HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla

Euroopan unionin osarahoittama
Etelä-Pohjanmaan Liitto
Image

Hankkeessa selvitetään eteläpohjalaisten metsänomistajien ja yritysten kiinnostus ja tarpeet sekä yhteistyömahdollisuudet yksityismetsien hyödyntämisestä luontomatkailussa ja LuontoVoima Green Care -palvelujen tuottamisessa. Tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa ja uudenlaisia, nykyistä parempia ja räätälöidympiä palveluja matkailu- ja Green Care- (LuontoVoima) toimijoille. Yhteistyötä edistetään infotilaisuuksissa, työpajoissa ja opintomatkoilla, jotka lisäävät matkailuyritysten ja metsänomistajien tietoisuutta luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin liittyvästä kestävästä liiketoiminnasta ja luontomatkailun mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeen toimenpiteissä pilotoidaan yhdessä kohderyhmien kanssa erilaisia teknologisia ratkaisuja luontomatkailun edistämiseksi (esimerkiksi lisätty todellisuus ja 360 ympäristöt), kehitetään karttakäyttöliittymän rajapintaa olemassa olevaan metsävaradataan ja pilotoidaan luontomatkailu-palvelukehityksen mahdollistamista sekä demotaan pelillistämismahdollisuuksia.

Hankkeen päärahoittaja Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
130 127€
Kokonaisbudjetti
467 778€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
153 094€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
InnoLab
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio