PERIL – Teknologiademonstraatioita ilmastonmuutoksen riskien hallintaan

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeessa kehitetään teknologiademonstraatioita, joilla Etelä-Pohjanmaalla pilotoidaan mm. tekoälyä hyödyntäviä innovatiivisia menetelmiä ilmastonmuutoksen riskien tunnistamiseen sekä hallitsemiseen. 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
298 600€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
298 600€
Kokonaisbudjetti
373 251€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
373 251€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio