DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine

Business Finland logo
DAZE-projektissa tutkitaan, miten dataa voitaisiin hyödyntää nykytilannetta huomattavasti enemmän ja paremmin, tavoiteltaessa nollapäästöistä merenkulkua ja energiatehokkaita merenkulkujärjestelmiä.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vuoden 2018 kasvihuonekaasustrategiassa kansainvälisen meriliikenteen CO2 -päästöjen tulisi vähentyä vähintään 40 %:a vuoteen 2030 mennessä ja 70 %:a vuoteen 2050 mennessä. Wärtsilän johtaman Zero Emission Marine –ekosysteemihankkeen tavoitteena on tarjota kasvihuonepäästöttömiä ratkaisuja merenkulkuun vuoteen 2050 mennessä. Merenkulussa nollapäästöisyys vaatii vaihtamista biopolttoaineisiin. Biopolttoaineet ovat kuitenkin vielä pitkään huomattavasti kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet.. Tämä tarkoittaa sitä, että energiankäyttöä meriliikenteessä tulee huomattavasti vähentää, jotta biopolttoaineet olisivat kilpailukykyisiä fossiilisilla polttoaineilla kulkevien merialusten kanssa. Myös sähköistyminen vaatii energiatehokkuuden parantamista, sillä elektronisen aluksen kantama on riippuvainen siitä, kuinka hyvin akkuenergiaa saadaan siirrettyä kuljetustyöhön.

Käyttämällä datavetoista toimintatapaa, Data Analytics for Zero Emission Marine (DAZE) -tutkimushanke tähtää merkittävästi parantamaan energiatehokkuutta ja meriliikenteen järjestelmien suorituskykyä. Dataa käyttämällä energiatehokkuutta voidaan parantaa, ja järjestelmien saatavuutta voidaan lisätä systemaattisella, koordinoidulla ja hyvin integroidulla datan käytöllä. DAZE-hanke tuottaa innovatiivisia tapoja käyttää mallilähtöistä laajennettua koneoppimista (ML) ja teköälyä (AI), jotta laivoilla tuotettua dataa voidaan hyödyntää entistä paremmin. DAZE-hankkeen työpaketeissa kehitetään algoritmeja ja menetelmiä vikadiagnostiikkaan, energiajärjestelmän mallinnukseen ja optimointiin, sekä virtuaalisten datasarjojen tuottamiseen. Hankkeessa kehitetään laskenta-arkkitehtuuria uudenlaiseen reunalaskennan ja pilvipalvelujen yhteiskäyttöön (Edge-Cloud continuum).

DAZE-hanke tuo yhteen tutkimuspartnerit (Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Oulun yliopisto ja Aalto-yliopisto) ja meriteknologiaa kehittävät ja käyttävät partneriyritykset (Wärtsilä, Wapice, Wasaline, Meriaura, Nextfour, Silo AI).

DAZE-hanke liittyy suoraan Business Finland Veturi -ekosysteemiin ”Zero Emission Marine” (ZEM) -ohjelmaan, jota johtaa Wärtsilä (2022–2025).

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
3 263 692€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
580 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Uusiutuvat energiat
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio