MISS – Practising mission-oriented innovation policy

Business Finland logo

Vaasan yliopiston kaksivuotisessa, Business Finlandin rahoittamassa MISS – Practising mission-oriented innovation policy -tutkimushankkeessa tarkastellaan missiolähtöistä innovaatiopolitiikkaa.  

Hankkeessa selvitetään millaiset missiolähtöisen innovaatiopolitiikan toimet sopisivat Suomeen. Samalla pohditaan, miten ylhäältä johdetun politiikan hyväksyttävyyttä voitaisiin edistää. Hankkeessa tutkitaan osallistamisen eri muotoja ja mahdollisuuksia edistää missiolähtöisen politiikan kehittymistä sekä analysoidaan myös käyttäjien mahdollisuuksia tuottaa innovaatioita systeemisestä näkökulmasta. Lisäksi toteutetaan viidestä seitsemään uutta missiolähtöiseen innovaatiopolitiikkaan, käyttäjäsysteemeihin ja osallistamiseen painottuvaa kansainvälistä tapaustutkimusta. Analyysin tuloksia verrataan sekä peilataan olemassa olevaan tutkimustietoon ja käytäntöihin.

MISS-projekti käyttää kahta analyyttistä näkökulmaa - inklusiivista politiikkaa ja käyttäjäsysteemejä  - keinoina analysoida ja edistää missiolähtöistä innovaatiopolitiikkaa. Osallistamalla saadaan kerättyä eri toimijoiden monipuoliset näkemykset innovaatiopolitiikan kehittämiseen. Samalla voidaan saavuttaa laajempi yhteiskunnallinen hyväksyntä missiolähtöiselle innovaatiopolitiikalle ja aktivoida ruohonjuuritason toimijoita yhteiskunnallisen muutoksen ajureiksi. Tällöin politiikan suunnitteluun voidaan tuoda myös loppukäyttäjien näkemyksiä sekä lisätä tarpeita vastaavien innovaatioiden todennäköisyyttä. Osallistumalla aliedustettujen ryhmien näkemykset voidaan tuoda paremmin esiin ja tätä kautta on mahdollista edistää monimuotoisuutta ja innovointia yleensä.

Eri käyttäjäryhmien huomiointi innovaatioiden lähteenä voi antaa merkittävän panoksen missiolähtöiseen politiikan suunnitteluun. Se voi edistää käyttäjien mahdollisuuksia toimia systeemisten innovaatioiden ajurina. Missiolähtöisen politiikan ja käyttäjien linkittäminen voi edistää systeemisen muutoksen lisäksi myös muutosten nopeuden ja laajuuden yhteiskunnallista hyväksyntää. Käyttäjäryhmät voivatkin siis olla systeemisen innovaation keskeisiä toimijoita eivätkä vain politiikan kohteita.

MISS-projektin tutkimuskysymykset ovat: Kuinka saadaan onnistuneesti aikaan suuria systeemisiä muutoksia ja/tai transformaatioita? Mikä olisi oikea politiikkatoimien mittakaava Suomen kaltaisessa pienessä avoimessa taloudessa? Miten missiolähtöinen politiikka voi luoda lisäarvoa yrityksille ja yhteiskunnalle? MISS-projekti soveltaa yllä kuvattuja analyyttisia lähestymistapoja Suomessa pilotointivaiheessa olevien missioiden analyysissä. Kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa tutkitaan osallistavampia lähestymistapoja missioiden toteuttamisessa.

MISS - Practicing mission-oriented innovation policy

Hankkeen tutkijat Vaasan yliopistossa: Jari Kuusisto, Leena Kunttu, Helka Kalliomäki ja Johanna Kalliokoski.
Hankkeen kansainväliset tutkijat ja asiantuntijat: professori Eric von Hippel, MIT Sloan School of Management, Tillväxt Analys -tutkimuslaitoksen johtaja, tohtori Peter Svensson, apulaisprofessori Thomas Woodson Stony Brook -yliopistosta Yhdysvalloista, apulaisprofessori Jakob Trischler Karlstadin yliopistosta, innovaatioiden ja yrittäjyyden professori Johan Füller Insbruckin yliopistosta, Nicolas Vonortas George Washingtonin yliopiston tiede- ja innovaatiopolitiikan instituutti, apulaisprofessori Judithanne Scourfield McLauchlan University of South Florida ja vanhempi tutkija Jeroen Peeters RISE.
 

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
459 500€
Kokonaisbudjetti
483 700€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
InnoLab
Julkinen toiminta ja hallinto
Johtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio