Image
green energy

Uusiutuvat energiat

Tutkimusryhmän esittely

Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmä kuuluu tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön ja pääosin energiatekniikan oppiaineeseen. Yhteistyötä tehdään kuitenkin tieto- ja tietoliikenne- sekä sähkötekniikan, tuotantotalouden ja matemaattisten tieteiden kanssa. Lisäksi läheistä yhteistyötä on yliopiston VEBIC- ja Digital Economy -tutkimusalustojen kanssa.

Tutkimusryhmä toimii laaja-alaisesti koko energiaketjun alueella. Tutkimusta tehdään erityisesti uusiutuvien polttoaineiden, joustavan hybridin energiantuotannon, polttomoottorien, päästöjen minimoinnin, energia-IoT:n, tuuli- ja geoenergian alueilla. Keskeisiä laboratorioita ovat VEBIC-alustan polttoaine- ja polttomoottorilaboratoriot sekä useat geoenergian tutkimuslaitteistot.

Tutkimusryhmän työn pääpaino on teknillisessä tutkimuksessa, mutta monet hankkeista ovat monitieteellisiä. Eri korkeakoulujen ja tutkimuslaitoskumppanien kanssa ryhmä selvittää myös mm. sosiaaliseen kestävyyteen, liiketalouteen ja energiaoikeuteen liittyviä näkökohtia.

Käynnissä on useita hankkeita, joita rahoittavat EU, Business Finland, maakuntaliitot, säätiöt ja yritykset. Monissa hankkeissa on mukana iso joukko koti- ja ulkomaisia yrityksiä ja akateemisia toimijoita. Uusia hankkeita rakennetaan. Hankkeiden rahoitus on lähes yksinomaan budjettirahoituksen ulkopuolista rahoitusta.

Tutkimusryhmän antama opetus perustuu laajaan omakohtaiseen tutkimukseen. Hankkeissa on mukana niin diplomitöiden kuin väitöskirjojenkin tekijöitä. Kursseja järjestetään myös FITech-yhteistyöyliopiston puitteissa ja suoraan yrityksillekin. Tohtorikoulutuksesta on lisätietoa täällä: Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma

Tutkimushankkeissa on miltei aina mukana useita yrityksiä, kuntia, yhteisöjä tai elinkeinoelämän muita osapuolia. Tutkimustulokset tulevat siten laajasti yhteiskunnan käyttöön; tutkimus vaikuttaa yhteiskuntamme kehitykseen ja elinvoimaan. Koulutus tuottaa uutta osaamista ja työvoimaa elinkeinoelämämme tarpeisiin.

Tutkimusryhmä koostuu kolmesta tutkimustiimistä: 

 • Tehokkaat polttomoottorit / Efficient Powertrain Solutions vetäjänä professori Maciej Mikulski
 • Energiavarastot ja rakennettu ympäristö / Energy Storage and Built Environment vetäjänä professori Xiaoshu Lü
 • Energian kerääminen / Energy Harvesting vetäjänä tutkimusjohtaja Pekka Ruuskanen.
Saana Hautala ja Maciej Mikulski
Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmän väkeä

Ajankohtaista

2024

 • Experimental investigation on flue gas condensation heat recovery system integrated with heat pump and spray heat exchanger

  Zhang, Qunli; Liu, Tao; Cheng, Xuanrui; Guo, Shuaifei; Zhang, Lin; Lü, Xiaoshu, 2024, Thermal science and engineering progress, 102454, DOI: 10.1016/j.tsep.2024.102454, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Application of deep dehumidification technology in low-humidity industry: A review

  Zhang, Qunli; Li, Yanxin; Zhang, Qiuyue; Ma, Fengge; Lü, Xiaoshu, 2024, Renewable and sustainable energy reviews, 193, 114278, DOI: 10.1016/j.rser.2024.114278, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Joint delay and energy aware dragonfly optimization‐based uplink resource allocation scheme for LTE‐A networks in a cross‐layer environment

  Leeban Moses, Perarasi Sambantham, Muhammad Faheem, Shoukath Ali K, Arfat Ahmad Khan, 2024, The journal of engineering, DOI: https://doi.org/10.1049/tje2.12353, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Drying characteristics of sewage sludge pre-conditioned by CaO and sawdust under low-temperature drying conditions

  Qunli Zhang; Baozhong Wang;Yuhao Xing; Gang Wang; Xinchao Zhang; Xiaoshu Lü, 2024, Environmental technology, 1-12, 2330474, DOI: DOI: 10.1080/09593330.2024.2330474, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Smart performance optimization of energy‐aware scheduling model for resource sharing in 5G green communication systems

  Sivakumar Sangeetha, Jaganathan Logeshwaran, Muhammad Faheem, Raju Kannadasan, Suganthi Sundararaju, Loganathan Vijayaraja, 2024, The journal of engineering, DOI: https://doi.org/10.1049/tje2.12358, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Cyberattack Patterns in Blockchain-Based Communication Networks for Distributed Renewable Energy Systems: A study on Big datasets

  M Faheem, MA Al-Khasawneh, AA Khan, SHH Madni, 2024, Data in brief, DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110212, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Factors Influencing the Adoption of Industrial IoT for the Manufacturing and Production SMEs in Developing Countries

  Shah, Sajid; Madni, Syed Hamid Hussain; Hashim, Siti Zaitoon Bt. Mohd; Ali, Javed; Faheem, Muhammad, 2024, IET collaborative intelligent manufacturing, 6, 1, e12093, DOI: 10.1049/cim2.12093, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Research on global path planning algorithm for mobile robots based on improved A*

  Xu, Xing; Zeng, Jiazhu; Zhao, Yun; Lü, Xiaoshu, 2024, Expert systems with applications, 243, 122922, 122922, DOI: 10.1016/j.eswa.2023.122922, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • A lightweight smart contracts framework for blockchain-based secure communication in smart grid applications

  Faheem, Muhammad; Kuusniemi, Heidi; Eltahawy, Bahaa; Bhutta, Muhammad Shoaib; Raza, Basit, 2024, Iet generation transmission and distribution, First published: 13 January 2024, DOI: 10.1049/gtd2.13103, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Dual-3DM3-AD: Mixed Transformer based Semantic Segmentation and Triplet Pre-processing for Early Multi-Class Alzheimer’s Diagnosis

  Khan, Arfat Ahmad; Mahendran, Rakesh Kumar; Perumal, Kumar; Faheem, Muhammad, 2024, IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 32, 696-707, DOI: 10.1109/TNSRE.2024.3357723, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

2023

 • Artificial intelligence (AI)-based optimization of power electronic converters for improved power system stability and performance

  Gros, Ioana-Cornelia; Lü, Xiaoshu; Oprea, Claudiu; Lu, Tao; Pintilie, Lucian, 2023, 2023 IEEE 14th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED), DOI: 10.1109/sdemped54949.2023.10271490, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • IoT Sensor Challenges for Geothermal Energy Installations Monitoring: A Survey

  Prauzek, Michal; Kucova, Tereza; Konecny, Jaromir; Adamikova, Monika; Gaiova, Karolina; Mikus, Miroslav; Pospisil, Pavel; Andriukaitis, Darius; Zilys, Mindaugas; Martinkauppi, Birgitta; Koziorek, Jiri, 2023, Sensors, 23, 12, 5577, DOI: 10.3390/s23125577, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Wear Resistance Study of Bionic Pitted Ni Cladding Layer on 7075 Aluminum Alloy Drill Pipe Surface

  Li, Xu; Gao, Ke; Zhao, Yan; Xie, Xiaobo; Lü, Xiaoshu; Zhang, Cong; Ai, Hongxin, 2023, Coatings, 13, 10, 1768, DOI: 10.3390/coatings13101768, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Proposing a Hybrid Thermal Management System Based on Phase Change Material/Metal Foam for Lithium-Ion Batteries

  Saeedipour, Soheil; Gharehghani, Ayat; Ahbabi Saray, Jabraeil; Andwari, Amin Mahmoudzadeh; Mikulski, Maciej, 2023, World electric vehicle journal, 14, 9, 240, DOI: 10.3390/wevj14090240, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • A Predictive 1D Modeling Framework for Reactivity-Controlled Compression Ignition Engines, via a Chemistry-Based, Multizone Combustion Object

  Kakoee, Alireza; Vasudev, Aneesh; Smulter, Ben; Hyvonen, Jari; Mikulski, Maciej, 2023, Sae technical papers, 2023-24-0001, DOI: 10.4271/2023-24-0001, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • HFRAS: design of a high-density feature representation model for effective augmentation of satellite images

  Saini, Dipen; Garg, Rachit; Malik, Rahul; Prashar, Deepak; Faheem, M., 2023, Signal, image and video processing, 18, 1393–1404, DOI: 10.1007/s11760-023-02859-7, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Numerical Investigation of Ammonia-Diesel Fuelled Engine Operated in RCCI Mode

  Fakhari, Amir Hossein; Gharehghani, Ayat; Salahi, Mohammad Mahdi; Mahmoudzadeh Andwari, Amin; Mikulski, Maciej; Hunicz, Jacek; Könnö, Juho, 2023, Sae technical papers, 2023-24-0057, DOI: 10.4271/2023-24-0057, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • An evaluation of renewable fuels´ potential to reduce global and local emissions in non-road and heavy-duty on-road sectors

  Spoof-Tuomi, Kirsi, 2023, Acta wasaensia, 514, G5 Artikkeliväitöskirja

 • Study on wear resistance of nickel cladding layer with imitation shell convex strip structure on the surface of 7075 aluminum alloy drill pipe

  Zhao, Yan; Liao, Guorui; Li, Xu; Gao, Ke; Zhang, Congshan; Lü, Xiaoshu; Ai, Hongxin; Xie, Xiaobo, 2023, Coatings, 13, 8, 1317, DOI: 10.3390/coatings13081317, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Experimental Research on Effects of Combustion Air Humidification on Energy and Environment Performance of a Gas Boiler

  Zhang, Qunli; Li, Yanxin; Zhang, Qiuyue; Jiao, Yuqing; Shi, Qiu; Lü, Xiaoshu, 2023, Journal of energy resources technology: transactions of the ASME, 146, 2, 022304, DOI: 10.1115/1.4063432, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • High-Precision Identification of Power Quality Disturbances Based on Discrete Orthogonal S-Transforms and Compressed Neural Network Methods

  Abubakar, Muhammad; Nagra, Arfan Ali; Faheem, Muhammad; Mudassar, Muhammad; Sohail, Muhammad, 2023, IEEE access, 11, 85571-85588, DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3304375, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Research on the indoor temperature regulation characteristics of a nearly zero energy building with the nonlinear heat capacity building components : A simple model

  Zhang, Qunli; Liu, Yimo; Zhang, Qiuyue; Wang, Gang; Lü, Xiaoshu, 2023, Journal of building engineering, 76, 1-15, 106850, DOI: 10.1016/j.jobe.2023.106850, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • 钻孔救援连续缆管储放设备研制 [Development of storage equipment of continuous cable pipe for borehole rescue]

  Gao, Ke; Niu, Xin; Zhao, Yan; Qin, Xiaolin; Lyu, Xiaoshu; Xie, Xiaobo, 2023, Meitian dizhi yu kantan, 51, 3, 168-176, DOI: 10.12363/issn.1001-1986.22.06.0443, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Drastic performance enhancement of photoluminescence and water electrolysis by local-magnetic-field-assisted LSPR of Ag NPs and NCs

  Song, Juan; Jiang, Cuifeng; Liu, Zhaohui; Yang, Zirun; Wang, Zhanhong; Jiang, Qiong; Ruuskanen, Pekka, 2023, Colloids and surfaces a: physicochemical and engineering aspects, 665, 131215, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2023.131215, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Co-Pyrolysis Behavior, Kinetic and Mechanism of Waste-Printed Circuit Board with Biomass

  Prajapati, Sonalben B.; Gautam, Alok; Gautam, Shina; Yao, Zhitong; Tesfaye, Fiseha; Lü, Xiaoshu , 2023, Processes, 11, 1, 229, DOI: 10.3390/pr11010229, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Investigation of the thermal performance of cascaded latent heat thermal energy storage system based on composite phase change materials

  Zhang, Qunli; Liu, Yimo; Yang, Zhaosheng; Wang, Gang; Lü, Xiaoshu, 2023, International journal of exergy, 41, 2, 197-218, DOI: 10.1504/ijex.2023.131487, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • 双钻头自平衡钻进系统用多通道连续缆管设计 [Design of multi-channel continuous cable duct for double-bit self-balancing drilling system]

  Zhao, Yan; Ai, Hongxin; Gao, Ke; Zhang, Congshan; Lyu, Xiaoshu; Xie, Xiaobo, 2023, Meitian dizhi yu kantan, 51, 4, 164-169, DOI: 10.12363/issn.1001-1986.22.06.0472, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Simulation and experimental investigations of ultrasonic-assisted drilling with Micro-PDC bit

  Zhang, Congshan; Zhao, Yan; Gao, Ke; Zhang, Cong; Lv, Xiaoshu; Xie, Xiaobo, 2023, Geoenergy science and engineering, 223, 211480, DOI: 10.1016/j.geoen.2023.211480, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Wireless Antenna Sensors for Biosimilar Monitoring Towards Cyber-Physical Systems: A Review of Current Trends and Future Prospects

  Haq, Muhammad Aziz Ul; Rehman, Shafiq ur; Alhulayyil, Hisham Abdulrahman; Alzahrani, Taher Abdullah; AlSagri, Hatoon S.; Faheem, Muhammad, 2023, IEEE access, 11, 132037-132054, DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3331729, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Towards Integration of Energy Storage Systems for Carbon Neutral Buildings : A Review of Multi-Criteria Decision Making Approaches

  Lü, Xiaoshu; Lu, Tao; Tervola, Pekka, 2023, Schossig, Peter; Droege, Peter; Riemer, Antonia; Speer, Martin, Proceedings of the International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2022), Atlantis highlights in engineering, 297-307, 20, DOI: 10.2991/978-94-6463-156-2_20, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • An analytical approach to converting vibration signal to combustion characteristics of homogeneous charge compression ignition engines

  Hunicz, Jacek; Gęca, Michał S.; Ratajczyk, Elżbieta; Mahmoudzadeh Andwar, Amin; Yang, Liping; Mikulski, Maciej, 2023, Energy conversion and management, 294, 117564, DOI: 10.1016/j.enconman.2023.117564, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Numerical simulation of heat recovery from asphalt pavement in Finnish climate conditions

  Songok, Joel; Mäkiranta, Anne; Rapantova, Nada; Pospisil, Pavel; Martinkauppi, Birgitta, 2023, International journal of thermal sciences, 187, 1-8, 108181, DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2023.108181, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Attack-aware dynamic upstream bandwidth assignment scheme for passive optical network

  Rizwan Aslam Butt, M Faheem, M Waqar Ashraf, Attaullah Khawaja, Basit Raza., 2023, Journal of optical communications, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • An experimental assessment on a diesel engine powered by blends of waste-plastic-derived pyrolysis oil with diesel

  Januszewicz, Katarzyna; Hunicz, Jacek; Kazimierski, Paweł; Rybak, Arkadiusz; Suchocki, Tomasz; Duda, Kamil; Mikulski, Maciej, 2023, Energy, 281, 128330, DOI: 10.1016/j.energy.2023.128330, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Methanol-HVO blends for efficient low-temperature combustion: analytical research on fuel properties

  Wang-Alho, Huaying; Sirviö, Katriina; Hissa, Michaela; Mikulsk, Maciej; Niemi, Seppo, 2023, Agronomy research, 21, 2, 994–1005, DOI: 10.15159/ar.23.072, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Results of Seaside Energy Solutions in Land Uplift and Climate Change in the Kvarken Archipelago: A Mixed-Method Investigation

  Girgibo, Nebiyu, 2023, Acta wasaensia, 525, 1-316, G5 Artikkeliväitöskirja

 • Thermal Impact of 5G Antenna Systems in Sandwich Walls

  Lu, Tao; Vähä-Savo, Lauri; Lü, Xiaoshu; Haneda, Katsuyuki, 2023, Energies, 16, 6, 2657, DOI: 10.3390/en16062657, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Urban short-term traffic speed prediction with complicated information fusion on accidents

  Xu, Xing; Hu, Xianqi; Zhao, Yun; Lü, Xiaoshu; Aapaoja, Aki, 2023, Expert systems with applications, 224, 119887, DOI: 10.1016/j.eswa.2023.119887, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Experimental research on direct expansion heat pump flue gas waste heat recovery and humidification nitrogen reduction system

  Zhang, Qunli; Huang, Haotian; Zhai, Hongbao; Zhao, Wenqiang; Lü, Xiaoshu, 2023, Journal of cleaner production, 406, 137000, DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.137000, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • B20 Fuel Compatibility with Steels in Case of Fuel Contamination

  Sirviö, Katriina; Kaivosoja, Jonna; Nuortila, Carolin; Wang-Alho, Huaying; Niemi, Seppo; Ovaska, Teemu, 2023, Energies, 16, 16, 5933, DOI: 10.3390/en16165933, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Smart reference evapotranspiration using Internet of Things and hybrid ensemble machine learning approach

  Bashir, Rab Nawaz; Saeed, Mahlaqa; Al-Sarem, Mohammed; Marie, Rashiq; Faheem, Muhammad; Karrar, Abdelrahman Elsharif; Elhussein, Bahaeldein, 2023, Internet of things, 24, 100962, DOI: 10.1016/j.iot.2023.100962, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Numerical investigation on heat and mass transfer characteristics of inclined plate falling film absorption with nano-lithium bromide solution

  Wang, Gang; Li, Jitong; Yan, Gang; Xu, Rongji; Xie, Guozhen; Lü, Xiaoshu, 2023, Applied thermal engineering, 239, 122124, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2023.122124, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Renewable energy resources and multi-energy hybrid systems for urban buildings in Nordic climate

  Lü, Xiaoshu; Lu, Tao; Karirinne, Suvi; Mäkiranta, Anne; Clements-Croome, Derek, 2023, Energy and buildings, 282, 1-12, 112789, DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.112789, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Tyre pyrolytic oil blends in a state-of-the-art compression ignition engine: Towards fuel-optimised combustion

  Hunicz, Jacek; Mikulski, Maciej; Rybak, Arkadiusz, 2023, Fuel, 353, 129281, DOI: 10.1016/j.fuel.2023.129281, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Reactivity enhancement of natural gas/diesel RCCI engine by adding ozone species

  Gharehghani, Ayat; Salahi, Mohammad Mahdi; Andwari, Amin Mahmoudzadeh; Mikulski, Maciej; Könnö, Juho, 2023, Energy, 274, 127341, DOI: 10.1016/j.energy.2023.127341, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Numerical simulation of the thermal response of seabed sediments to geothermal cycles in Suvilahti, Finland

  Mohyla, Marek; Hrubesova, Eva; Martinkauppi, Birgitta; Mäkiranta, Anne; Tuomi, Ville, 2023, Renewable energy, 221, 119770, DOI: 10.1016/j.renene.2023.119770, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Electromagnetic–Thermal Analyses of Distributed Antennas Embedded Into a Load-Bearing Wall

  Vähä-Savo, Lauri; Haneda, Katsuyuki; Icheln, Clemens; Lü, Xiaoshu, 2023, IEEE transactions on antennas and propagation, 71, 8, 6849-6858, DOI: 10.1109/TAP.2023.3284368, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Real-time predictive model for reactivity controlled compression ignition marine engines

  Storm, Xiaoguo; Vasudev, Aneesh; Shamekhi, Amir-Mohammad; Modabberian, Amin; Zenger, Kai; Hyvönen, Jari; Mikulski, Maciej, 2023, Control engineering practice, 141, 105724, DOI: 10.1016/j.conengprac.2023.105724, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • The air temperature change effect on water quality in the Kvarken Archipelago area

  Girgibo, Nebiyu; Lü, Xiaoshu; Hiltunen, Erkki; Peura, Pekka; Dai, Zhenxue, 2023, Science of the total environment, 874, 162599, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.162599, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • K-Means Online-learning Routing Protocol (K-MORP) for Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Adhoc Networks

  Saifullah; Ren, Zhi; Hussain, Khalid; Faheem, Muhammad, 2023, Ad hoc networks, 154, 103354, DOI: 10.1016/j.adhoc.2023.103354, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Innovative approaches for deep decarbonization of data centers and building space heating networks: Modeling and comparison of novel waste heat recovery systems for liquid cooling systems

  Lu, Tao; Lü, Xiaoshu; Välisuo, Petri; Zhang, Qunli; Clements-Croome, Derek, 2023, Applied energy, 357, 122473, DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.122473, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Using machine learning ensemble method for detection of energy theft in smart meters

  Kawoosa, Asif Iqbal; Prashar, Deepak; Faheem, Muhammad; Jha, Nishant; Khan, Arfat Ahmad, 2023, Iet generation transmission and distribution, 17, 21, 4794-4809, DOI: 10.1049/gtd2.12997, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Effect of Turbine Upstream Geometry on Pulsating Flow and Turbocharged Si-Engine Performance

  Kim, Jeyoung; Chiong, Meng Soon; Rajoo, Srithar, 2023, International journal of automotive technology, 24, 2, 527-539, DOI: 10.1007/s12239-023-0044-3, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Simulation and Experimental Study on Rock-Breaking Mechanism of the Reverse Rotary Torque Self-balancing Dual Drill Bit

  Zhang, Cong; Gao, Ke; Zhao, Yan; Xie, Xiaobo; Zhang, Congshan; Lv, Xiaoshu, 2023, Arabian journal for science and engineering, 48, 16571–16586, DOI: 10.1007/s13369-023-07699-8, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Machine learning‐based prediction of osteoporosis in postmenopausal women with clinical examined features: A quantitative clinical study

  Ullah, Kainat A.; Rehman, Faisal; Anwar, Muhammad; Faheem, Muhammad; Riaz, Naveed, 2023, Health science reports, 6, 10, e1656, DOI: 10.1002/hsr2.1656, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Toward a digital twin of a mid-speed marine engine: From detailed 1D engine model to real-time implementation on a target platform

  Hautala, Saana; Mikulski, Maciej; Söderäng, Emma; Storm, Xiaoguo; Niemi, Seppo, 2023, International journal of engine research, 24, 12, 4553-4571, DOI: 10.1177/14680874221106168, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Study on the Vibration and Sound Radiation Performance of Micro-Perforated Laminated Cylindrical Shells

  Li, Bin; Wang, Ning; Zheng, Zengquan; Kuang, Wenjian; Wei, Langlang; Chen, Yihao; Hou, Jiangbin; Chen, Shuang, 2023, Applied sciences, 13, 21, 11939, DOI: 10.3390/app132111939, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Cybersecurity Model for Mobile and Web Application Banking Sectors

  Velirsamy, Pavithran; Madni, Syed Hamid Hussain; Faheem, Muhammad; Othman, Siti Hajar binti, 2023, Shaw, Rabindra Nath; Paprzycki, Marcin; Ghosh, Ankush, Advanced Communication and Intelligent Systems: Second International Conference, ICACIS 2023, Warsaw, Poland, June 16–17, 2023, Revised Selected Papers, Part II, Communications in computer and information science, 1921, 271–279, DOI: 10.1007/978-3-031-45124-9_21, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Ensemble learning based defect detection of laser sintering

  Xin, Junyi; Faheem, Muhammad; Umer, Qasim; Tausif, Muhammad; Ashraf, M. Waqar, 2023, Iet optoelectronics, 17, 6, 273-283, DOI: 10.1049/ote2.12108, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • A Novel AI-Based Thermal Conductivity Predictor in the Insulation Performance Analysis of Signal-Transmissive Wall

  Wang, Xiaolei; Lü, Xiaoshu; Vähä-Savo, Lauri; Haneda, Katsuyuki, 2023, Energies, 16, 10, 4211, DOI: 10.3390/en16104211, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Performance Comparison of Indoor Humidity Modeling: A Novel Hybrid Model vs. the Simplified Calculation Model by EN ISO 13788

  Lu, Tao; Lü, Xaoshu; Salonen, Heidi, 2023, Journal of physics : Conference series, 2654, 1, 012052, DOI: 10.1088/1742-6596/2654/1/012052, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine - VEBIC, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
ProLight - Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability - Uusiutuvat energiat, VEBIC
CASEMATE - Computationally Aided Systems Engineering for Marine Advanced Technology for The Environment - Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, VEBIC
DiTArtIS - Network of Excellence in Digital Technologies and AI Solutions for Electromechanical and Power Systems Applications - Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Uusiutuvat energiat, VEBIC
Silent Engine - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
CHEK - deCarbonising sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
Clean Propulsion Technologies - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Johtaminen, Uusiutuvat energiat, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
LEAP-RE - Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät
E4IoT – Energy for IoT and Other Electrical Devices - Älykkäät sähköjärjestelmät, Uusiutuvat energiat, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Seppo Niemi

Seppo Niemi

Professori, energiatekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498304
Toimisto
Fabriikki F285
Avaa profiilisivu
Kuva
Maciej Mikulski

Maciej Mikulski

Professori, Energy Technology
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498591
Toimisto
Fabriikki F212B
Avaa profiilisivu
Kuva
Xiaoshu Lu

Xiaoshu Lu

Professori, Energy Technology
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498520
Toimisto
Fabriikki F212A
Avaa profiilisivu
Kuva
Alireza Kakoee

Alireza Kakoee

Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498758
Toimisto
Fabriikki F215
Avaa profiilisivu
Kuva
Teemu Ovaska

Teemu Ovaska

Yliopisto-opettaja
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498161
Toimisto
Fabriikki F212D
Avaa profiilisivu
Kuva
Tao Lu

Tao Lu

Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Teuvo Maunula

Teuvo Maunula

Työelämäprofessori, katalyyttiset jälkikäsittelyjärjestelmät
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498431
Avaa profiilisivu
Kuva
Mudassir Usmani

Mudassir Usmani

Yliopistoharjoittelija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jari Mäki

Jari Mäki

Laboratorioinsinööri
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498507
Avaa profiilisivu
Kuva
Lauri Nyystilä

Lauri Nyystilä

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498439
Toimisto
Fabriikki F289
Avaa profiilisivu
Kuva
Josefin Stolpe

Josefin Stolpe

Asiantuntija, tiedekasvatus
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498318
Toimisto
Ankkuri 2. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Xiaoguo Storm

Xiaoguo Storm

Tutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
Puhelin
+358294498486
Toimisto
VEBIC F316B
Avaa profiilisivu
Kuva
Carolin Nuortila

Carolin Nuortila

Vanhempi tutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498244
Toimisto
Fabriikki F283
Avaa profiilisivu
Kuva
Cataldo De Blasio

Cataldo De Blasio

Dosentti
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Ruuskanen

Pekka Ruuskanen

Tutkimusjohtaja
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498355
Toimisto
Technobothnia TF5102
Avaa profiilisivu
Kuva
Sara Javadi

Sara Javadi

Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Fabriikki F204A
Avaa profiilisivu
Kuva
Danish Idrees

Danish Idrees

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
Puhelin
+358294498769
Toimisto
Fabriikki F213
Avaa profiilisivu
Kuva
Naghmeh Mohammadpourlima

Naghmeh Mohammadpourlima

Vierailija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Fabriikki F290
Avaa profiilisivu
Kuva
Pauli Valkjärvi

Pauli Valkjärvi

Laboratorioinsinööri
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498691
Toimisto
VEBIC V316A
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne Mäkiranta

Anne Mäkiranta

Yliopistonlehtori, Energiatekniikka, soveltava teknillinen fysiikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498302
Toimisto
Fabriikki F212C
Avaa profiilisivu
Kuva
Outi Kurri

Outi Kurri

Asiantuntija, tiedekasvatus
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498696
Toimisto
Ankkuri 2. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Christopher Otoo

Christopher Otoo

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Michaela Hissa

Michaela Hissa

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498334
Toimisto
VEBIC V110
Avaa profiilisivu
Kuva
Kian Golbaghi

Kian Golbaghi

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498425
Toimisto
Fabriikki F288
Avaa profiilisivu
Kuva
Outi Kaarela

Outi Kaarela

Asiantuntija, tiedekasvatus
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498682
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu
Kuva
Jaber McBreen

Jaber McBreen

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498625
Toimisto
Fabriikki F284
Avaa profiilisivu
Kuva
Jeyoung Kim

Jeyoung Kim

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498654
Toimisto
Fabriikki F213
Avaa profiilisivu
Kuva
Aneesh Vasudev

Aneesh Vasudev

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498474
Toimisto
Fabriikki F282
Avaa profiilisivu
Kuva
Michael Söderback

Michael Söderback

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498774
Toimisto
Fabriikki F215
Avaa profiilisivu
Kuva
Amir Nasajian Moghaddam

Amir Nasajian Moghaddam

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
Puhelin
+358294498620
Toimisto
Fabriikki F289
Avaa profiilisivu
Kuva
Antti Kiikeri

Antti Kiikeri

Asentaja
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498337
Toimisto
VEBIC V311
Avaa profiilisivu
Kuva
Nebiyu Girgibo

Nebiyu Girgibo

Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498720
Toimisto
Fabriikki F282
Avaa profiilisivu
Kuva
Abolfazl Fattahi

Abolfazl Fattahi

Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Haris Naveed

Haris Naveed

Yliopistoharjoittelija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ksenia Siadkowska

Ksenia Siadkowska

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498676
Toimisto
Fabriikki F290
Avaa profiilisivu
Kuva
Shadab Heidarabadi

Shadab Heidarabadi

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498610
Toimisto
Fabriikki F290
Avaa profiilisivu
Kuva
Fatimoh Balogun

Fatimoh Balogun

Väitöskirjatutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498605
Toimisto
VEBIC V318
Avaa profiilisivu
Kuva
Jari Hyvönen

Jari Hyvönen

Dosentti
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Saara Lehto

Saara Lehto

Asiantuntija, tiedekasvatus
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498683
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne Hänninen

Anne Hänninen

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Amin Mahmoudzadeh Andwari

Amin Mahmoudzadeh Andwari

Dosentti
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
Avaa profiilisivu
Kuva
Jonna Kaivosoja

Jonna Kaivosoja

Laboratorioinsinööri
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498324
Toimisto
VEBIC V318
Avaa profiilisivu
Kuva
Kari Alanne

Kari Alanne

Dosentti
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Xiaolei Wang

Xiaolei Wang

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Fabriikki F204A
Avaa profiilisivu
Kuva
Kimmo Höglund

Kimmo Höglund

Asentaja
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498664
Toimisto
VEBIC V101
Avaa profiilisivu
Kuva
Zengquan Zheng

Zengquan Zheng

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498794
Toimisto
Fabriikki F284
Avaa profiilisivu
Kuva
Touraj Hashempour

Touraj Hashempour

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498796
Toimisto
Fabriikki F214
Avaa profiilisivu
Kuva
Birgitta Martinkauppi

Birgitta Martinkauppi

Yliopistonlehtori, soveltava tekninen fysiikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498539
Toimisto
Fabriikki F283
Avaa profiilisivu
Kuva
Md Alam

Md Alam

Yliopistoharjoittelija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Amir-Mohammad Shamekhi

Amir-Mohammad Shamekhi

Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
Puhelin
+358294498764
Toimisto
Fabriikki F214
Avaa profiilisivu
Kuva
Kati Lehtoranta

Kati Lehtoranta

Dosentti
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Olav Nilsson

Olav Nilsson

Laboratorioinsinööri
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498586
Toimisto
Technobothnia TF4P17
Avaa profiilisivu
Kuva
Katriina Sirviö

Katriina Sirviö

Erikoistutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498756
Toimisto
VEBIC V313
Avaa profiilisivu
Kuva
Maarit Mäkelä

Maarit Mäkelä

Tutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498449
Toimisto
Fabriikki F288
Avaa profiilisivu
Kuva
Qiushi Tan

Qiushi Tan

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498469
Avaa profiilisivu
Kuva
Amir Soleimani

Amir Soleimani

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498773
Toimisto
Fabriikki F284
Avaa profiilisivu
Kuva
Saana Söderlund

Saana Söderlund

Asiantuntija, tiedekasvatus
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498397
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu
Kuva
Dilshan Wittahachchi

Dilshan Wittahachchi

Yliopistoharjoittelija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Seyfi Polat

Seyfi Polat

Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498348
Toimisto
Fabriikki F286
Avaa profiilisivu
Kuva
Huaying Wang-Alho

Huaying Wang-Alho

Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
Puhelin
+358294498782
Toimisto
VEBIC F311
Avaa profiilisivu
Kuva
Hasan Ali

Hasan Ali

Yliopistoharjoittelija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu