Image
opiskelija

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

Miksi valita Vaasan yliopiston hallintotieteet

Työmarkkinoilla kysyntää

Yhteiskuntaa laajasti läpäisevät murrokset, ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää hallintoa moniulotteisesti tarkasteleville hallintotieteilijöille.

Opetus ajassa kiinni

Käytännönläheinen opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Yhteiskunnan uudistajaksi

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle uudistamaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja johtamaan muutosta.

Hallintotieteet luovat ymmärrystä yhteiskunnallisiin ongelmiin

Oletko kiinnostunut yhteiskunnan toimintojen kehittämisestä sekä hallinnon järjestelmistä ja niiden johtamisesta? Vaasan yliopiston hallintotieteet antavat työkaluja siihen, miten voidaan ratkaista monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia ottamalla huomioon yhteiskunnan alueelliset, oikeudelliset, taloudelliset ja hyvinvoinnin vaikutukset. Vaasan yliopistosta valmistuneet hallintotieteiden maisterit työllistyvät hyvin julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä järjestöihin esimerkiksi yleishallinto-, tutkimus-, suunnittelu-, henkilöstöhallinto- ja kehittämistehtäviin sekä julkisten hankintojen pariin. Meiltä saat myös hyvät valmiudet kansainväliselle uralle.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto koostuu vuoden yhteisten opintojen lisäksi valitsemasi opintosuunnan opinnoista, joihin syvennyt kaksi vuotta. Tämän jälkeen siirryt maisteriopintoihin.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

OPINTOSUUNNAT

Opintosuunta julkisen toiminnan johtaminen tai julkisoikeus valitaan kandidaattiopintojen aikana:

Julkisen toiminnan johtamisen opintosuunnassa tarkastellaan julkisen toiminnan muutosta ja sen johtamista kompleksisessa toimintaympäristössä. Aluetieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja julkisjohtamisen oppiaineet osallistuvat opintosuunnan opetukseen tarjoamalla monipuolisia opintojaksoja ja toisiaan täydentäviä näkökulmia julkisen toiminnan johtamiseen kolmen teeman kautta:

  • Managing global trends and challenges
  • Kansalainen, demokratia ja osallisuus sekä
  • Uudistuva hallinto yhteiskunnassa.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään hallintotieteiden maisteriohjelmaan, jossa voi valita opintosuunnaksi joko julkisen toiminnan johtamisen (sis. oppiaineet aluetiede ja julkisjohtaminen) tai sosiaali- ja terveyshallintotieteen. 

Julkisoikeuden opintosuunnassa tarkastellaan julkisen sektorin toimintaa oikeudellisesta näkökulmasta. Opetuksen perustana on hallinto-oikeus ja  valtiosääntöoikeus, erityisesti perus- ja ihmisoikeudet. Lisäksi perehdytään monipuolisesti oikeustieteen menetelmiin. Ohjelman ydinaineksia ovat hallinnolliselle päätöksenteolle asetettavat hallinnon menettelyä ja harkintavallan käyttöä koskevat oikeudelliset vaatimukset sekä päätöksentekijän vastuu.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään hallintotieteiden maisteriohjelmaan julkisoikeuden opintosuunnassa.

Vaasan yliopisto Hakijan päivä 2022: Hallintotieteet
Katso video

Hae ohjelmaan

Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8175