Image
opiskelija

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

Miksi valita Vaasan yliopiston hallintotieteet

Työmarkkinoilla kysyntää

Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.

Käytännönläheistä opetusta

Käytännön opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Johtamaan muutosta

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

Hallintotieteet luovat ymmärrystä yhteiskunnallisiin ongelmiin

Oletko kiinnostunut yhteiskunnan toimintojen kehittämisestä sekä hallinnon järjestelmistä ja niiden johtamisesta? Vaasan yliopiston hallintotieteet antavat työkaluja siihen, miten voidaan ratkaista monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia ottamalla huomioon yhteiskunnan alueelliset, oikeudelliset, taloudelliset ja hyvinvoinnin vaikutukset. Vaasan hallintotieteiden maisterit työllistyvät hyvin valtiolle, kuntiin, järjestöihin sekä yksityiselle sektorille esimerkiksi yleishallinto-, tutkimus-, suunnittelu-, henkilöstöhallinto- ja kehittämistehtäviin.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto koostuu vuoden yhteisten opintojen lisäksi valitsemasi opintosuunnan opinnoista, joihon syvennyt kaksi vuotta. Tämän jälkeen siirryt maisterivaiheen opintoihin. Jos opiskelet sosiaali- ja terveyshallintotieteiden opintosuunnassa, voit hakeutua myös aiheeseen keskittyvään maisteriohjelmaan.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Aluetieteessä hallintotiede ja maantiede yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla

Haluatko oppia tarkastelemaan yhteiskuntaa ja hallintoa alueellisen näkökulman kautta? Vaasan yliopiston aluetieteen opintosuunnan painopisteet ovat aluekehittäminen, aluejohtaminen ja aluetalous. Tärkeitä teemoja ovat myös kestävä kehitys, innovaatiot sekä paikallisuus.

Aluetieteen opinnoissa perehdyt yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan alueellisiin piirteisiin, rakenteisiin ja kehitykseen. Opintojen aikana tutustut paitsi aluetieteen ajankohtaisiin puheenaiheisiin myös käytännön aluekehitystyöhön.

 

Julkisjohtaminen syventyy organisaatioiden, johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin

Kiinnostaako sinua johtaminen? Julkisjohtamisen opinnoissa perehdyt esimiehenä toimimiseen, päätöksentekoon, kansalaisten palvelemiseen ja eettiseen johtamiseen. Lisäksi opit taloudesta ja alan tutkimuksen tekemisestä. Kasva kanssamme hyväksi johtajaksi!

Julkisoikeus tarkastelee hallinnon toimintaa juridisesta näkökulmasta

Julkisoikeuden opintosuunnassa opit analysoimaan syvällisesti julkisessa toiminnassa keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä ja yhdistämään oikeudellisen osaamisen käytäntöön. Julkisoikeudessa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat siten julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Opetuksen perustana ovat hallinto-oikeus eri aloineen sekä valtiosääntöoikeus, erityisesti perus- ja ihmisoikeudet.

Kasva sosiaali- ja hallintotieteiden taitajaksi

Sosiaali- ja terveyshallintotieteiden opinnoissa tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan ja sen organisaatioiden toimintaa, palveluita ja johtamista. Opinnoissa painotetaan sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä sekä tulevaisuuden haasteita. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden haastavia kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

Myös maisteriopinnoissasi voit keskittyä sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin.

Vaasan yliopisto Hakijan päivä 2021: hallintotieteet
Katso video

Hae ohjelmaan

Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8175