CASEMATE - Computationally Aided Systems Engineering for Marine Advanced Technology for The Environment

Business Finland logo

CASEMATE pyrkii edistämään mallipohjaista järjestelmäsuunnittelua (MBSE) polttomoottoreiden kehityksessä edistääkseen nollahiilisten polttoaineiden nopeaa markkinoille tuloa esimerkiksi  laivoissa ja sähköntuotantosovelluksissa. Tavoitteena on yhdistää palamisen kehittäminen, säätö ja mekaaninen käyttöiän arviointi yhdeksi optimointisilmukaksi tutkimalla ristiin kytketyille tieteenaloille tarvittavia menetelmiä. Erityistä huomiota kiinnitetään ennustavien menetelmien luomiseen nollahiilisen polttoaineen moottoreiden virtuaaliseen validointiin.

Hankkeen laajuuteen kuuluu MBSE-metodologian tutkimus ja nopeat järjestelmäsimulaatiotyökalut  osaamisalueiden väliseen mallinnukseen. CASEMATE käsittelee korkean tason käyttötapauksia, joihin kuuluvat laaja-alainen optimointi ja moottorin palamiskonseptin kehittäminen sekä H2- ja NH3 polttoaineiden taloudellisuus ja tehokkuusarviointi sekä moottorin luotettavuuden arviointi ja kehitetyn järjestelmämallin jatkokäyttö osana tuotetietoja asiakasrajapinnassa. Näiden tavoitteiden tukemiseksi tutkitaan avainalueilla toimialuekohtaista teknologiaa tavoitteena luoda järjestelmätasolla käyttöön soveltuvia metamalleja. Moottorimallin hyödyntämisen ympärille on rakennettu demonstraatio SCR-sovelluksen suljetun kierron ohjauksen optimointiin.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
3000000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
855000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Uusiutuvat energiat
VEBIC
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio