Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että verkkosivut ja mobiilisovellukset ovat sellaisia, että niitä voi käyttää teknisten apuvälineiden avulla ja niiden sisältö on selkeää ja ymmärrettävää. Saavutettavuus tulee ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Vaasan yliopiston univaasa.fi -sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Sivuston saavutettavuustilanne

Haluamme kehittää univaasa.fi -sivuston saavutettavuutta ja ymmärrettävyyttä, jotta voimme palvella kaikkia palveluitamme käyttäviä mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti. Saavutettavuustyön kannalta olennainen verkkosivujen ja niiden alustana toimivan sisällönhallintajärjestelmän uudistustyö jatkuu koko vuoden 2020. Käytämme sivuston ja sen sisältöjen saavutettavuuteen liittyvien epäkohtien havaitsemiseen tähän tarkoitukseen suunniteltuja saavutettavuustyökaluja, itsearviointia sekä jatkossa myös ulkopuolisia asiantuntija-arviointeja.

Univaasa.fi -sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset toistaiseksi vain osittain, koska se sisältää vielä vanhan, vuonna 2012 käyttöön otetun sivuston sisältöjä, jotka eivät kaikki ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Nämä sisällöt pyritään siirtämään saavutettavassa muodossa uuteen sisällönhallintajärjestelmään vuoden 2020 loppuun mennessä, minkä jälkeen vanha sisällönhallintajärjestelmä poistetaan käytöstä. Koska vanhan järjestelmän jäljellä oleva elinikä on vain muutamia kuukausia, aiheuttaisi myös vanhan sisällönhallintajärjestelmän saavutettavuuden varmistaminen kohtuuttoman rasitteen ja samalla hidastaisi sen käytöstä poistoa.

Havaittuja kehityskohteita

  • kontrastit ja värit
  • tekstivastineet
  • navigoinnin toimivuus näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmilla
  • liitetiedostojen käytettävyys

Teemme jatkuvasti työtä tunnistettujen epäkohtien korjaamiseksi. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia Vaasan yliopiston verkkosivustoihin ja niiden saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen www-tuki@univaasa.fi.

Saavutettavuusongelmien raportointi ja ei-saavutettavien sisältöjen toimituspyynnöt saavutettavassa muodossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta osoitteeseen www-tuki@univaasa.fi. Saman osoitteen kautta voit myös pyytää tällä hetkellä sivustolla ei-saavutettavassa muodossa olevien sisältöjen toimittamista vaihtoehtoisessa muodossa. Meidän tulee vastata palautteeseesi 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tätä selostetta on viimeksi päivitetty 23.9.2020.