Image
opiskelija esittelemässä ryhmätyö

Sähkötekniikka, DI

Työnantajien arvostama Sähkötekniikka, diplomi-insinöörin tutkinto

Sähkötekniikan opintosuunnan tavoitteena on sähköenergia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot kattavat hajautetun sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset. DI-tutkinnon suoritettuasi osaat kuvata, arvioida, kehittää, suunnitella ja testata sähköenergiatekniikassa käytettäviä laitteita ja älykkäitä järjestelmiä. Tunnet alan liiketoiminnan perusteet sekä osaat kriittisesti soveltaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja tieteellistä ajattelua.

Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua. Koulutustamme tukevat monipuoliset opetusmenetelmät, mm. lähiopetus, yhteinen ongelmien ratkaisu, seminaarit, simulointi ja laboratoriodemonstraatiot sekä pienryhmätyöskentely. Moderni opetuslaboratorio Technobothnia ja kansainvälisesti tunnettu VEBIC-tutkimuslaboratorio sekä vahvat siteet teollisuuteen ja tutkimushankkeisiin luovat poikkeuksellisen opiskeluympäristön tekniikan opiskeluun.

Sähkötekniikan opintosuunta on osa sähkö- ja energiatekniikan maisteriohjelmaa. Lisätietoja opinnoista opinto-oppaassa.

Teekkari-ylioppilaslakki.

Koulutusohjelmalla on ASIIN- ja EUR-ACE-laatuleimat, jotka varmistavat, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on sisällöltään laadukasta ja tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

Lue lisää rankingeistä, akkreditoinneista ja arvioinneista. 

Image
Image

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Tarvitsetko lisätietoa? Tutustu kattavaan oppaaseemme hakemisesta. Oletko valmis hakemaan? Siirry Opintopolku-portaaliin ja lähetä hakemuksesi.

Miksi valita Vaasan yliopiston tekniikka

Tuhansia työpaikkoja

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

Energiaratkaisujen kehittäjäksi

Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme ymmärtävät energiajärjestelmien monitieteisyyttä ja keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.

Teoriaa ja käytäntöä

Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöt.

Kysy lisää!

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511