KvarkenData

Euroopan unionin osarahoittama
Pohjanmaan liitto logo

Vaasan yliopiston kaksivuotisessa, Pohjanmaan liiton rahoittamassa KvarkenData-hankkeessa selvitetään Merenkurkun ympäristödatan tutkimuksellisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivä Wasalinen Aurora Botnia -alus toimii ympäristön tilaa havainnoivana sensorina keräämällä reitiltään merenkulku- ja ympäristödataa. Lisäksi tutkitaan myös muiden datalähteiden (esimerkiksi sää- ja satelliittidata) hyödyntämistä meriympäristön seurannassa.

Hankkeessa on neljä päätavoitetta: 1) selvittää aluksen datan hyödyntämisen mahdollisuuksia, 2) toteuttaa datan pohjalta pienimuotoisia kokeiluja, 3) kartoittaa laiva- ja ympäristödataan pohjautuvien mallien hyödyntämismahdollisuuksia sekä 4) rakentaa verkostoja Merenkurkun datan laajempaan hyödyntämiseen.

Vaasan yliopiston tutkijat kehittävät hankkeessa käyttöliittymäpilotin Merenkurkun datan hyödyntämiseen. Kehitettävää käyttöliittymää voidaan hyödyntää esimerkiksi laivan energiatehokkuuden, ympäristön tai laivaliikenteen seurannassa. Hankkeen yrityskumppaneita ovat Wasaline ja Wärtsilä. Tutkimusyhteistyötä tehdään myös Ilmatieteen laitoksen, Suomen Ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston kanssa. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa.

KvarkenData-hankkeessa selvitetään myös, millaisia palveluliiketoiminnan malleja laivojen tuottamaan dataan voisi liittyä. Merenkulkudatan kaupallista potentiaalia sekä sen kaupallistamiseen liittyviä vaatimuksia, prosesseja ja kyvykkyyksiä arvioidaan yrityksille tehtävän tapaustutkimuksen keinoin. Datan kaupallistamiseen liittyvät selvitykset auttavat edelleen liiketoiminnallisten verkostojen kehittämisessä Merenkurkun ja laajemmin koko Itämeren alueella.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
153 939€
Kokonaisbudjetti
219 912€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Digitaalinen talous
VEBIC
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio