InnoLab

Innovation and Entrepreneurship

InnoLab esillä

Vox cordis
12.09.2021 - Vox cordis

Akateeminen yrittäjä auttaa kansainvälistymään

Martin Meyer on aloittanut kesällä Vaasan yliopiston kansainvälisistä suhteista vastaavana vararehtorina ja InnoLabin johtajana. Meyer kertoo innostuneensa yliopiston kunnianhimoisista tavoitteista tulla entistä…

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen

Avoin tutkimusalusta perustuu ilmiölähtöisyyteen ja monitieteiseen tutkimukseen. 

InnoLab kannustaa soveltamaan kansalaistiedettä, avointa tiedettä ja design-ajattelua. InnoLabin tavoitteena on synnyttää innovatiivista, uutta luovaa tutkimusta ja edistää uusia tapoja tehdä tiedettä. Yhdistäviä tekijöitä näiden kaikkien taustalla ovat osallistaminen, luovuus, madaltuvat hierarkiat ja aktiiviset kansalaiset. InnoLab panostaa hyvään, dynaamiseen yhteistyöhön ulkoisten kumppaniensa kanssa sekä viestintään, joka on kiinnostavaa ja mukaan kutsuvaa kaikenlaisille yleisöille.

InnoLabissa hyödynnetään Vaasan yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla, laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

network

InnoLabin toiminta

InnoLab haluaa olla mukana vahvistamassa Vaasan yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sen eri muodoissa sekä tukea tutkimuksen vaikuttavuutta.

Järjestämme verkottumistilaisuuksia, joissa tuomme yhteen esimerkiksi tiedettä, yrityselämää, mediaa ja valtionhallintoa, sekä järjestämme hackathoneja, paneelikeskusteluja, seminaareja ja workshopeja tutkimusaiheistamme.

Ajankohtaisin tieto toiminnastamme löytyy Facebook-sivultamme.

Hankkeet

Hanke Kesto Toimijat
NatuReach - Nature accessible to all - Digitaalinen talous, InnoLab, Markkinointi ja viestintä, Hallintotieteet
Brothers from a different mother? How businesses and public sector organizations develop leadership competencies and change processes for blockchain implementation (BizPub) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Johtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Henkilöstöjohtaminen
A Roadmap OUT of mEdical deserts into supportive Health WorkForce initiatives and policies (ROUTE-HWF) - InnoLab, Hallintotieteet
Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta (Lähiö-Inno) - InnoLab, Hallintotieteet
ELVIS - Evolving innovation space, RDI policies and impact evaluation - InnoLab
FAIR – Finding innovations to accelerate implementation of eletric regional aviation - InnoLab, Johtaminen, Hallintotieteet
Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä - InnoLab, Hallintotieteet
Perusopetuksen valvonta ja nykytilan kehittämisen haasteet pohjoismaisessa kontekstissa - Hallintotieteet, InnoLab
Yritystoiminnan uudistaminen digitaalisen rahoituksen ja lohkoketjun avulla (orig. Business Renewal using Digital Finance and Blockchain) - InnoLab, Finance and financial accounting, Laskentatoimi ja rahoitus
InnoDigi-driven inter-organizational network solutions - InnoLab, Hallintotieteet, Digitaalinen talous, Johtaminen

Tutustu InnoLabin työntekijöihin

Avoimet työpaikat

InnoLab on kiinnostunut yhteistyöhankkeista akateemisten partnereiden ja yritysten kanssa, ja autamme mielellämme myös löytämään kumppaneita tutkimusprojekteihin.

Avoimista työpaikoista ilmoitamme täällä.