KvarkenData

Euroopan unionin rahoittama
Pohjanmaan liitto logo

KvarkenData-hankkeen tarkoituksena on selvittää, millaisia potentiaalisia tutkimuksellisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Merenkurkun, ja erityisesti Aurora Botnia-aluksen keräämän datan perusteella voidaan löytää.

Hankkeen tavoitteena on 1) selvittää aluksen datan hyödyntämisen mahdollisuuksia, 2) toteuttaa datan pohjalta pienimuotoisia kokeiluja, 3) kartoittaa laiva- ja ympäristödataan pohjautuvien mallien hyödynnettävyyttä sekä 4) rakentaa verkostoja Merenkurkun datan laajempaan hyödyntämiseen..

Hankkeen tuloksena syntyy dataportaali, joka on avoin rajapinta ja käyttöliittymä Merenkurkun datan hyödyntämiseen. Dataportaali yhdistää aluksen datoja yhdistetään alueen muihin datoihin (mm. sää- ja satelliittidata). Dataportaaliin kerätyn datan hyödyntämistä tutkitaan erilaisten käyttöliittymien kokeilussa ja pilotoinnissa. Pilotoinnissa syntyvät esimerkkitoteutukset voivat liittyä laivan energiatehokkuuden, ympäristön tai laivaliikenteen seurantaan.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan tutkimuksellisia ja liiketoiminnallisia verkostoja datan laajempaa käyttöä ja datojen yhdistämiseen perustuvien menetelmien ja toimintatapojen jatkokehittämistä varten. Hankkeen tutkimuslaitos- ja yrityskumppaniverkoston puitteissa selvitetään, miten hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään hankkeen päättymisen jälkeen sekä tutkimuksellisella että kaupallisella alueella. Vaasan yliopiston toteuttamaa dataportaalia ylläpidetään myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanke tekee yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston kanssa.

Duration
Hankkeen kesto
-
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Digitaalinen talous
VEBIC
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio