Image
Earth from space

Digital Economy

Digital Economy –tutkimusalustalla keskitytään digimurrokseen teollisuudessa ja yhteiskunnassa

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheisiin kuuluvat moninaiset datan ja tiedon näkökulmat – miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoimintaan, suojataan ja turvataan. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, data-analyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio.

Advisory board - neuvonantajaryhmä

Vaasan yliopiston digitaalisen talouden tutkimuksen sparraajina ovat digialan huippunaiset

Tutkimus

Digital Economy -tutkimusalusta on avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja yhteiskuntaan - keskiössä ovat digimurroksen eri näkökulmat.

Alusta toimii pääosin ulkopuolisesti rahoitetuin tutkimus- ja kehitysprojektein.

Image

Tutkimusaihepiirejä digitalouden eri näkökulmista ovat muun muassa tekoäly ja data-analytiikka teollisuussovelluksissa ja liiketoiminnassa, resurssiniukka automaatio ja kestävä IoT, alustatalous, digitaalimarkkinointi ja -viestintä sekä digitaalisääntely.

 • Tekoäly, konehahmotus ja -oppiminen teollisuudessa ja päätöksenteossa
 • Älyteollisuus
  • Robotisoitu logistiikka ja liikenne (tavarat ja henkilöt) sekä tuotanto teollisuudessa
  • luotettava IoT ja tietoliikenne
  • kestävä automaatiotekniikka
 • Data-analytiikka liiketoiminnassa ja rahoituksessa
 • Kaiken tiedon digitalisointi ja virtualisointi sekä sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet
 • Pilvipalveluiden, big datan ja avoimen datan kehittyminen ja hyödyntäminen
 • MyData
 • Kaiken instrumentointi ja mittaus
 • Digitaaliset joukkoistusalustat ja ekosysteemit
 • Älykäs ja robusti sähköntuotannon ja energiajärjestelmien tietotekniikka
 • Rakennetun ympäristön anturointi, tilannekuva ja avaruusdatan tehokas hyödyntäminen

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine-Learning for Environmental Accounting - Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Auditing and control in accounting
Distributed AI for enhanced security in satellite-aided wireless navigation (RESILIENT) - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla - Digitaalinen talous, InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
BIOHIILEN AIKA: Hiilestä on moneksi - lähituotantoa vihreässä siirtymässä - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Boosting Space Business – the Aurora Region Space Economy Ecosystem - Digitaalinen talous, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Markkinointi ja viestintä
DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine - VEBIC, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
ORBIT - Ostrobothnian Regional space Business and InnovaTion - Digitaalinen talous, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Yliopistopalvelut
TOIVO – Toimivilla sopimuksilla sujuvaa ja vastuullista TKI-toimintaa - Talousoikeudellinen informaatio, Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous
KvarkenData - InnoLab, Digitaalinen talous, VEBIC
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville - InnoLab, Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinto, Markkinointi ja viestintä

Avoimet työpaikat

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme