Image
Technobothnia

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

Tekniikka vie ihmiskuntaa tulevaisuuteen

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Uskomme, että innovaatioita voi tehdä meistä ihan jokainen. Mielestämme tekniikka on parasta, kun siinä on älyä ja energiaa. Meitä innostavat yhteistyö ja rohkeat ideat. Olemme ylpeitä meillä opiskelleista. He ovat lähettiläitämme maailmalla.

Dekaani
Raine Hermans
Raine Hermans profiilikuva

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön opetus- ja tutkimusalat sisältävät monia mielenkiintoisia, haastavia ja nopeasti kasvavia tekniikan aloja. Nykyään tietotekniikkaa, automaatiota, tietoliikennettä, sekä tuotantotaloutta tarvitaan jokaisen yrityksen tuotteissa, tuotantolinjoilla ja liiketoiminnassa.

Nykyaikainen yhteiskunta ei voisi enää toimia ilman tietotekniikkaa ja reaaliaikaista tiedonsiirtoa sekä optimoitua logistiikkaa. Näitä tarvitaan jatkuvasti kaikessa ympärillämme: esimerkiksi sähköisessä maksuliikenteessä, sähkönjakelussa, tuotetiedon ylläpidossa, tuotteiden seurannassa, tuotantoprosessien monitoroinnissa ja ohjaamisessa, tuotteiden vähäpäästöisessä kuljettamisessa sekä internetin ja älypuhelinten käyttämiseen. Yhteiskunnan ja kaiken tuotannon ylläpitoon tarvitaan energiatekniikkaa ja sähköä.

Yksikkömme erityisiä vahvuusalueita tutkimuksessa ovat tietoverkot ja langattomat tietoliikennepalvelut, optimointi, hajautettu sähköenergian tuotanto, sähkön jakelu ja käyttö, laatu- ja teknologiajohtaminen, logistiikka, tuotekehitys sekä taloudellisten ja teknisten ilmiöiden mallintaminen. Kehitämme energia-alan osaamista yhdessä Vaasan alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa.

Yksikön tutkimusyhteisö on organisoitu viiteen tutkimusryhmään:

Koulutusohjelmat

Koulutamme tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita sekä kauppatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita. Meiltä valmistuu uuden energian ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä haastaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Kandidaattiohjelmat

Kestävä energia ja älykäs teknologia, tekniikan kandidaattiohjelma (ASIIN-akkreditoitu), opintosuuntina

  • sähkö- ja energiatekniikka
  • automaatio ja tietotekniikka
  • data-arkkitehtuuri
  • tuotantotalous
     

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma (ASIIN-akkreditoitu), opintosuuntina

  • tietojärjestelmätiede
  • tuotantotalous

Diplomi-insinööri- ja maisteriohjelmat

Sähkö- ja energiatekniikan maisteriohjelmaopintosuuntina

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma, opintosuuntina

Tuotantotalouden maisteriohjelma, opintosuuntina

Uutisia ja tapahtumia

Tutkimusprojektit

Hanke Kesto Toimijat
PEAK - Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Johtaminen
Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine-Learning for Environmental Accounting - Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Auditing and control in accounting
Distributed AI for enhanced security in satellite-aided wireless navigation (RESILIENT) - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla - Digitaalinen talous, InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
BIOHIILEN AIKA: Hiilestä on moneksi - lähituotantoa vihreässä siirtymässä - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Elintarvike-ekosysteemin jakelukuljetusten optimointi - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine - VEBIC, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
PERIL – Teknologiademonstraatioita ilmastonmuutoksen riskien hallintaan - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
ORBIT - Ostrobothnian Regional space Business and InnovaTion - Digitaalinen talous, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Yliopistopalvelut
NextGen eli Tulevaisuuden hävikkiä vähentävä buffetruokailu - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC