Silent Engine

Business Finland logo
Meriliikenteen melu häiritsee ympäristöä ja vähentää matkustusmukavuutta. Business Finland on myöntänyt rahoituksen Vaasan yliopiston Silent Engine -tutkimushankkeelle, jossa yliopiston VEBIC-tutkimusalustan laboratorioissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja.
Image

Silent Engine -hankkeen tavoitteena on kehittää uudet vaatimukset täyttäviä hiljaisia ja tärinättömiä innovaatioita tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisvaltaisesti eikä yksittäisin askelin.

Uusissa palamisteknologioissa äänen voimistuminen on suurempi päästöhaitta kuin pakokaasun koostumus. Tässä hankkeessa pyritään raivaamaan pois tämä este. Tämän lisäksi hankkeessa parannetaan tutkimuksen laatua yhdistämällä melu-, tärinä-, puhtaus- ja tehokkuusasiat samaan tutkimuskokonaisuuteen. Menetelmien kehittäminen on oleellinen osa hanketta, jotta voidaan hallita monimutkaista kokonaisuutta nykyistä tarkemmin ja luoda yhä parempia koneistoratkaisuja.

Hankkeen päätutkija Vaasan yliopisto paneutuu kahteen moottorimeluun liittyvään ilmiöön: ilman mukana etenevään ääneen ja pakokaasumeluun. Yrityskumppaneista Wärtsilä ja Vibrol syventyvät värähtelyherätteiden tuottaman melun analysointiin ja vähentämiseen omissa hankkeissaan.

­Silent Engine -projektissa syntyvä korkeatasoinen äänen ja värähtelyn hallintaan tähtäävä osaaminen luo edellytyksiä teollisuudelle vastata kiristyviin melupäästövaatimuksiin. Ääni- ja värähtelyosaamisessa on tunnistettu kansallinen osaamis- ja resurssipuute. Hankkeessa tavoitelluilla tuloksilla odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittymiseen. Hanke edistää teollisuuden siirtymistä hiilineutraaleihin polttoaineisiin.

Silent Engine -hanke on osa Business Finlandin vuosiksi 2022–2025 rahoittamaa ja Wärtsilän alulle panemaa Veturi-ohjelmaa ”Zero Emission Marine” (ZEM). Käynnistyvä hanke huolehtii muun muassa siitä, että uusiutuvien polttoaineiden käytön mahdollistavat tekniikat täyttävät kaikki päästöille – myös meluttomuudelle – asetetut vaatimukset. Hanke on siten myös yliopiston VEBIC-tutkimusalustan strategian mukainen. 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
1 023 710€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
1 023 710€
Kokonaisbudjetti
1 331 015€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
1 331 015€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Uusiutuvat energiat
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio