan oikeat taidot ja valmiudet.

Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Vaasan yliopiston viestintätieteiden kandidaattiohjelman opinnot antavat laaja-alaisen näkemyksen mediasta ja viestinnästä.

Opinnoissa perehdyt verkkojulkaisemiseen ja sosiaaliseen mediaan, median ja yhteiskunnan kysymyksiin, organisaatioviestintään ja digitaalisen mediatyön perusteisiin. Saat vankan pohjan merkitysten tuottamiseen, analyysiin ja mediailmiöiden ymmärtämiseen.

Viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa ei ole opintosuuntia, mutta maisteriopinnoissa voit erikoistua tekniseen viestintään tai opiskella viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa.

Lisätietojaopinto-oppaasta.

Opintojen rakenne ja tavoitteet

Viestintätieteiden opinnoissa teoreettinen osaaminen yhdistyy luontevasti viestintä- ja mediataitojen oppimiseen. Digitaalisuus on olennainen osa opiskelua: se on sekä väline että analyyttisen tarkastelun kohde. Koulutusohjelman perustaa täydennetään opintojaksoilla, jotka edistävät liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä valmiuksia.

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman valmistut humanististen tieteiden kandidaatiksi. Kandidaatin tutkinnon voit päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinnon suoritettuasi

 • hallitset viestinnän tutkimuksen peruskäsitteet ja -teoriat
 • osaat analysoida kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytäntölähtöisesti
 • osaat hyödyntää digitaalisia mediavälineitä ja viestiä erilaisten kanavien edellyttämällä tavalla
 • kykenet toimimaan työelämässä oman alasi perustehtävissä ja soveltamaan alan tietämystä käytäntöön
 • osaat viestiä sujuvasti suomen kielellä ja otat huomioon erilaiset yleisöt ja yhteisöt ja niiden eriytyneet viestintäkäytänteet
 • kykenet toimimaan ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ja tekemään yhteistyötä
 • omaat valmiudet syventää osaamistasi maisterivaiheessa valitsemassasi ohjelmassa.
Vaasan yliopisto Hakijan päivä 2022: Viestintätieteet
Katso video

Hae ohjelmaan

Hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Uramahdollisuudet

Viestintäalan ihmisiä tarvitaan entistä enemmän tulevaisuudessa niin yritysmaailmassa, valtiolla, järjestöissä kuin kuntasektorillakin. Vaasan yliopistosta valmistut tulevaisuuden viestintäosaajaksi, jolla on keinot saada näkyvyyttä ja vaikuttaa asioihin. Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen suorittamisen jälkeen mahdollisia työnimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • viestintäasiantuntija
 • viestintäpäällikkö
 • viestintäsuunnittelija
 • viestintäkoordinaattori
 • sosiaalisen median suunnittelija
 • sisällöntuottaja
 • tiedottaja
 • verkkotoimittaja
 • viestintäkonsultti ja -kouluttaja
 • verkkoviestinnän kouluttaja
 • tekninen kirjoittaja
 • tekninen viestijä
 • käytettävyyssuunnittelija
 • pelisuunnittelija
 • tutkija

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin