Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

Tekniikka vie ihmiskuntaa tulevaisuuteen

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Uskomme, että innovaatioita voi tehdä meistä ihan jokainen. Mielestämme tekniikka on parasta, kun siinä on älyä ja energiaa. Meitä innostavat yhteistyö ja rohkeat ideat. Olemme ylpeitä meillä opiskelleista. He ovat lähettiläitämme maailmalla.

Dekaani
Raine Hermans
Raine Hermans profiilikuva

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön opetus- ja tutkimusalat sisältävät monia mielenkiintoisia, haastavia ja nopeasti kasvavia tekniikan aloja. Nykyään tietotekniikkaa, automaatiota, tietoliikennettä, sekä tuotantotaloutta tarvitaan jokaisen yrityksen tuotteissa, tuotantolinjoilla ja liiketoiminnassa.

Nykyaikainen yhteiskunta ei voisi enää toimia ilman tietotekniikkaa ja reaaliaikaista tiedonsiirtoa sekä optimoitua logistiikkaa. Näitä tarvitaan jatkuvasti kaikessa ympärillämme: esimerkiksi sähköisessä maksuliikenteessä, sähkönjakelussa, tuotetiedon ylläpidossa, tuotteiden seurannassa, tuotantoprosessien monitoroinnissa ja ohjaamisessa, tuotteiden vähäpäästöisessä kuljettamisessa sekä internetin ja älypuhelinten käyttämiseen. Yhteiskunnan ja kaiken tuotannon ylläpitoon tarvitaan energiatekniikkaa ja sähköä.

Yksikkömme erityisiä vahvuusalueita tutkimuksessa ovat tietoverkot ja langattomat tietoliikennepalvelut, optimointi, hajautettu sähköenergian tuotanto, sähkön jakelu ja käyttö, laatu- ja teknologiajohtaminen, logistiikka, tuotekehitys sekä taloudellisten ja teknisten ilmiöiden mallintaminen. Kehitämme energia-alan osaamista yhdessä Vaasan alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa.

Yksikön tutkimusyhteisö on organisoitu viiteen tutkimusryhmään:

Koulutusohjelmat

Koulutamme tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita sekä kauppatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita. Meiltä valmistuu uuden energian ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä haastaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Kandidaattiohjelmat

Diplomi-insinööri- ja maisteriohjelmat