Image
Nainen istuu kirjastossa ja katsoo kaukaisuuteen

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, KTM (Kokkola, Seinäjoki)

Miksi valita Vaasan yliopiston kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi

Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

people in the library

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma valmentaa opiskelijoita vaativiin liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen tehtäviin, jotka edellyttävät monipuolista osaamista. Ohjelma järjestetään Seinäjoella ja Kokkolassa (yliopistokeskuksissa), ja niihin on erillinen haku. Seuraava haku on Seinäjoella toteutettavaan ohjelmaan syksyn 2024 alussa. Ohjelmaan otetaan sisään 45 opiskelijaa.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa opiskelija voi syventää osaamistaan yrityksen strategisessa suunnittelussa, liiketoiminnan kasvun ja tehokkuuden kehittämisessä sekä vastuullisessa organisaatiojohtamisessa. Opinnot painottuvatkin kolmeen pääteemaan:

  • Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Vastuullinen organisaatio

Ohjelman keskeiset opinnot antavat opiskelijoille syvällisen katsauksen ajankohtaiseen tutkimukseen ja käytäntöihin. Ohjelma valmistelee opiskelijoita yritysten johtamis- ja kehittämistehtäviin ja tarjoaa työkaluja yritysten tarpeiden analysointiin, kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden vaikuttavuuden arvioimiseen. Opiskelijat luovat organisaatioon toimintamalleja, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja kehittymisen. Liiketoiminnan johtamisessa sisällön painopiste on strategisessa päätöksenteossa, tiedonhallinnassa ja innovaatioissa. Henkilöstöjohtamisen alueella tarkastellaan johdon ja esihenkilöiden roolia, motivaatiota, työkulttuuria sekä henkilöstöstrategian kehittämistä. Vastuullisuus on ohjelman läpileikkaava teema, jossa painotetaan eettisen johtamisen ja sosiaalisen yritysvastuun merkitystä. Maisteriohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden syventää osaamistaan valinnaisilla kursseilla, jotka ovat suunnattu opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Maisteriohjelma on suunniteltu erityisesti aikuisopiskelijoille. Joustavuus opintojen aikataulussa ja sisällössä mahdollistaa opiskelun yhdistämisen omiin työtehtäviin. Opiskelu tapahtuu pääosin verkossa ja itsenäisesti, mutta ensimmäisenä opiskeluvuonna panostetaan ryhmäytymiseen ja vertaisoppimiseen. Tällöin järjestetään kuukausittain läsnäoloa vaativia lähijaksoja, mikä tukee tiedon prosessointia käytännön ryhmä- ja pariharjoitusten pohjalta. Lähijaksojen aikana opiskelijat pääsevät kohtaamaan toisensa ja vaihtamaan ajatuksiaan sekä jakamaan kokemuksiaan eri yrityksistä. Tämä monipuolistaa oppimiskokemusta ja rakentaa arvokkaita verkostoja eri toimialoilta ja organisaatioista. Maisteriohjelma on saanut kiitosta sen ainutlaatuisesta yhteisöllisyydestä ja tiimihengestä, joka syntyy opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Ohjelman opetuskieli on suomi, mutta opetusmateriaalit sisältävät ajankohtaisia englanninkielisiä julkaisuja, ja valinnaisia kursseja on mahdollista opiskella englanniksi. 

Opinnot voi suorittaa kahdessa tai kolmessa vuodessa opiskelijan valinnan mukaan, ja ohjelman lopuksi toteutetaan Pro gradu -tutkielma parityönä. Maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä opinnäytetöiden parissa. Yhteistyön hyödyt ovat molemminpuolisia: alue hyötyy kehittämisestä ja innovaatioista, kun taas maisteriopiskelijat saavat ainutlaatuista kokemusta alueen teollisuudesta ja yrittäjyydestä. 

Hae ohjelmaan

Seuraava haku Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan (Seinäjoen yliopistokeskus) on ke 28.8.2024 klo 8:00 – ke 11.9.2024 klo 15:00. Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8162