Digital Economy

Digital Economy –tutkimusalustalla keskitytään digimurrokseen teollisuudessa ja yhteiskunnassa

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheisiin kuuluvat moninaiset datan ja tiedon näkökulmat – miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoimintaan, suojataan ja turvataan. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, data-analyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio.

Advisory board - neuvonantajaryhmä

Vaasan yliopiston digitaalisen talouden tutkimuksen sparraajina ovat digialan huippunaiset

Tutkimus

Digital Economy -tutkimusalusta on avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja yhteiskuntaan - keskiössä ovat digimurroksen eri näkökulmat.

Alusta toimii pääosin ulkopuolisesti rahoitetuin tutkimus- ja kehitysprojektein.

Image
research programmes

Tutkimusaihepiirejä eri digitalouden näkökulmilta ovat muun muassa tekoäly ja data-analytiikka teollisuussovelluksissa ja liiketoiminnassa, resurssiniukka automaatio ja kestävä IoT, alustatalous, digitaalimarkkinointi ja -viestintä sekä digitaalisääntely.

 • Tekoäly, konehahmotus ja -oppiminen teollisuudessa ja päätöksenteossa
 • Älyteollisuus
  • Robotisoitu logistiikka ja liikenne (tavarat ja henkilöt) sekä tuotanto teollisuudessa
  • luotettava IoT ja tietoliikenne
  • kestävä automaatiotekniikka
 • Data-analytiikka liiketoiminnassa ja rahoituksessa
 • Kaiken tiedon digitalisointi ja virtualisointi sekä sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet
 • Pilvipalveluiden, big datan ja avoimen datan kehittyminen ja hyödyntäminen
 • MyData
 • Kaiken instrumentointi ja mittaus
 • Digitaaliset joukkoistusalustat ja ekosysteemit
 • Älykäs ja robusti sähköntuotannon ja energiajärjestelmien tietotekniikka
 • Rakennetun ympäristön anturointi, tilannekuva ja avaruusdatan tehokas hyödyntäminen

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa - Viestintätieteet, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
5G HUB Vaasa - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
NatuReach - Nature accessible to all - Digitaalinen talous, InnoLab, Markkinointi ja viestintä, Hallintotieteet
Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan/Optinen mittaustekniikka metsätalouden arvoketjussa (OMIS) - Digitaalinen talous
@PACE Decommissioning of Energy Assets - Digitaalinen talous, Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Education network for automated and connected transport for sustainable cities (ENACT) - Digitaalinen talous, Executive Education, Älykkäät sähköjärjestelmät
INdoor navigation from CUBesAt TEchnology (INCUBATE) - Digitaalinen talous, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät
GREENOVET-European VET Excellence Platform for Green Innovation - Networked value systems NeVS, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
TULEVA – Tulevaisuuden varastonhallinta ja logistiikka saumattomalla tarkkuuspaikannuksella - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS
Sustainable Industry Ecosystem (SIE) - Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Networked value systems NeVS

Avoimet työpaikat

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme