Managing Transition Risks in Risk Bearing Value Chains (T-Risk)

Managing Transition Risks in Risk Bearing Value Chains (T-Risk) hankkeen tavoitteena on tutkia, kuinka yritykset ymmärtävät ja hallitsevat transitioriskejä.

Hankkeessa tutkitaan, kuinka yritykset tekevät riskeihin keskittyvää työtä eri organisaatiotasoilla, tekevät niistä tulkintoja ja hallitsevat riskejä. Hanke on jaettu kolmeen alahankkeeseen, joissa tarkastellaan transitioriskejä seuraavista näkökulmista:

  1. kommunikaatiokäytännöt,
  2. organisaatioden rutiinit ja
  3. yhteisinnovointi sidosryhmien kanssa.

Hanke pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Kuinka yritykset ymmärtävät transitioriskejä (mkl. maine, sääntely, markkina ja teknologia) ja sisällyttävät riskien ymmärryksen strategisiin tavoitteisiin ja käytännön operatiiviseen toimintaan? Kuinka transitioriskejä hallitaan yritysten omien organisaatioiden sisällä ja arvoketjujen läpi? 

Hanke keskittyy tutkimuksessa ilmailun ja merenkulun toimialoihin.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
300 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
150 000€
Kokonaisbudjetti
300 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
150 000€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Personnel
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit