Image
teollisuus

NeVS - Networked Value Systems

Tutkimusryhmän esittely

Networked Value Systems (NeVS) on tutkimusryhmä, joka yhdistää liiketoimintaa ja insinööritieteitä ja tutkii tuotannon ja toimitusketjujen johtamista, digitaalista tuotantoa ja laatujohtamista, teknologia- ja innovaatiojohtamista ja kestävää energiamurrosta. Tutkimuksen painopisteenä on ymmärtää, kuinka arvoverkostot ja kestävä arvonluonti muodostuvat operationaalisen osaamisen kehittämisen, digitalisaation, uusien teknologioiden ja tuotteiden kautta. 

Tuotannon- ja toimitusketjujen johtaminen

Tuotanto- ja toimitusketjujen johtaminen etsii tapoja tuotannon ja palvelujen ohjauksen tehostamiseen. Usein yrityksen haluavat parantaa kannattavuutta, läpimenoaikoja, toimitusvarmuutta, kestävyyttä ja ympäristöjalanjälkeä. Tässä tutkimusteemassa tärkeitä ovat päätöksentekoa avustavat työkalut, liiketoiminnan analysoinnin työkalut, tietojärjestelmät, lohkoketjuteknologiat ja elinkaarianalyysit. Tutkimus tehdään yhteistyössä yrityksien kanssa.

Digitaalinen valmistus ja laatujohtaminen

Lisääntyneet vaatimukset tuotannon hajauttamiseksi ja laadun parantamiseksi ohjaavat teollista tuotantoa digitaalisten teknologioiden käyttöön. Esimerkkejä uusista mahdollisuuksista ovat pilviohjainen tuotanto, digitaaliset kaksoset, tuotannon simulaatio ja virtuaalinen todellisuus. 3D-tulostus ja uudet suunnittelutyökalut, kuten typologian optimointi ja tekoälyavusteinen suunnittelut, mahdollistavat uusia tuotteita. Tutkijat tekevät yhteistyötä teollisten toimijoiden kanssa. Laboratoriotilat Technobotniassa käsittävät kaksi laboratoriota:3D-metallitulostuslaboratorion ja VR/AR-laboratorion.

Teknologia- ja innovaatiojohtaminen

Teknologia- ja innovaatiojohtamisen tutkimusteemassa nousee esiin sosiotekninen muutos ja kilpailukyvyn rakentaminen ja ylläpitäminen muuttuvassa globaalissa ympäristössä. Tutkimuksen aiheina ovat yritysten tuotekehitys, uudet teknologiat, triple-helix-yhteistyö ja keksintöjen suojaaminen. Merkittävästi tutkimusta on tehty muun muassa kestävän innovoinnin ja transformatiivisen innovaation aiheissa. Nykyiset hankkeet tutkivat innovaatioekosysteemejä ja kestäviä innovaatioita. Tutkimustiimi tekee läheistä yhteistyötä Digital Economy -tutkimusalustan ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan kanssa.

Kestävä energiamurros

Kestävä energiamurros -teemassa tutkitaan energian tuotannon ja kulutuksen muutoksia. Muutokset käsittävät teknologioita, käyttäjiä, sääntelynä ja markkinoita. Monitieteinen energiatutkimuksemme tapahtuu erilaisissa ympäristöissä Pohjoismaista kehittyviin markkinoihin. Teemassa tutkitaan uusiutuvien energiateknologioiden yleistymistä sekä pientuotannon että suurten yksiköiden osalta. Nykyiset hankkeet käsittelevät digitalisoituvaa energiayhteisökenttää liiketoimintaekosysteemien ja liiketoimintamallien näkökulmasta sekä teknologian sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tiimi tekee läheistä yhteistyötä Tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICin kanssa.

Yhteistyö ja vaikuttavuus

NeVs-tutkimusryhmässä yhdistetään luovalla tavalla teoriaa ja käytännön tekemistä kaikessa toiminnassa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien kolmen yliopiston tutkimusalustan kanssa digitalisointiin, innovaatioihin ja energiaan liittyvissä aiheissa. Tutkimushankkeiden rahoittajia ovat muun muassa Suomen akatemia, EU, seudun teolliset kumppanit ja Business Finland.

Tutkimusryhmässä kehitetään sekä teoriaa että tehdään soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen vaikuttavuus näkyy sekä kansainvälisessä tiedeyhteisössä että tutkimustiedon hyödyntämisessä yhteistyössä yritysten kanssa. Annamme tutkimukseen perustuvaa koulutusta.

Koulutusohjelmamme ovat

Kauppatieteiden tutkinnot
Tekniikan tutkinnot
Tohtoriohjelma

NeVs-tutkimusryhmän johtajana toimii professori Petri Helo.

Ajankohtaista tuotantotaloudesta

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Elintarvike-ekosysteemin jakelukuljetusten optimointi - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
MurSu - Materiaalivirtamurroksen ja Suupohjan kuljetuskäytävän potentiaali - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Yhdistetyt kuljetukset osaksi Etelä-Pohjanmaan kestäviä ja älykkäitä toimitusketjuratkaisuja (TruckTrainEP) - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Brothers from a different mother? How businesses and public sector organizations develop leadership competencies and change processes for blockchain implementation (BizPub) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Johtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Henkilöstöjohtaminen
@PACE Decommissioning of Energy Assets - Digitaalinen talous, Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
KnowHub - Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity. - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
GREENOVET-European VET Excellence Platform for Green Innovation - Networked value systems NeVS, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
TULEVA – Tulevaisuuden varastonhallinta ja logistiikka saumattomalla tarkkuuspaikannuksella - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS
Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

Tutkimusryhmän jäsenet