Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli)

Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli)

Energia- ja liikenneköyhyydellä on merkittäviä vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnalle. Ne ovat monimuotoisia ilmiöitä, joita ei voida arvioida yksittäisillä mittareilla, eikä niistä aiheutuviin ongelmiin ole selkeitä ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä energia- ja liikenneköyhyydestä maaseutukontekstissa sekä löytää keinoja ja toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa eri tasoilla. Hanke selvittää energia- ja liikenneköyhyyden nykytilaa ja ilmenemistä erilaisilla maaseutualueilla kirjallisuus- ja data-katsauksella sekä valtakunnallisesti kattavilla kyselyillä ja haastatteluilla. Kyselyvastaajat ja haastateltavat ovat maaseudun asukkaita ja maaseutuyrittäjiä sekä diakoniatyöntekijöitä, maaseutuyritysten neuvontajärjestöjen edustajia ja maaseudun tukihenkilötoiminnan vapaaehtoisia. Kompensaatiokeinoja ja ratkaisumalleja energia- ja liikenneköyhyyden vähentämiseksi tunnistetaan työpajoissa.

Hanke tuottaa tulosmateriaalia mm. tutkimusraportin, infograafin ja toimintasuositukset sekä viestii kattavasti eri kohderyhmille. Hankkeen kesto on 5/2023-2/2025. Hankkeen toteuttajina ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Vaasan yliopisto. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta -yksikkö sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry / Maaseudun tukihenkilöverkko -verkosto.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
155 000€
Kokonaisbudjetti
216 479€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio