Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon)

Euroopan unionin rahoittama
Suomen akatemia

Kansalaisten toimet energian kuluttajina, pientuottajina ja investoijina ovat yhä keskeisempiä vihreän siirtymän toteutumisessa energiasektorilla ja rakennetussa ympäristössä, jotka ovat edelleen EU:n suurimpia päästölähteitä.

Digitaalisaatio mahdollistaa uudenlaisia energiayhteisöitä ja DigiDecarbon tutkii niiden muotoja ja sisäistä dynamiikkaa: energiayhteisöihin liittyviä liiketoimintaekosysteemeitä, uusia politiikkatoimia ja ohjauskeinojen koherenssia sekä julkisen sektorin roolia digitaalisten energiayhteisöjen tukemisessa, ja laajan kansalaisosallistumisen mahdollistavia digitaalisia tulevaisuuspolku-työkaluja energiayhteisöjen leviämisen tukemisessa.

DigiDecarbon on osa verkostoitunutta kompenssiklusteria, joka yhdistää yli vuosikymmenen energiayhteisöjen tutkimuksen kolmessa partneriorganisaatiossa sekä keskeisimmät kansalaisenergian edistäjät yhteisö- ja yrityskentässä sekä julkisella sektorilla ja politiikkavalmistelussa. 

Tutkimushankkeelle on myönnetty Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Suomen Akatemian kautta,

Uutisia hankkeesta

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
2 402 485€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Markkinointi ja viestintä
Networked value systems NeVS
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio