NextGen eli Tulevaisuuden hävikkiä vähentävä buffetruokailu

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen tavoitteena on:

 1. Kehittää, pilotoida ja demonstroida Horeca-sektorille räätälöity, digitaalinen ennustemalli ruokahävikin hallintaan,
 2. Kehittää uusia, käyttäytymisen muutosta edistäviä toimintamalleja ja menetelmiä ruokahävikin vähentämiseksi yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa
 3. Hyödyntää Vaasan yliopiston VME-osaamiskeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia ennustemallin käyttäjäystävälliseen toteutukseen

NextGen-hanke on jatkoa Vaasan yliopiston Waste Insight -tiimin systemaattiselle työlle ruokahävikin vähentämiseksi.

Yhteistyökumppanit:

 • Kuortaneen Urheiluopiston ravintolat
 • VME Interaction Design Environment
 • SmartKitchen
 • Into Seinäjoki Oy
 • Green Key Oy
 • MaRa Pohjanmaan paikallisyhdistys
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanet, Turun yliopisto ja Taideyliopisto
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
256 290€
Kokonaisbudjetti
320 363€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
VEBIC
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio