Luonto osana nuorten hyte-palveluita (LuontoHYTE)

Hanke edistää nuorten hyvinvointia integroimalla luontoperustaisia menetelmiä ja niiden vaikutusten seurantaa osaksi 15–29-vuotiaille nuorille kohdennettuja palveluita. Menetelmien käyttöönottoa tuetaan Rovaniemellä ja Vaasassa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Toiminnasta syntyvät mallit ja tiedot välitetään hyödynnettäväksi valtakunnallisesti. Lisäksi hanke tukee kuntien ja hyte-toimijoiden päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla tietoa luontoperustaisten menetelmien vaikutuksista, rahoitusmahdollisuuksista ja kustannuksista.

Kolmen vuoden aikana hankkeessa selvitetään, millaisia mahdollisuuksia paikallinen luonto tarjoavat nuorisotyöhön sekä millaisia digitaalisia keinoja voidaan hyödyntää. Parhaaksi koetuista menetelmistä ja toimintamalleista kootaan materiaalia hyödynnettäväksi valtakunnallisesti nuorisotyössä. Hankekumppaneina on Rovaniemen kaupunki ja Vaasan kaupunki. Hanke toteutetaan terveyden edistämisen määrärahalla (STM)  

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa luontomenetelmien käyttö osaksi nuorisotyön arkea. Tällöin niin nuorisotoimen työntekijät kuin nuoret itse voivat tutustua aiheeseen ja rohkaistua menetelmien käyttöön. Hankkeessa tarkastellaan myös sitä, miten tehokkaita luontoperustaiset menetelmät ovat, millaisia kustannuksia niistä aiheutuu ja miten niitä voitaisiin rahoittaa.

Image
Vaasa
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
260 000€
Kokonaisbudjetti
292 500€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit