Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma, KTM

Yritysmaailman huipulla

Syvennä osaamistasi

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelmassa voit syventää liiketoimintaosaamistasi laskentatoimen ja tilintarkastuksen keskeisissä kysymyksissä ja vahvistaa työelämässä tarvittavia valmiuksia. Alan työtehtävät ovat yhä enemmän kansainvälisiä, ja tähän haasteeseen opinnot on suunniteltu vastaamaan.

3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi

Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

Opiskelijoita luentosalissa

Opintojen jälkeen voit toimia taloushallinnon suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä tilintarkastukseen liittyvissä johtamis-, analysointi- ja suunnittelutehtävissä, joissa tarvitaan syvällistä ymmärrystä yrityksen rahavirroista.

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelman keskeisiä osaamisalueita ovat:

 • yrityksen taloushallinnon sisäinen ja ulkoinen tarkastus
 • taloushallintoon liittyvät rekisteröinti-, suunnittelu- ja valvontalaskelmat
 • raportit ja tietokonejärjestelmät sekä
 • kirjanpito, tuloslaskenta ja niihin perustuva tilinpäätös ja sen analysointi

Opinnot antavat erinomaiset valmiudet liiketoimintaosaamisen soveltamiseen ja talousjohtamiseen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Voit profiloida vahvaa liiketoimintaosaamistasi myös sivuainevalinnoilla.

Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.

Sinusta voi tulla

♥ talousjohtaja ♥ rahoitusjohtaja ♥ controller ♥ sisäinen tarkastaja ♥ tilintarkastaja ♥ yritysanalyytikko ♥ yrittäjä ♥ tutkija ♥

CIMA-logo

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma on mukana CIMA-kumppanuusohjelmassa (Chartered Institute of Management Accountants). Kumppanuusohjelma tarjoaa laskentatoimen ja tilintarkastuksen opiskelijoille mahdollisuuden edetä uran kannalta tärkeässä CIMA-tutkinnossa jo opiskeluaikana CIMA Master's Gateway Route -opintokokonaisuuden kautta. Maisteriohjelman opiskelijat voivat laskea 11 kurssia osaksi CIMA:n tutkintoa.

Lue lisää CIMA-kumppanuudesta englanniksi.

Lue valmistuneiden tarinat

Risto Mäkinen
Kauppatieteet
Risto Mäkinen
KHT-tilintarkastaja

Risto Mäkinen arvostaa erityisesti Vaasan yliopiston käytännönläheistä opetusta. Niistä opeista on ollut paljon hyötyä työelämässä. Opiskelijaporukasta löytyi myös joukko elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa yhteyttä pidetään edelleen.

Kukka Lehtimäki
Kauppatieteet
Kukka Lehtimäki
Business Controller

Kukka Lehtimäki valitsi tilintarkastuksen opintosuunnakseen peruskurssilla heränneen mielenkiinnon perusteella. Valinta antoi kimmokkeen antoisalle viiden vuoden matkalle tilintarkastustyöhön sekä nykyiseen tehtävään business controllerina.

Klaus Koskela
Kauppatieteet
Klaus Koskela
Accountant

Klaus Koskelan työpaikalla Wärtsilässä puhutaan päivittäin liki kolmeakymmentä eri kieltä. Monipuoliset työtehtävät taloushallinnon parissa sekä kansainvälinen työympäristö innostavat oppimaan töissä joka päivä jotain uutta. Yliopisto on antanut…

Samuli Manninen
Kauppatieteet
Samuli Manninen
Co-founder

Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut ja vuoden alumniksi 2018 valittu Samuli Manninen luo uraa pakkausten internetiin keskittyvällä Magic Add -yrityksellään.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Alta näet valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa.

Sisäänotto

noin 18

Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. 

Ko. hakijoiden hyväksyntä tutkintoon on ehdollinen siten, että lopullinen opinto-oikeus myönnetään vasta, jos opiskelija saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä kopion yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 30.7.2021 mennessä ja jos hakijan valintaperusteiden mukaisesti saavuttama pistemäärä
on vähintään sama kuin kevään 2021 maisterivalinnassa kyseessä olevaan maisteriohjelmaan viimeiseksi hyväksytyllä hakijalla.

 

Valintaryhmät

 1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
 2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet

Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 op laskentatoimen ja rahoituksen opintoja. Valinnassa huomioitavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 32 pistettä) sekä motivaatiokirjeestä saamiensa pisteiden (0-2 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella (yhteensä enintään 34 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: laskentatoimen ja rahoituksen opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 12 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: laskentatoimen ja rahoituksen opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 14 pistettä)
 3. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä
  (10-50 op, enintään 6 pistettä)
 4. Hakijan motivaatio (motivaatiokirjeen pisteytys) 0-2 pistettä

Tasapistetilanteessa painotetaan laskentatoimen ja rahoituksen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ei hyväksytä ketään tasapisteissä olevista hakijoista.

2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Laskentatoimen ja rahoituksen maisteriohjelmaan valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto.

Valinnassa huomioon otettavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden sekä motivaatiokirjeestä saamiensa pisteiden yhteenlasketun summan perusteella (yhteensä enintään 34 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: laskentatoimen ja rahoituksen opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 10 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: laskentatoimen ja rahoituksen opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 14 pistettä)
 3. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana (4-5, enintään 8 pistettä)
 4. Hakijan motivaatio (motivaatiokirjeen pisteytys) 0-2 pistettä

Tasapistetilanteessa painotetaan laskentatoimen ja rahoituksen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan koko tradenomin tutkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ei hyväksytä ketään tasapisteissä olevista hakijoista.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

Koordinaattori
puh: 029 449 8162
Sähköposti: neuvonta.kauppatieteet(at)uwasa.fi