Image
Kaksi opiskelijaa tutkii kannettavaa tietokonetta

Tekniikan kandidaattiohjelma

Kestävä energia ja älykäs teknologia

Miksi valita Vaasan yliopiston tekniikka

Merkityksellistä työtä

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina – erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Yritykset tekevät Vaasassa suuria investointeja kestävään energiaan ja älykkääseen teknologiaan. Täällä odottaa merkityksellinen työura tulevaisuuden aloilla.

Kestävien energiaratkaisujen kehittäjäksi

Diplomi-insinöörimme ovat rakentamassa kestävän kehityksen yhteiskuntaa uusilla ja vastuullisilla energiaratkaisuilla. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja hyvinvoinnin edellytykset.

Teoriaa ja käytäntöä

Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta 3D-tekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

Tekniikalla töihin

Haaveissa diplomi-insinöörin arvo, varma työpaikka ja mahdollisuus muuttaa maailmaa? Valitse Kestävä energia ja älykäs teknologia -kandidaattiohjelmamme, sillä me takaamme, että saat töitä jo ensimmäisenä opiskeluvuonna ainutlaatuisen Takuuteekkari®-ohjelman kautta. Annamme lisäksi sinulle työkalut, jolla voit parantaa maailmaa uusien energiaratkaisujen muodossa.

Vaasan yliopiston tekniikan kandidaattiohjelman ydintä ovat tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut tulevaisuuden ratkaisut. Diplomi-insinööritutkinnon opintosuunnan pääset valitsemaan kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa.

Tiivis yhteistyö yliopiston ja yritysten välillä tarjoaa opiskelijoillemme uusia näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista. Vaasan seudun energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme harjoittelumahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sekä meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille työpaikkoja.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Opi kestävästä sähkön ja energian tuotannosta

Oletko kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi sähköverkkojen, tietokonemallintamisen tai uusiutuvan energian parissa? Siinä tapauksessa sähkö- ja energiatekniikan opintosuunta voi olla sinua varten. Opit luomaan uusia kestävämpiä ratkaisuja sähkön ja energian tuotantoon.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit erikoistua energiatekniikkaan, sähkötekniikkaan tai opiskella kansainvälisessä Robotics tai Smart Grids -opintosuunnassa.

Luo kanssamme älyä laitteisiin ja järjestelmiin

Automaation ja tietotekniikan avulla luodaan älykkäitä energiajärjestelmiä laitteisiin ja järjestelmiin, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa opiskellaan tietokonemallintamista ja -ohjelmointia, tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisia tekoälymenetelmiä.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit jatkaa opintojasi automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa tai opiskella kansainvälisessä Sustainable and Autonomous Systems, Robotics tai Smart Grids -opintosuunnassa.

Hallitse ja analysoi dataa käyttäjälähtöisesti

Uusi data-arkkitehtuurin opintosuunta keskittyy tiedon keräämiseen eri datalähteistä erityisesti web-teknologioilla sekä niiden tallentamiseen tietokantoihin. Kyse on datan keräämisen, hallinnan ja analyysin suunnittelusta sekä toteuttamisesta palveluiksi eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Data on liiketoiminnallisesti arvokasta muun muassa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, laitteiden ja järjestelmien operoinnissa ja ennakoivassa huollossa, markkinoinnissa sekä tuotannon ja liiketoiminnan suunnittelussa ja optimoinnissa.

Työelämässä on tarve diplomi-insinööreille, jotka osaavat hahmottaa datalähteitä ja -järjestelmiä kokonaisuuksina sekä muuntaa asiakkaan tarpeet toteuttamiskelpoisiksi järjestelmäkuvauksiksi.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit jatkaa opintojasi englanninkielisessä Data Architecture -opintosuunnassa, joka on suunniteltu alkamaan lukuvuonna 2025–2026.

Tuotantotalous yhdistää energiajärjestelmien kehittämisen ja liiketoiminta-ajattelun

Vaasan yliopiston tuotantotalouden opintosuunnassa keskitytään tuotekehitykseen, projektinjohtamiseen, laadunhallintaan, data-analytiikkaan sekä päätöksentekotaitojen kehittämiseen. Opit analysoimaan datamassoja tilastollisin menetelmin ja siten kehittämään energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena kestävää kehitystä unohtamatta.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit jatkaa opintojasi englanniksi Industrial Systems Analytics -opintosuunnassa tai Strategic Project Management -opintosuunnassa.

Koulutusohjelmalla (koskee opintosuuntia Sähkö- ja energiatekniikka, Automaatio ja tietotekniikka sekä Tuotantotalous) on ASIIN- ja EUR-ACE-laatuleimat, jotka varmistavat, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit.

Lue lisää rankingeistä, akkreditoinneista ja arvioinneista.

Image
Image
Vaasan yliopisto Hakijan päivä 2022: Tekniikka
Katso video

Hae ohjelmaan

Hakukohteiden tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511