Ella Tolonen

Projektitutkija

Teollisen ekologian maisteri (MSc)
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tuotantotalous
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8671

Ella on tuotantotalouden väitöskirjatutkija. Hänen tutkimuksensa keskittyy vähähiilisyystransitioon ja kestävän kehityksen eri teemoihin organisaatioperspektiivistä. Väitöskirjassaan Ella tutkii suurten yritysten toimintaa vähähiilisyyttä tavoittelevassa epävakaassa toimintaympäristössä. Häntä kiinnostavia aiheita ovat muun muassa energiayhteisöt, kohtuutalous, kestävät liiketoimintamallit, yritysten suhtautuminen transitioriskeihin sekä vihreän siirtymän oikeudenmukaisuuskysymykset.

Ella on valmistunut teollisen ekologian maisteriksi (MSc) Delftin teknillisestä yliopistosta Alankomaissa (2018). Ennen siirtymistä yliopistomaailmaan, Ella työskenteli kolme vuotta kestävän liiketoiminnan konsulttina Deloittella, jonka aikana hän muun muassa oli mukana laatimassa useita kestävyyteen ja kiertotalouteen liittyviä selvityksiä ja tuki organisaatioiden vastuullisuustyötä.

Julkaisut:

  • Tolonen, E., Shakeel, S.R., Juntunen, J.K. (2023). Promoting Just Transition or Enhancing Inequalities? Reflection on Different Energy Community Business Models in Terms of Energy Justice. In: Shafie-khah, M., Gazafroudi, A.S. (eds) Trading in Local Energy Markets and Energy Communities. Lecture Notes in Energy, vol 93. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21402-8_6
  • Dagevos, H., Tolonen, E., & Quist, J. (2019). Building a Market for New Meat Alternatives: Business Activity and Consumer Appetite in the Netherlands. In D. Bogueva, D. Marinova, T. Raphaely, & K. Schmidinger (Eds.), Environmental, Health, and Business Opportunities in the New Meat Alternatives Market (pp. 183-201). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7350-0.ch010

Työn alla olevat tutkimusartikkelit:

  • Tolonen, E. Keeping up with the Decarbonization - A repertoire of incumbent organizations' responses to transition risks as societies go low-carbon.
  • Peixoto, I., Tolonen, E., Juntunen, J.K. Transition Risks in Low-Carbon Transitions – A Review and Research Agenda
  • Autio, J. & Tolonen, E. Fostering a post-growth paradigm shift - How can organizations contribute to the transition towards a degrowth economy?

Meneillään olevat tutkimusprojektit: