Image
Innovations

InnoLab

Innovation and Entrepreneurship InnoLab tutkimusalustan keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen. Avoin tutkimusalusta perustuu ilmiölähtöisyyteen ja monitieteiseen tutkimukseen.

InnoLab kannustaa soveltamaan kansalaistiedettä, avointa tiedettä ja design-ajattelua. InnoLabin tavoitteena on synnyttää innovatiivista, uutta luovaa tutkimusta ja edistää uusia tapoja tehdä tiedettä. Yhdistäviä tekijöitä näiden kaikkien taustalla ovat osallistaminen, luovuus, madaltuvat hierarkiat ja aktiiviset kansalaiset. InnoLab panostaa hyvään, dynaamiseen yhteistyöhön ulkoisten kumppaniensa kanssa sekä viestintään, joka on kiinnostavaa ja mukaan kutsuvaa kaikenlaisille yleisöille.

InnoLabissa hyödynnetään Vaasan yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla, laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

network

Uutiset ja tapahtumat

Hankkeet

Hanke Kesto Toimijat
HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla - Digitaalinen talous, InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Strengthening Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) in Education and SME Management (DEI4SME) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen, InnoLab
LuontoMieli – Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta - InnoLab
Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli) - InnoLab
KvarkenData - InnoLab, Digitaalinen talous, VEBIC
Luonto osana nuorten hyte-palveluita (LuontoHYTE) - InnoLab
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville - InnoLab, Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinto, Markkinointi ja viestintä
MISS – Practising mission-oriented innovation policy - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, InnoLab, Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
Media Pluralism Monitor 2022 - InnoLab
Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

InnoLabin toiminta

InnoLab haluaa olla mukana vahvistamassa Vaasan yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sen eri muodoissa sekä tukea tutkimuksen vaikuttavuutta.

Järjestämme verkottumistilaisuuksia, joissa tuomme yhteen esimerkiksi tiedettä, yrityselämää, mediaa ja valtionhallintoa, sekä järjestämme hackathoneja, paneelikeskusteluja, seminaareja ja workshopeja tutkimusaiheistamme.

Ajankohtaisin tieto toiminnastamme löytyy Facebook-sivultamme. Tutustu tutkijoihimme InnoBabble-blogissamme

InnoLabin henkilökunta ja tutkijat

Avoimet työpaikat

InnoLab on kiinnostunut yhteistyöhankkeista akateemisten partnereiden ja yritysten kanssa, ja autamme mielellämme myös löytämään kumppaneita tutkimusprojekteihin.

Avoimista työpaikoista ilmoitamme täällä.