Martta Ylilauri

Projektipäällikkö

MMM, HL
Innovation and Entrepreneurship InnoLab
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8241
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 3.krs

Martta Ylilauri toimii projektipäällikkönä Vaasan yliopiston InnoLabissa. Ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet kytkeytyvät luontolähtöisiin hyvinvointipalveluihin (nk. Green Care). Projektityö koostuu Green Care -palvelumallien testaamisesta ja arvioinnista, luontoon perustuvien palvelujen kehittämisedellytysten selvittämisestä sekä alan tiedonvälityksen tehostamisesta.

Meneillään olevat hankkeet:

Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models

https://www.univaasa.fi/en/research/projects/nabs/

Nordic Nature Health Hub

https://www.univaasa.fi/en/research/projects/nordic_nature_health_hub/

LuoNa: Natural Support for Life

https://www.univaasa.fi/en/research/projects/luona/

Erityisosaaminen

Green Care -toiminta, maaseudun kehittäminen, aluekehittäminen viranomaisnäkökulmasta (maakunnan yhteistyöryhmät, maakuntaohjelmatyö, teemallinen kehittäminen, strateginen suunnittelu), hankkeiden ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi, hallinnolliset päätöksentekomekanismit (ympäristönsuojelulain, vesilain ja YVA-lain mukaisissa asioissa)

Opetus ja kurssit

Grundkurs i Green Care (2018)

Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik (2016-2017)

Avoimet webinaarit

Study on the opportunities and challenges of the Nature based services, Part I and II, 24.2.2020

Care Farming in the Netherlands -open webinar 7.11.2019

Nordic Care Farming –open webinar 28.8.2019

Julkaisut

Ylilauri & Yli-Viikari (2019): Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Levón-instituutin julkaisuja 143. Vaasan yliopisto. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/8172

Ylilauri (2019): Green Care –toiminta osana Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sote-palveluita. Teoksessa: Ylilauri & Yli-Viikari (2019): Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Levón-instituutin julkaisuja 143. Vaasan yliopisto.  https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/8172

Ylilauri (2018): Affärsverksamhet och kompetens. In Lena Enlund (toim.) Naturbaserad vård och pedagogik. Utbildningsprojekt inom Green Care. Centria-ammattikorkeakoulu.

Ylilauri & Yli-Viikari: Luonnosta tukea hyvinvointipalveluille. Ympäristö ja Terveys 6/2017.

Joensuu, Ylilauri, Kailasto, Nuutila, & Ola (2001): Ympäristöstrategian valintamenetelmä yrityksille, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, Julkaisuja nro 29, Ympäristöekonomia.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS