Alireza Kakoee

Tutkijatohtori

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8758
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F215

Dr. Alireza Kakoee on jatkokoulutettu tutkija EPS-tiimissä ja johtaa simulaatio- ja mallinnusalatiimiä. Hänen nykyiset tutkimustoimensa liittyvät 1D-moottorijärjestelmätason simulointiin (kytketty GT-UVATZ) ja 1D/3D-kemialliseen kinetiikkaan perustuvaan palamismallinnukseen. Hänen aiempi akateeminen osaamisensa liittyy CFD-palaminen simulointiin (vety lisäaineena RCCI-moottoreissa), kemiallisen kinetiikkamekanismin vähentämiseen ja säätöön (biodiesel), muokattuun koputusintegroidun palamismalliin (ohjausorientoitunut menetelmä), reaktiojärjestelmän termodynaaminen analyysi (Gibbsin yhtälö). Hän on ollut mukana 19 tutkimusjulkaisussa. Akateemisen työnsä lisäksi hänellä on 9 vuoden teollinen kokemus vanhempana insinöörinä suunnittelussa, kunnossapidossa ja Gole Gohar -kaivos- ja teollisuuskompleksin hallintakeskuksessa.

Scopus

Orcid