Boosting Space Business – the Aurora Region Space Economy Ecosystem

Interreg Aurora
Lapin liitto
AuroraSpace -hanke edistää avaruusliiketoimintaa pohjoisessa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa avaruusekosysteemiä kehittämällä. Hanke saa rahoitusta EU Interreg Aurora -ohjelmasta.
Image

AuroraSpace-hanke keskittyy avaruusliiketoiminnan edistämiseen Interreg Aurora -alueella pohjoisessa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kehittämällä avaruusinnovaatioekosysteemiä. Ohjaamalla ja tukemalla tämän ekosysteemin muotoutumista ja kasvua edistämme kaupallisia ja kestävään kehitykseen liittyviä prosesseja, joita tarvitaan avaruusliiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää Interreg Aurora -alueen avaruusekosysteemin mahdollisuuksia kasvaa merkittäväksi avaruusosaamisen keskittymäksi koko Pohjolassa ja Euroopassa.

Rajat ylittävässä yhteistyössä keskitetään alueen 12 avaruusalalla toimivan yliopiston, korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen osaaminen ja kokemus avaruusinnovaatioekosysteemin kehittämiseksi ja alan startup-yritysten vauhdittamiseksi. Tärkeä osa hanketta on kartoittaa ja kehittää avaruuteen liittyvää koulutusta ja tutkimusta, sillä sen saavutettavuudessa on havaittu puutteita aiemmissa hankkeissa. Osana ekosysteemin kehittämistä kartoitetaan myös alalla jo toimivia tai siitä kiinnostuneita yrityksiä. 

Image

Viestintä, verkottuminen ja kokemusten jakaminen korkeakoulumaailman ja yritysten välillä sekä esimerkiksi hackathonien kaltaisten tapahtumien järjestäminen auttavat kehittämään avaruuslähtöisiä startup-yrityksiä ja koko innovaatioekosysteemiä. Samalla kartoitetaan rajat ylittäviä yhteisiä piirteitä tai mahdollisia esteitä innovaatioekosysteemeissä.

Alla oleva pyramidi kuvaa, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita AuroraSpace-hanke pyrkii edistämään.

Image
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
884 254€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
283 177€
Kokonaisbudjetti
1 096 038€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
316 399€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat
Markkinointi ja viestintä
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio