Image
kuvassa miesopiskelija piirtää taululle.

Tekniikan kandidaattiohjelma

Kestävä energia ja älykäs teknologia

Miksi valita Vaasan yliopiston tekniikka

Merkityksellistä työtä

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina – erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Yritykset tekevät Vaasassa suuria investointeja kestävään energiaan ja älykkääseen teknologiaan. Täällä odottaa merkityksellinen työura tulevaisuuden aloilla. Työllisyysnäkymät ovat loistavat – tekniikan opiskelijoistamme 100 % on työelämässä vuosi valmistumisen jälkeen.

Kestävien energiaratkaisujen kehittäjäksi

Diplomi-insinöörimme ovat rakentamassa kestävän kehityksen yhteiskuntaa uusilla ja vastuullisilla energiaratkaisuilla. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja hyvinvoinnin edellytykset.

Teoriaa ja käytäntöä

Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta 3D-tekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

Tekniikalla töihin

Onko sinulla paloa matemaattiseen ongelmanratkaisuun ja ura tulevaisuuden teknologioiden parissa kiinnostaa sinua? Valitse Kestävä energia ja älykäs teknologia -kandidaattiohjelmamme, jonka ydintä ovat ympäristöystävällinen, tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut tulevaisuuden ratkaisut.

Vaasan yliopistosta valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua! Tiivis yhteistyö yliopiston ja yritysten välillä mahdollistaa tekniikan opiskelijoillemme parhaita harjoittelumahdollisuuksia sekä ainutlaatuisia Takuuteekkari®-kesätyöpaikkoja. Vaasan seudun menestyksekäs energiakeskittymä tarjoaa meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille merkityksellisiä työuria kestävän energian ja älykkään teknologian parissa. 

Diplomi-insinööritutkinnon opintosuunnan pääset valitsemaan kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Opintosuunnat

Opi kestävästä sähkön ja energian tuotannosta

Oletko kiinnostunut työskentelemään sähköverkkojen tai uusiutuvan energian parissa? Haluaisitko olla mukana ratkaisemassa alaan liittyviä pulmia, esimerkiksi miten tuulivoimaa voitaisiin varastoida? Siinä tapauksessa sähkö- ja energiatekniikan opintosuunta voi olla sinua varten.

Vaasan yliopistossa sähkötekniikan opintojen syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opit muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien suojausta. Opit myös suunnittelemaan älykkäitä sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita.

Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Käytännön ongelmanratkaisun avulla löydät kestäviä energiaratkaisuja. Taloudellisesti, luotettavasti ja puhtaasti tuotettu energia ja luotettava sähkönjakelu ovat hyvinvointimme edellytyksiä.

Sähkö- ja energiatekniikasta valmistuneet voivat työllistyä monipuolisesti eri aloille, sillä sähköä ja siihen liittyvää kehittämistä ja uusia energiaratkaisuja tarvitaan kaikkialla. 

Diplomi-insinöörivaiheessa voit erikoistua energiatekniikkaan, sähkötekniikkaan tai opiskella kansainvälisessä Robotics tai Smart Grids -opintosuunnassa.

Luo kanssamme älyä laitteisiin ja järjestelmiin

Automaatio on välttämätön osa elämäämme, jolla on arkea helpottavia vaikutuksia sekä kotiemme sisällä että esimerkiksi yhteiskunnassa, kaupungeissa, liikenteessä tai teollisuudessa. 

Automaation ja tietotekniikan avulla luodaan älykkäitä energiajärjestelmiä laitteisiin ja järjestelmiin, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa opiskellaan tietokonemallintamista ja -ohjelmointia, tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisia tekoälymenetelmiä. Tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu, autonomiset järjestelmät sekä kestävät ja optimoidut ratkaisut ovat opintojemme ydintä. 

Diplomi-insinöörivaiheessa voit jatkaa opintojasi automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa tai opiskella kansainvälisessä Sustainable and Autonomous Systems, Robotics tai Smart Grids -opintosuunnassa.

Hallitse ja analysoi dataa käyttäjälähtöisesti

Data-arkkitehti on tietojärjestelmien arkkitehti, joka suunnittelee ja rakentaa uusia digitaalisia järjestelmiä. Siinä missä perinteinen arkkitehti suunnittelee uudisrakennuksia ja kaupunginosia tai korjaa vanhaa, data-arkkitehti kehittää datamalleja ja yhteen toimivuuden varmistavia rajapintoja. Haluaisitko olla mukana kehittämässä vaikkapa alustatalouden järjestelmiä, kuten Uber tai Wolt? 

Data-arkkitehdin työhön liittyy oleellisesti tiedon kerääminen, tallentaminen, analysointi ja kaiken tämän kokoaminen eri käyttäjäryhmiä palveleviksi digitaalisiksi järjestelmiksi ja palveluiksi. Työelämässä on tarve diplomi-insinööreille, jotka osaavat hahmottaa datalähteitä ja -järjestelmiä kokonaisuuksina sekä muuntaa asiakkaan tarpeet toteuttamiskelpoisiksi järjestelmäkuvauksiksi.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit jatkaa opintojasi englanninkielisessä Data Architecture -opintosuunnassa, joka on suunniteltu alkamaan lukuvuonna 2025–2026.

Tuotantotalous yhdistää energiajärjestelmien kehittämisen ja liiketoiminta-ajattelun

Tuotantotalouden opinnot keskittyvät energia-alan liiketoiminnassa ja sen johtamisessa keskeisiin osaamisalueisiin, kuten kestävään kehitykseen, tuote- ja palvelukehitykseen, energia-alan yrittäjyyteen, tuotantotoimintaan sekä tilastotieteeseen perustuvaan päätöksentekoon.

Tuotantotalouden opinnot auttavat ymmärtämään ja kehittämään kestäviä ja älykkäitä energiajärjestelmiä sekä liiketoimintaekosysteemejä kokonaisuuksina ja johtamaan siihen liittyvää innovaatio- ja tuotantotoimintaa. Kestävän kehityksen kannalta tärkeitä näkökulmia ovat uusiutuvan energian tuotanto, energiatehokkuus, uudet innovaatiot, kiertotalous, tuotteiden laadun ja koko elinkaaren huomioiminen sekä ympäristö-, sosiaalisten ja talousnäkökulmien sisällyttäminen päätöksentekoon.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit jatkaa opintojasi englanniksi Industrial Systems Analytics -opintosuunnassa tai Strategic Project Management -opintosuunnassa.

Koulutusohjelmalla (koskee opintosuuntia Sähkö- ja energiatekniikka, Automaatio ja tietotekniikka sekä Tuotantotalous) on ASIIN- ja EUR-ACE-laatuleimat, jotka varmistavat, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit.

Lue lisää rankingeistä, akkreditoinneista ja arvioinneista.

Image
Image

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleis- ja perusopinnoista, opintosuuntakohtaisista opinnoista, kandidaatintutkielmasta sekä vapaasti valittavista opinnoista. 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon alkuosa on kaikille tekniikan kandidaattiopiskelijoille pääosin yhteinen. Yhteisissä opinnoissa saat yleiskäsityksen tekniikan alan perusteista ja energia-alasta, opiskelet teknillistä matematiikkaa ja fysiikkaa sekä saat hyvät viestintä- ja kielitaidot. Yhteisissä opinnoissa pääset toimimaan monialaisissa tiimeissä. Monet uudet ratkaisut syntyvät tunnetusti eri alojen kohdatessa.

Tekniikassa tarvittavassa matematiikassa perehdyt muun muassa yhtälöryhmiin ja matriiseihin, differentiaalilaskentaan sekä kompleksilukuihin ja niiden sovelluksiin. Fysiikassa opit muun muassa mekaniikan, sähköopin ja termodynamiikan lainalaisuudet sekä niiden matemaattista mallintamista.

Eri tekniikan aloilta on kaikille yhteisiä opintoja, joissa opit esimerkiksi energian tuotantomuotoja, sähköverkon rakennetta, tietoliikennetekniikkaa sekä digitaalisten järjestelmien ja tietokonemallinnuksen perusteita sekä projektihallintaa, kyberturvaa ja paljon muuta.

Vaasan yliopisto Hakijan päivä 2022: Tekniikka
Katso video

Uramahdollisuudet

Vaasa on Suomen energiapääkaupunki ja Suomi energia-alan edelläkävijöitä maailmassa. Energia-alan yritykset muodostavat Vaasan alueelle poikkeuksellisen vahvan keskittymän, jolla on merkittävä vaikutus Suomen vientiin ja talouteen. Vaasan yliopiston tekniikan opintojen opintosuunnat ja ohjelmat tukevat erityisesti kansainvälistä energia-alan vientiteollisuutta. Alueen lukuisat tekniikan, erityisesti energia-alan kansainväliset vientiyritykset, työllistävät paikallisia osaajia niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.

Vaasan yliopiston ainutlaatuinen Takuuteekkari®-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin. Usein kesätyö johtaa seuraavina vuosina aiempaa vaativampiin tehtäviin samassa yrityksessä. Voit olla Takuuteekkari® valitsemalla Vaasan yliopiston arvostetut tekniikan kandidaatin opinnot.

Tulevaisuuden työtehtävät voivat olla esimerkiksi tutkimusta ja tuotekehitystä, suunnittelua, tuotantoa tai projektitehtäviä, asiantuntija- tai johtotehtäviä, myyntiä ja markkinointia. Työ on monipuolista ja kiinnostavaa, usein kansainvälistäkin. Diplomi-insinööreille on kysyntää mm. seuraaviin tehtäviin:

 • ohjelmistosuunnittelija
 • web-koodari
 • tuotekehitysinsinööri
 • tietojärjestelmäasiantuntija
 • sovellusarkkitehti
 • järjestelmäsuunnittelija
 • suunnitteluinsinööri
 • big data architect
 • sustainability data architect
 • ecosystem data architect
 • mydata architect
 • platform data architect
 • smart energy data architect
 • tuotantojohtaja
 • development electrical engineer
 • sustainable energy solutions manager
 • energia-asiantuntija
 • käyttöpäällikkö
 • tuotannonsuunnittelija
 • tuotekehitysinsinööri
 • data-analyytikko
 • laatuinsinööri
 • projektipäällikkö
 • kestävän kehityksen asiantuntija
 • smart city data architect
 • sähköverkkosuunnittelija

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511