LuontoMieli – Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Green Care -toiminnassa hyödynnetään luontoympäristöjä, maatiloja, puutarhoja ja eläinavusteisuutta ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseen ja ylläpitämiseen. Green Care -toimintamuotoja on viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty ja tutkittu aktiivisesti sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti, ja onnistuneita palvelukokeiluja on toteutettu mm. Pohjanmaalla Vaasan yliopiston koordinoimassa Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet (LuoNa 2017-2021) -hankkeessa.

Tarve laajentaa ja vakiinnuttaa Green Care -toimintaa osaksi erilaisia sote- ja kasvatuspalveluita on noussut vahvasti esiin aikaisemmin toteutetuissa selvityksissä ja kokeiluhankkeissa. Yrittäjät tarvitsevat tukea kontaktien luomisessa toiminta-alueensa sote-toimijoihin ja muihin potentiaalisiin asiakasorganisaatioihin, joiden asiakkaat voisivat merkittävästi hyötyä lähellä tuotetuista luontolähtöisistä palveluista. Pohjanmaalla erityisesti mielenterveyden kasvavat haasteet ovat lisänneet tarvetta uusille vaikuttaville mielenterveyskuntoutuksen tukimuodoille.

Tällä hankkeella pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin laajentamalla ja syventämällä aikaisemmissa hankkeissa aloitettua paikallisten Green Care -palvelumallien kehittämistyötä ja vahvistamalla alueen osaamista ja yhteistyöverkostoja. Yhteinen tahtotila kokoaa Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, maakunnallisesti toimivan Mielle ry:n, Vaasan kaupungin, Green Care -yrittäjät ja alueen moniammatilliset verkostot luomaan yhdessä kustannustehokkaita sektorirajat ylittäviä ratkaisuja, jotka perustuvat tutkimukseen, paikalliseen osaamiseen ja kokemustietoon, ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen viralliset verkkosivut: https://www.miellery.fi/luontomieli/

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
42 336€
Kokonaisbudjetti
150 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio