Clean Propulsion Technologies

Business Finland logo
Vaasan yliopiston johtaman merkittävän tutkimuskonsortion tavoitteena on kehittää mullistavia uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun sekä vähäpäästöisesti toimiviin työkoneisiin. Hanke vastaa yhä kiristyvään päästölainsäädäntöön sekä kasvavaan globaaliin kilpailuun näillä segmenteillä.
Image

Energian tuotanto ja käyttö muuttuvat myös merenkulun ja työkoneiden alueilla. Clean Propulsion Technologies (CPT) -konsortion tavoitteena on varmistaa, että Suomen polttomoottori- ja työkoneteollisuuden teknologinen johtoasema ja kilpailukyky säilyvät. Hanke perustuu laajan konsortion näkemykseen siitä, että innovatiiviset TRL3-tason voimansiirtoratkaisut kehitetään tasolle TRL5-6 huolehtimalla samalla kestävän liiketoiminnan edellytyksistä. Hankkeen tuloksena saadut ratkaisut täyttävät vuoden 2035 ympäristövaatimukset. Laadittavaa teknologiasuunnitelmaa noudattaen ylletään myös vuodelle 2050 asetettuihin ympäristötavoitteisiin.

Hanke tuottaa useita innovaatioita: vetymoottoridemonstraatio, erittäin tehokas biokaasua käyttävä RCCI-palamismenetelmä, perusteellinen pakokaasulinjan lämpötilanhallinta ja uudet katalysaattoriratkaisut. Kehitetyt tekniikat kootaan hybrideiksi, joissa palaminen, sähkö- ja hydraulikäyttö yhdistyvät. Kokonaisuuksia ohjataan mallipohjaisin tehonhallintamenetelmin.

Vaasan yliopisto johtaa ja hallinnoi Clean Propulsion Technologies -konsortiota. Yliopistomme VEBIC-laboratoriot ovat hankkeen keskiössä, kun kehitetään palamis- ja päästöjenvähennystekniikoita. Yliopistomme tarjoaa mittavien ja ajantasaisten tutkimuslaitteistojen lisäksi hankkeen käyttöön nopeaa prototyyppityötä ja tuottaa hankkeeseen tarvittavat, malli-pohjaiseen työhön perustuvat puitteet. Tutkimus- ja kehitysmenetelmät nousevat uudelle tasolle ja luovat edellytykset hankkeen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiselle. Hankkeen päättyessä yliopistomme demonstroi maailman ensimmäisen, TRL5-tason saavuttaneen laivamoottorin, jonka toiminta perustuu RCCI-palamismenetelmään  (Reactivity Controlled Compression Ignition). Moottori täyttää EU:n Stage V -tason päästönormit. Tuotettu laitteisto muodostaa myös puitteet hybridisoinnin edelleen kehittämiselle, räätälöityjen päästöjenvähennysmenetelmien ja erilaisten sähköenergian tuotantomenetelmien tutkimukselle.

Image

Clean Propulsion Technologies

Hankkeen aikataulu: 1.2.2021-31.12.2023
Hankkeen vastuullinen johtaja: Maciej Mikulski, Vaasan yliopisto
Hankkeen operatiivinen päällikkö: Merja Kangasjärvi, Vaasan yliopisto
Yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Maciej Mikulski, Merja Kangasjärvi, Seppo NiemiTeemu OvaskaRodrigo Rabetino Sabugo ja Aino Myllykangas
Hankkeen tutkijat Vaasan yliopistossa: Aneesh Vadusev, Carolin Nuortila, Michaela Hissa, Emma Söderäng, Teemu Ovaska, Xiaoguo Storm, Olav Nilsson, Antti Kiikeri, Sonja Heikkilä, Kirsi Spoof-Tuomi, Bening Mayanti, Rodrigo Rabetino Sabugo, Kimmo Höglund, Kim Jeyoung, Pauli Valkjärvi, Amir-Mohammad Shamekhi, Hamir Jafari, Alireza Kakoee, Katriina Sirviö, Jaber McBreen ja Amir Soleimani.
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö ja Johtamisen yksikkö.

Rahoittajat: Business Finland, yritykset
Hanketta koordinoiva organisaatio: Vaasan yliopisto
Tutkimuskumppanit: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, VTT Teknologian tutkimuskeskus ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Yhteistyökumppanit: Wärtsilä Finland, AGCO Power, Meyer Turku, Napa, Dinex Finland, Proventia, Geyser Batteries, Bosch Rexroth ja APUGenius
Kokonaisbudjetti: Noin 15 miljoonaa euroa
Vaasan yliopiston osuus kokonaisbudjetista: 2 471 250 €
Vaasan yliopiston osuus ulkoisesta rahoituksesta: 1 806 242 € (lisäksi noin 0.5 M€ verran projektiin liittyvää muuta tukea mukana olevilta yrityksiltä).
Hankkeen verkkosivusto: https://cleanpropulsion.org/

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
1 806 242€
Kokonaisbudjetti
15 000 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
2 471 250€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Johtaminen
Uusiutuvat energiat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Hanketta koordinoiva organisaatio