Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon)

Suomen akatemia

Kansalaisten toimet energian kuluttajina, pientuottajina ja investoijina ovat yhä keskeisempiä vihreän siirtymän toteutumisessa energiasektorilla ja rakennetussa ympäristössä, jotka ovat edelleen EU:n suurimpia päästölähteitä.

Digitaalisaatio mahdollistaa uudenlaisia energiayhteisöitä ja DigiDecarbon tutkii niiden muotoja ja sisäistä dynamiikkaa: energiayhteisöihin liittyviä liiketoimintaekosysteemeitä, uusia politiikkatoimia ja ohjauskeinojen koherenssia sekä julkisen sektorin roolia digitaalisten energiayhteisöjen tukemisessa, ja laajan kansalaisosallistumisen mahdollistavia digitaalisia tulevaisuuspolku-työkaluja energiayhteisöjen leviämisen tukemisessa.

DigiDecarbon on osa verkostoitunutta kompenssiklusteria, joka yhdistää yli vuosikymmenen energiayhteisöjen tutkimuksen kolmessa partneriorganisaatiossa sekä keskeisimmät kansalaisenergian edistäjät yhteisö- ja yrityskentässä sekä julkisella sektorilla ja politiikkavalmistelussa.

Uutisia hankkeesta

Vaasan yliopiston logo
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
2 402 485€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Markkinointi ja viestintä
Networked value systems NeVS
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat